Automatiseringsregels

Bijgewerkt op 3 november 2017

Deze pagina is hoofdzakelijk bedoeld voor ontwikkelaars.

Voor gebruikers van X: jij bent uiteindelijk verantwoordelijk voor wat er gedaan wordt met je account of met applicaties die aan jouw account zijn gekoppeld. Zorg voordat je applicaties van derden toestemming geeft om je account te gebruiken, dat je de applicatie goed onderzocht hebt en weet wat deze doet. Als geautomatiseerde activiteiten op je account de regels van X of deze automatiseringsregels overtreden, kan X maatregelen nemen tegen jouw account, zoals jouw posts uit zoekresultaten filteren of je account opschorten.

Raadpleeg ons artikel Applicaties van derden koppelen en de toegang intrekken voor meer informatie over applicaties van derden.

I. Basisregels

Wel doen!
 

 • Oplossingen ontwikkelen waarmee via posts automatisch nuttige informatie wordt verzonden.
 • Creatieve campagnes uitvoeren die gebruikers die de interactie aangaan met jouw content automatisch antwoord geven.
 • Oplossingen ontwikkelen die automatisch reageren op privéberichten van gebruikers.
 • Iets nieuws proberen om mensen te helpen (en daarbij aan onze regels blijven voldoen).
 • Zorgen dat je applicatie een goede gebruikerservaring biedt en goed presteert, en regelmatig controleren of dat nog steeds het geval is.
   

Niet doen!
 

 • Deze of andere beleidsregels overtreden. Wees vooral voorzichtig met onze regels over misbruik en gebruikersprivacy.
 • Misbruik maken van de API van X of proberen snelheidslimieten te omzeilen.
 • Manieren van automatisering gebruiken die niet op API‘s zijn gebaseerd, bijvoorbeeld het scripten van de website van X. Het gebruik van deze technieken kan leiden tot het permanent opschorten van je account.
 • Gebruikers spammen of lastigvallen of andere ongevraagde berichten sturen.
   

A. De regels van X en de Overeenkomst en beleidslijnen voor ontwikkelaars

Zoals voor alle activiteiten op X zijn op geautomatiseerde activiteiten de regels van X van toepassing en als je een ontwikkelaar bent die gebruikmaakt van de API van X, ook de Overeenkomst en beleidslijnen voor ontwikkelaars.

Je moet deze beleidslijnen goed doornemen om na te gaan of je geautomatiseerde activiteiten eraan voldoen. Tegen geautomatiseerde applicaties of activiteiten die deze beleidslijnen overtreden of die gebruikers in staat stellen of ertoe aanzetten om ze te overtreden, kunnen strafmaatregelen genomen worden, zoals eventuele opschorting van de gekoppelde accounts van X. Ook kunnen we op grond van schendingen van deze beleidslijnen de toegang van ontwikkelaars tot de API van X beperken, opschorten of beëindigen.

Hoewel alle aspecten van de regels van X en de Overeenkomst en beleidslijnen voor ontwikkelaars op geautomatiseerde activiteiten van toepassing zijn, moet je vooral de volgende regels onthouden:
 

Spammen: je mag geen geautomatiseerde posts of privéberichten sturen die spam zijn of anderszins bij spamactiviteiten betrokken zijn. Hier volgen enkele voorbeelden van spamgedrag dat je niet moet automatiseren:

 • Populaire onderwerpen: je mag geen geautomatiseerde berichten plaatsen over populaire onderwerpen op X of automatiseringsprocessen gebruiken om populaire onderwerpen te beïnvloeden of te manipuleren.
 • Meerdere posts/accounts: je mag op één account of verspreid over meerdere accounts die je gebruikt, geen dubbele of grotendeels op elkaar lijkende posts plaatsen.
   

Dubbele accounts: je mag niet meerdere accounts maken en/of automatiseren voor dubbele of grotendeels op elkaar lijkende gebruiksintenties.

 • Je mag echter wel meerdere accounts automatiseren voor verwante maar niet identieke gebruiksdoeleinden. Zo mag je bijvoorbeeld afzonderlijke accounts automatiseren om te posten dat de Hubble Space Telescope over bijvoorbeeld San Francisco of Hongkong vliegt.
   

Misleidende links: je mag geen geautomatiseerde posts of privéberichten sturen met links die misleidend zijn, zoals links die je op schadelijke of bedrieglijke wijze doorsturen via landingspagina's of advertentiepagina's voordat ze hun uiteindelijke content weergeven.
 

Gevoelige media: geautomatiseerde posts en privéberichten moeten voldoen aan het mediabeleid van X en je moet je account als mogelijk gevoelig markeren als je van plan bent schokkende, pornografische of mogelijk gevoelige media te plaatsen.

Beledigend gedrag: je mag geen geautomatiseerde activiteiten ondernemen die wangedrag, geweld of haatdragend gedrag of pesterij via of buiten X promoten of aanmoedigen.

Privégegevens: je mag geen privégegevens of vertrouwelijke gegevens van iemand plaatsen zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming vooraf.
 

B. Andere basisregels voor geautomatiseerde activiteiten
 

Naast bovenstaande beleidslijnen zijn de volgende basisregels van toepassing op alle geautomatiseerde activiteiten op X:

 • Je mag gebruikers niet verrassen of misleiden: geautomatiseerde activiteiten moeten rekening houden met de verwachtingen van gebruikers. Vraag om de toestemming van de gebruiker als je niet zeker bent voordat je actie onderneemt.
 • Content voor volwassenen of godslastering: stuur gebruikers geen privéberichten, vermeldingen of antwoorden met mogelijk gevoelige content (zoals godslastering), tenzij zij duidelijk vooraf hebben aangegeven dat ze deze willen ontvangen. 
 • Denk goed na over de informatie die je op X aanvraagt of uitwisselt

  • posts: vraag gebruikers niet om je via een openbare post persoonlijke of privégegevens te sturen. Als je aanvullende persoonlijke of privégegevens van een gebruiker nodig hebt voor het verlenen van je service (of in andere, vergelijkbare gebruiksscenario's), moet je de gebruiker vragen dergelijke gegevens te delen via een privébericht of een ander privékanaal. Je kan zelfs overwegen om een deeplink voor een privébericht aan je post toe te voegen.
  • Privéberichten: je mag gebruikers slechts een minimale hoeveelheid gegevens vragen die nodig zijn om je service te kunnen verlenen. Als je bijzonder gevoelige informatie moet aanvragen of uitwisselen (zoals creditcardgegevens), moet je overwegen om gebruikers naar je website te sturen of daarvoor een ander geschikt kanaal te gebruiken. 
    

II. Activiteitsspecifieke regels
 

De activiteitsspecifieke regels in dit gedeelte zijn van toepassing op het ondernemen van specifieke geautomatiseerde activiteiten op X. Lees deze regels zorgvuldig door omdat hierin zowel toegestane als verboden gebruiksscenario's voor automatisering zijn opgenomen.

Tegen geautomatiseerde applicaties of activiteiten die deze regels overtreden of die gebruikers in staat stellen of ertoe aanzetten om ze te overtreden, kunnen strafmaatregelen genomen worden, zoals opschorting van de gekoppelde accounts van X. Ook kunnen we op grond van schendingen van deze regels de toegang van ontwikkelaars tot de API van X beperken, opschorten of beëindigen. Vergeet niet ook de richtlijnen voor spam in de regels van X zorgvuldig door te nemen. Zo voorkom je dat activiteiten die jij, jouw app of andere gebruikers via jouw app of dienst uitvoeren, als spam aangemerkt worden.
 

A. Geautomatiseerde activiteiten via een account van een andere gebruiker
 

Gebruikers van X mogen jouw app of dienst toestemming geven om toegang tot hun account van X te krijgen via OAuth. De goedkeuring van een gebruiker die jouw app of dienst toestemming geeft om toegang tot zijn of haar account van X te krijgen via OAuth, is op zich niet voldoende om geautomatiseerde activiteiten te mogen ondernemen via het account van die gebruiker.

Je mag alleen geautomatiseerde activiteiten ondernemen via een account van een andere gebruiker van X als je:

 • voor de gebruiker duidelijk beschrijft welke typen geautomatiseerde activiteiten er zullen plaatsvinden;
 • uitdrukkelijk toestemming krijgt van de gebruiker om die geautomatiseerde activiteiten te ondernemen; en
 • een verzoek van een gebruiker om van verdere geautomatiseerde activiteiten af te zien, onmiddellijk inwilligt.

Als je het doel of de functionaliteit van je app of dienst wezenlijk wijzigt, moet je voordat je via zijn of haar account geautomatiseerde activiteiten onderneemt opnieuw uitdrukkelijk toestemming krijgen van de gebruiker.

Deze vereisten gelden voor alle geautomatiseerde activiteiten die ondernomen worden via een account van een andere gebruiker van X, zoals het plaatsen van posts, het sturen van privéberichten, het verwijderen van posts of privéberichten of het volgen/ontvolgen van andere accounts. Voor applicaties die gebruikers de mogelijkheid bieden om posts massaal of automatisch te verwijderen, moet je duidelijk aangeven dat posts na verwijdering niet kunnen worden teruggehaald.
 

B. Geautomatiseerde posts
 

1. Geautomatiseerde posts plaatsen

Geautomatiseerde posts met externe posts: je mag alleen geautomatiseerde posts plaatsen op basis van informatie van externe bronnen, zoals RSS-feeds, weersgegevens, enz., als je voldoende toestemming hebt om dergelijke informatie te publiceren.

Andere geautomatiseerde posts (geldt niet voor vermeldingen of antwoorden): mits je je aan alle andere regels houdt, mag je geautomatiseerde posts plaatsen met het oog op amusement, informatievoorziening of noviteiten. Vergeet niet dat accounts die dubbele, spammerige of anderszins verboden content plaatsen, opgeschort kunnen worden.
 

2. Geautomatiseerde vermeldingen en antwoorden plaatsen

De antwoord- en vermeldingsfuncties zijn bedoeld om gebruikers van X makkelijker met elkaar te laten communiceren. Het automatiseren van deze activiteiten om ongevraagd veel gebruikers te bereiken, geldt als misbruik van de functionaliteit en is niet toegestaan. Het verzenden van geautomatiseerde antwoorden op posts op basis van alleen zoekopdrachten met trefwoorden is bijvoorbeeld niet toegestaan. Spammerig of herhaald gebruik van vermeldingen en antwoorden kan leiden tot strafmaatregelen, zoals de verwijdering van je posts uit de zoekopdracht of opschorting van je app of account.

Je mag echter wel geautomatiseerde antwoorden of vermeldingen sturen naar gebruikers van X als:

 • de ontvanger of genoemde gebruiker(s), voordat je het geautomatiseerde antwoord verstuurt, op X duidelijk heeft/hebben aangegeven (d.w.z. ervoor gekozen)  om door jou te worden gecontacteerd. Bijvoorbeeld door te antwoorden op een post van je account of door je een privébericht te sturen;
 • jij gebruikers een duidelijke en eenvoudige manier biedt om af te zien van het ontvangen van geautomatiseerde antwoorden en vermeldingen en alle verzoeken hiertoe onmiddellijk inwilligt;
 • je niet meer dan één geautomatiseerd antwoord of vermelding stuurt per gebruikersinteractie; en
 • het geautomatiseerde antwoord of vermelding een antwoord is op de oorspronkelijke post van de gebruiker (als je campagne gebaseerd is op gebruikers die jouw post beantwoorden).

Er zijn verschillende technieken en manieren om de instemming van de gebruikers te verkrijgen. Dit hangt af van je gebruiksscenario en de implementatie. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Als in een post van jouw account duidelijk is aangegeven dat een bepaalde activiteit met betrekking tot die post (zoals reposten) tot een geautomatiseerde respons leidt, wordt een gebruiker die deze actie uitvoert, geacht daarmee akkoord te gaan.
 • Een vermelding van jouw account door de gebruiker die suggereert dat de gebruiker duidelijk een antwoord wenst of hoopt te ontvangen. Als je een campagne met geautomatiseerde antwoorden wil uitvoeren met een voor die campagne of dat gebruikersscenario specifieke hashtag, moeten gebruikers jou ook in posts vermelden.
   

Denk erom dat het feit dat een gebruiker jouw account volgt, niet voldoende is om aan te geven dat gebruiker een geautomatiseerd antwoord wil ontvangen.

Opmerking: Adverteerders, uitgevers en merken die gebruikmaken van campagnes met automatische antwoorden, moeten X om goedkeuring vragen en moeten mogelijk aan extra regels voldoen. Neem voor assistentie gerust contact op met je account- of partnermanager. Als je geen partnermanager hebt, maar geïnteresseerd bent in beheerde clientservices, vind je hier meer informatie.

Daarnaast raden we het volgende aan voor accounts die met gebruikers communiceren via automatische vermeldingen of antwoorden:

 1. Filter antwoorden goed op basis van mogelijk gevoelig taalgebruik in gebruikersnaam, weergavenaam en posttekst en ook op mogelijk gevoelige media.
 2. Ga na of de post die je vermeldt of beantwoordt nog steeds bestaat (bijvoorbeeld door gebruik te maken van 'statuses/lookup end point' in de X-API).
   

C. Automatische privéberichten
 

Automatische privéberichten naar gebruikers sturen

Je mag niet ongevraagd massale of automatische privéberichten sturen en je moet goed nadenken houden over de frequentie waarmee je via privéberichten met gebruikers contact opneemt.

Je mag automatische privéberichten naar gebruikers sturen als:

 • de ontvanger(s) voordat je het privébericht hebt verzonden duidelijk op X heeft/hebben aangegeven dat je contact mag opnemen, bijvoorbeeld door jou een privébericht te sturen; en
 • jij gebruikers een duidelijke en eenvoudige manier biedt om af te zien van het ontvangen van automatische privéberichten en alle verzoeken hiertoe onmiddellijk inwilligt.

Het feit dat een gebruiker technisch in staat is om een privébericht van je te ontvangen (bijvoorbeeld omdat de gebruiker jou volgt, de optie heeft ingeschakeld om van elk account privéberichten te ontvangen of omdat de gebruiker al eerder een gesprek met privéberichten met jou is gestart) betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij of zij erom vraagt of verwacht automatische privéberichten van jou te ontvangen.
 

Interactie met gebruikers aangaan via privéberichten

Zoals in de basisregels staat, moet je er goed over nadenken hoeveel en welk soort gegevens je van gebruikers vraagt of via privéberichten met hen uitwisselt. Als je een gebruiker vraagt persoonlijke of privégegevens te verstrekken via een automatisch privébericht, moet je duidelijk uitleggen wat je met die gegevens gaat doen. Zet in je privébericht aan de gebruiker bijvoorbeeld een link naar je privacybeleid en zet deze ook in de bio van je X-profiel.

Deel gegevens die je in een gesprek met privéberichten met een gebruiker ontvangt, niet in het openbaar zonder daarvoor eerst uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker te hebben gekregen. Als een gebruiker je bijvoorbeeld via een privébericht iets vraagt over een aankoop die hij bij jou heeft gedaan, mag je de gebruiker niet vermelden in een openbare post die gegevens bevat over zijn aankoop, tenzij de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Nadat een door de gebruiker aangegane interactie beëindigd is, mag je geen aanvullend vervolgprivébericht sturen of gebruikers in een post vermelden, tenzij de gebruiker daarvoor toestemming geeft.

D. Automatische activiteiten die je onderneemt met betrekking tot posts of accounts

Automatisch leuk vinden: Je mag posts niet automatisch leuk vinden.

Automatische Reposts: Mits je je aan alle andere regels houdt, mag je posts automatisch reposten of citeren met het oog op amusement, informatievoorziening of noviteiten. Automatische Reposts leiden vaak tot negatieve gebruikerservaringen. Daarom is massaal, agressief of spammerig reposten een schending van de X-regels.

Automatisch volgen/ontvolgen: je mag X-accounts niet massaal, agressief of willekeurig volgen of ontvolgen. Agressief volgen is een schending van de X-regels. Bekijk ook onze Regels en best practices voor volgen om er zeker van te zijn dat je niet in strijd met de regels handelt. Hou er rekening mee dat applicaties die beweren gebruikers meer volgers te bezorgen, ook verboden zijn volgens de X-regels.

Automatisch aan lijsten of verzamelingen toevoegen: Je mag niet massaal of willekeurig X-gebruikers aan lijsten toevoegen of posts aan verzamelingen toevoegen. Het aan lijsten toevoegen van een groot aantal ongerelateerde gebruikers is een schending van de X-regels.

Dit artikel delen