De ALT-badge en het GIF-label gebruiken

De ALT-badge

"ALT" is de afkorting van alternatieve tekst, wat de technische naam is voor de afbeeldingsbeschrijving. De ALT-badge bij afbeeldingen geeft aan dat iemand een beschrijving aan zijn/haar afbeelding heeft toegevoegd. 

Ga als volgt te werk om de afbeeldingsbeschrijving te lezen: 

  • Selecteer de ALT-badge en vervolgens verschijnt de afbeeldingsbeschrijving. 
Screenshot van een Tweet van @TwitterSupport waarin de afbeeldingsbeschrijving onder aan het scherm van een Android-telefoon verschijnt, met een gedimde tijdlijn op de achtergrond. De Twitter-app staat in de gedimde modus.
Screenshot van de Tweet van @TwitterSupport met de afbeeldingsbeschrijving boven de ALT-badge in de web-app. De tijdlijn staat op de achtergrond.
  • Selecteer de knop Verwijderen, tik op Esc of op een andere plek buiten de beschrijving om dit scherm te verlaten. Dit werkt hetzelfde op Android, iOS en web.

Het GIF-label

Het GIF-label is niet interactief zoals de ALT-badge. Het GIF-label geeft aan dat de media een GIF is en beweging bevat. Als je ervoor kiest om het automatisch afspelen van media in je tijdlijn uit te schakelen, is het GIF-label handig om onderscheid te maken met statische afbeeldingen.

Screenshot van het GIF-label voor een GIF

Als er een afbeeldingsbeschrijving is voor de GIF, verschijnt de ALT-badge ernaast en kun je hierop klikken om de GIF-beschrijving te lezen. 

Screenshot van een Tweet van @TwitterSupport met een GIF-label en een ALT-badge in de rechteronderhoek van de GIF. De tijdlijn staat in de gedimde modus.

Dit artikel delen