X Ads rapporteren

Weet je zeker dat het een X Ad is?
 

X Ads zijn betaalde promoties die door bedrijven worden gebruikt om berichten te benadrukken, zich te richten op potentiële klanten en hun aantal volgers te laten groeien. X Ads zijn te herkennen aan een aanduiding waarin de naam van de adverteerder of politieke adverteerder wordt vermeld en waarmee wordt aangegeven dat de content een advertentie is. X Ads zijn niet hetzelfde als een post van een account van een merk of bedrijf, of een post waarin het woord 'advertentie' of 'gesponsord' is opgenomen in de tekst van de post. Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie:

Wat zijn Promoted posts?

Wat zijn Promoted Trends?


Stappen die je kan nemen om het probleem direct oplossen.

Opmerking: bewaar bepaalde relevante gegevens zoals de URL van de post als je denkt dat je later misschien naar de post wil verwijzen.

De post verwijderen: als je een Promoted post ziet die je niet meer wil zien, kan je deze direct weghalen door hem te verwijderen. Als je dit doet, ontvangt X feedback over de adverteerder en wordt die Promoted post niet meer op jouw tijdlijn getoond. Meer informatie over verwijderen van Promoted posts vind je hier.

Contact opnemen met de adverteerder: Promoted posts zijn ook gewoon posts. Dit betekent dat je er hetzelfde mee kan doen als met elke andere post. Je zou een antwoord kunnen sturen naar de adverteerder of, als de adverteerder jou volgt, een privébericht kunnen sturen om de kwestie rechtstreeks onder de aandacht van de adverteerder te brengen.

De adverteerder blokkeren: als je het account van een adverteerder blokkeert, worden geen Promoted posts van die adverteerder meer op je tijdlijn getoond. Het account wordt dan ook niet meer getoond als een aanbevolen Promoted account. Meer informatie over hoe blokkeren werkt op X, vind je hier.

 

De X Ad rapporteren.

X heeft een formulier voor rapporten over X Ads. Hoewel adverteerders zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun profiel, posts en alle promoties die ze voeren op het X Ads-platform, onderzoeken we meldingen van schendingen van het Beleid voor X Ads, de X-regels en de Algemene voorwaarden en nemen we zo nodig passende maatregelen.
 

Je kan X Ads hier rapporteren.

Dit artikel delen