Twitter Audience Platform

X Audience Platform is een advertentieproduct waarmee adverteerders hun advertentiecampagnes buiten X kunnen uitbreiden om meer doelgroepen te bereiken. Voor de exploitatie van het X Audience Platform ontvangt X van bepaalde digitale advertentieplatforms, zoals AppLovin, bepaalde niet-openbare persoonsgegevens. Meer informatie over de privacyprocedures van AppLovin vind je op de koppelingen hieronder:

 

Privacybeleid AppLovin

Openbaarmaking van privacy AppLovin-advertenties

 

De informatie die X via het X Audience Platform ontvangt, kan IP-adressen en advertentie-identificaties van mobiele apparaten omvatten voor apparaten die apps op deze netwerken van digitale advertentieplatforms openen. Deze informatie omvat niet naam, e-mail, of telefoonnummer.

 

X gebruikt de gegevens die worden verstrekt door bepaalde digitale advertentieplatforms waartoe toegang wordt verkregen via X Audience Platforms voor doeleinden als deelname aan de advertentieveiling, betaling en facturering, interne prestatiemetingen, en optimalisering van het X Audience Platform. Deze doeleinden helpen de producten van X te verbeteren en helpen adverteerders bij het leveren van meer relevante advertenties aan gebruikers.

 

Het X Audience Platform respecteert de privacy-instellingen van X-accounts en -apparaten van gebruikers, waaronder de ATT-instelling van Apple en de instellingen voor het personaliseren van X Ads en afgeleide identiteit. Wanneer zulke instellingen ingeschakeld zijn (bijv. wanneer gebruikers ervoor kiezen X te vertellen geen off-X-gegevens te gebruiken voor het personaliseren van advertenties), zal X geen van het X Audience Platform ontvangen gegevens verwerken of koppelen, behalve om een advertentie aan te bieden aan het betreffende off-X platform.