Auteursrechtklachten op Periscope

Als we een auteursrechtklacht hebben gekregen met betrekking tot jouw uitzending, kan je een kopie vragen van de copyrightmelding die we hebben ontvangen door je e-mailadres in te vullen in de melding die je te zien krijg wanneer je inlogt in de app nadat je account is vergrendeld. Deze melding bevat ook het dossiernummer met betrekking tot je copyrightmelding.

Nadat we een auteursrechtklacht hebben gekregen met betrekking tot jouw uitzending, wordt je account voor de daaropvolgende 6 uur vergrendeld. Als je na deze periode van 6 uur weer toegang wil krijgen tot je account, moet je in de app bevestigen dat je ons auteursrechtbeleid begrijpt.

Let op: je account kan permanent worden opgeschort as je ons auteursrechtbeleid herhaaldelijk schendt.
 

Claims met betrekking tot uitzendingen
 

Geautomatiseerde auteursrechtclaims voor live video

X en Periscope testen technologie om auteursrechthebbenden te helpen

​onbevoegd gebruik van hun content op onze platforms op te sporen en aan te pakken. X- en Periscope-uitzendingen met auteursrechtelijk beschermde content kunnen worden vergrendeld of de zichtbaarheid ervan kan worden beperkt. 
 

Wat gebeurt er wanneer een uitzending wordt geclaimd?

Als een van je uitzendingen door een geautomatiseerde match wordt geclaimd, word je in de gelegenheid gesteld om die claim te betwisten. Als je de claim betwist en we bepalen dat je claim gegrond is, herstellen we je uitzending als een herhaling. Je kan een claim betwisten als je van mening bent dat het geclaimde materiaal verkeerd is geïdentificeerd of de claim een vergissing is (bijvoorbeeld als je wel bevoegd bent om het geclaimde materiaal te gebruiken of als je vindt dat jouw gebruik van het materiaal onder redelijk gebruik valt). Wanneer we een uitzending na een weerlegging herstellen, kan een auteursrechthoudende ons nog steeds een formele takedownkennisgeving sturen in het kader van ons auteursrechtbeleid. Als de uitzending op grond van een formele takedownkennisgeving wordt verwijderd, kan je dit aanvechten met een tegenkennisgeving.

Een claim kan tot gevolg hebben dat een uitzending wordt verwijderd, maar leidt niet tot langdurige straffen voor je account. Als we binnen enkele uren meerdere claims ontvangen, kunnen we jouw mogelijkheid om uit te zenden tijdelijk beperken.

Neem contact op met je accountmanager als je als zakenpartner van X vragen hebt over geautomatiseerde auteursrechtclaims.

Dit artikel delen