Over de API's van X

X laat zien wat er op dit moment in de wereld speelt en waar mensen het nu over hebben. Je kan via internet of via je mobiele apparaat naar X gaan. Om informatie op X zo breed mogelijk te delen, bieden we via onze API's (Application Programming Interfaces) ook gegevens aan bedrijven, ontwikkelaars en gebruikers die programmatisch toegang hebben tot X. In dit artikel wordt uitgelegd wat de API's van X zijn, welke informatie hiermee beschikbaar wordt gemaakt en welke bescherming X gebruikt voor het gebruik van de API's. 

Eenvoudig gezegd zijn API's de manier waarop computerprogramma's met elkaar 'praten' om informatie aan te vragen en te leveren. Hiervoor wordt toegestaan dat een softwareapplicatie een zogenaamd eindpunt aanroept: een adres dat correspondeert met een specifiek type informatie dat wij bieden (eindpunten zijn meestal uniek, net als telefoonnummers). X gebruikt API's om anderen toegang te geven tot onderdelen van onze service. Daardoor kunnen mensen software maken die met X is geïntegreerd, bijvoorbeeld een oplossing waarmee een bedrijf kan reageren op feedback van klanten op X.

Het verschil tussen X-gegevens en de gegevens die door de meeste andere sociale platforms worden gedeeld, is dat gebruikers X-gegevens bewust openbaar delen. Ons API-platform biedt uitgebreide toegang tot openbare X-gegevens die gebruikers doelbewust met de wereld delen. We ondersteunen ook API's waarmee gebruikers hun eigen, niet-openbare X-informatie (zoals privéberichten) kunnen beheren en deze informatie kunnen verstrekken aan ontwikkelaars die ze hiervoor hebben gemachtigd. 

 

Toegang krijgen tot X-gegevens
 

Wanneer mensen toegang willen krijgen tot onze API's, moeten ze een applicatie registreren. Applicaties hebben standaard alleen toegang tot openbare informatie op X. Voor bepaalde eindpunten, zoals eindpunten voor het verzenden of ontvangen van privéberichten, zijn aanvullende machtigingen van jou nodig om toegang te krijgen tot jouw informatie. Deze machtigingen worden niet standaard verleend. Jij bepaalt voor elke applicatie afzonderlijk of je toegang wil verlenen en je hebt de controle over alle applicaties die gemachtigd zijn voor jouw account.

De API's van X omvatten een breed scala aan eindpunten, die in vijf hoofdgroepen kunnen worden onderverdeeld:

Accounts en gebruikers

We stellen ontwikkelaars in staat om het profiel en de instellingen van een account programmatisch te beheren, gebruikers te negeren of blokkeren, gebruikers en volgers te beheren, informatie op te vragen over de activiteit van een account waarvoor ze gemachtigd zijn, enzovoort. Deze eindpunten kunnen nuttig zijn voor diensten voor burgers, zoals de Department of Emergency Management van de Commonwealth of Virginia, die inwoners informatie geeft over noodsituaties en wat ze in dat geval moeten doen.
 

posts en antwoorden

We maken openbare posts en antwoorden beschikbaar voor ontwikkelaars en we stellen ontwikkelaars in staat om posts te plaatsen via onze API. Ontwikkelaars kunnen toegang krijgen tot posts door te zoeken op basis van specifieke trefwoorden of door een selectie aan te vragen van posts van bepaalde accounts. 

Deze eindpunten worden door ngo's zoals de VN gebruikt om onjuiste informatie rond initiatieven op het gebied van volksgezondheid op te sporen, te onderzoeken en aan te pakken. Zo deden in Indonesië hardnekkige geruchten de ronde dat vaccins producten zouden bevatten die afkomstig waren van varkens of onvruchtbaarheid zouden veroorzaken. De VN onderzocht waar die geruchten vandaan kwamen en hoe ze werden verspreid. Ze stelden een team samen om deze fabels te ontkrachten, die voor veel ophef hadden gezorgd in dit land waar de meerderheid van de mensen moslim is. Op een vergelijkbare manier helpen we ook onderzoekers om vroege symptomatische indicaties te vinden die wijzen op een uitbraak van ziekten en om de verspreiding hiervan te volgen. Medewerkers van de Northeastern University ontwikkelden onlangs een nieuwe techniek voor het volgen van de griep met behulp van X-gegevens. Hiermee kan een uitbraak al tot zes weken van tevoren worden voorspeld, veel eerder dan met veel andere modellen en even nauwkeurig. 
 

Privéberichten

Onze eindpunten voor privéberichten bieden toegang tot de PB-gesprekken van gebruikers die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven aan een bepaalde applicatie. We verkopen geen privéberichten. Onze PB-API's bieden beperkte toegang aan ontwikkelaars om persoonlijke ervaringen op X te maken, zoals Wendy's March Madness bracket builder. Bedrijven kunnen deze gesprekservaringen met mensen of een chatbox gebruiken voor accounts waarvan ze eigenaar zijn of die ze beheren. Op die manier kunnen ze rechtstreeks met klanten communiceren voor klantenservice, marketing en merkinteractie. 
 

Advertenties

We bieden een serie API's voor ontwikkelaars, zoals Sprinklr, om bedrijven te helpen automatisch advertentiecampagnes op X te maken en beheren. Ontwikkelaars kunnen openbare posts gebruiken om onderwerpen en interesses te identificeren. Ze kunnen bedrijven tools bieden om advertentiecampagnes te voeren waarmee ze verschillende doelgroepen op X bereiken. 
 

SDK's en tools voor publicaties 

We bieden tools aan softwareontwikkelaars en uitgevers om X-tijdlijnen, knoppen voor delen en andere X-content op te nemen in webpagina's. Met deze tools kunnen merken live, openbare gesprekken van X in hun internetervaring integreren en het voor klanten gemakkelijk maken om informatie en artikelen vanaf hun sites te delen. 
 

Meer informatie over onze API's en de verschillende eindpunten vind je in onze documentatie voor ontwikkelaars.

Onze verantwoordelijkheid om de gegevens van onze gebruikers te beschermen, nemen we uiterst serieus in al onze API's en gegevensproducten. We hanteren strenge beleidsregels en processen om te beoordelen hoe ontwikkelaars X-gegevens gebruiken en om onjuist gebruik van deze gegevens te beperken. Als we ontdekken dat een ontwikkelaar in strijd met ons beleid handelt, treffen we gepaste maatregelen, zoals opschorting of beëindiging van de toegang tot de API's en gegevensproducten van X.

Ga voor meer informatie over de API's van X naar developer.twitter.com en bekijk onze beleidsregels en overeenkomsten voor ontwikkelaars. Ga naar https://gdpr.twitter.com/ voor meer informatie over X en de AVG.

Dit artikel delen