Normen van X voor geld verdienen door makers

Alle content op X is onderworpen aan de gebruikersovereenkomst van X, waaronder de regels van X. Als je betaald wil worden door X voor je content op het platform, onthoud dan dat de content waarmee je geld verdient, net als andere content op X, moet voldoen aan onze regels voor veiligheid, authenticiteit en privacy

Als je geld of valuta verdient met X via een van onze producten voor makers waarmee je geld kan verdienen, ben je daarnaast onderworpen aan de normen van X voor geld verdienen door makers, waaronder de geschiktheids-, content- en gedragsnormen vallen, zoals beschreven op deze pagina. Deze regels beperken het risico van schade aan X of haar klanten, en zorgen er tegelijkertijd voor dat makers de meeste waarde halen uit de functies waarmee zij geld kunnen verdienen.  

Als je adverteert op X, moet je ook het advertentiebeleid van X volgen, en als je uitgever bent die deelneemt aan het X Amplify-programma, moet je ook voldoen aan de richtlijnen van X Amplify Pre-Roll en het beleid inzake merkveiligheid.

Geschiktheidsnormen

 • Makers die geld verdienen op X moeten aan de volgende vereisten voldoen:
 • je moet inwoner zijn van een land waar de programma's van X waarmee je geld kan verdienen, beschikbaar zijn; 
 • je moet 18 jaar of ouder zijn; 
 • je moet een account van X hebben dat minstens 3 maanden actief is; 
 • je moet een volledig profiel hebben met een accountnaam, bio en profiel- en omslagafbeelding;
 • je moet een geverifieerd e-mailadres hebben;je vindt meer informatie in het artikel Je e-mailadres verifiëren;
 • je moet je account beveiligd hebben met tweestapsverificatie; je vindt meer informatie in het artikel Tweestapsverificatie inschakelen;
 • aan jou mag geen aan de staat gelieerd media-account zijn toegewezen. 
 • Je moet een goede reputatie hebben bij X, wat betekent dat:
  • je niet herhaaldelijk de gebruikersovereenkomst van X of de normen van X voor geld verdienen door makers hebt geschonden; 
  • je niet eerder bent verwijderd als adverteerder op X vanwege het schenden van ons advertentiebeleid, of als Amplify-uitgever op X vanwege het schenden van onze richtlijnen voor Amplify Pre-Roll;
 • je account moet gekoppeld zijn aan een geverifieerd Stripe-account.
 •  Aanvullende criteria voor Abonnementen (meer informatie over Abonnementen)

Gedragsnormen

Makers die producten van X gebruiken waarmee ze geld verdienen, moeten zich onthouden van de volgende activiteiten:

 • Uitlokking: 
  • je mag geen geld of interacties vragen of aanbieden in ruil voor gedrag dat of content die illegaal, onwettig of schadelijk is voor jou, andere mensen of dieren;  
  • je mag geen geld of interacties vragen of aanbieden in ruil voor fysieke goederen en diensten;   
  • je mag geen geld of interacties vragen of aanbieden in ruil voor seksuele diensten;
  • je mag geen functies van X gebruiken die betalingen of het te gelde maken van content mogelijk maken als een vereiste toegangsmethode voor een wedstrijd, sweepstake of andere promotie. Bekijk ons beleid inzake promoties voor meer informatie. 
 • Fraude en bedrog: je mag mensen niet misleiden om met jou in zee te gaan of jou te compenseren, inclusief misleiding over welke mensen of welke entiteiten compensatie ontvangen in verband met jouw account.
 • Platformmanipulatie en spam: je mag je niet inlaten met het soort gedrag dat verboden is zoals beschreven in ons beleid inzake platformmanipulatie en spam. Hieronder vallen pogingen om interactie kunstmatig op te drijven of productfuncties van X te misbruiken om de ervaring van anderen te verstoren. 
 • Lokale wetgeving: jij bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten en voorschriften tijdens het verdienen van geld op X. 

Contentnormen

Onthoud dat je geen geld mag verdienen met content die niet is toegestaan volgens de regels van X. Daarnaast mag je ook geen geld verdienen met de volgende contentcategorieën. 

I. Illegale of beperkte content:

(a) Illegale of beperkte goederen en diensten: je mag geen geld verdienen met content die het gebruik van of transacties met illegale of beperkte goederen en diensten gunstig afbeeldt of promoot. Beperkte of illegale producten of diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • a. cannabis en andere recreatieve drugs;
 • tabak;
 • alcohol;
 • wapens en explosieven; 
 • gok-, kansspel- en loterijproducten en -diensten;
 • geneesmiddelen en medicatie op recept.

(b.) Crimineel gedrag: je mag geen geld verdienen met content die crimineel gedrag afbeeldt of beschrijft, inclusief maar niet beperkt tot:

 • kindermisbruik en seksuele afbeeldingen van minderjarigen;
 • mensen- of dierenmishandeling, of het aanmoedigen van het schaden van mensen of dieren;
 • mensenhandel;
 • piraterij en schending van auteursrecht.

Er kunnen van geval tot geval uitzonderingen worden gemaakt. Zo kunnen content die recreatief gebruik van alcohol laat zien, educatieve content over het gebruik van voorgeschreven medicijnen of campagnes tegen mensenhandel worden toegestaan. 


2. Gewelddadige of uitgesproken content:
je mag geen geld verdienen met het afbeelden van extreem gewelddadige of uitgesproken content waarin mensen en dieren voorkomen. Hieronder vallen onder andere: 

 • dood; 
 • ernstige verwondingen of excessief bloedvergieten; 
 • marteling;
 • extreme lichaamsmodificatie. 

We kunnen van geval tot geval uitzonderingen maken voor content die nieuwswaardig is, fictief (zoals films of videospelletjes), of als het gaat om professionele sporten. 


3. Gevoelige gebeurtenissen:
je mag geen geld verdienen met content die gerelateerd is aan tragedies, conflicten of massaal geweld. Hieronder vallen onder andere: 

 • natuur- of industriële rampen;
 • gewelddadige aanvallen op burgers; 
 • burgerlijke onrust
 • oorlog en gewapende conflicten. 

Je mag echter wel om donaties vragen als authentiek middel om de aandacht te vergroten of om de getroffen personen te helpen.


4. Valse, misleidende of ongefundeerde claims:
je mag geen geld verdienen met content die onjuiste, misleidende of ongefundeerde claims bevat over een product of dienst, en die mogelijk schade kunnen veroorzaken. Hieronder vallen onder andere: 

 • onrealistische claims over een product of dienst;
 • wondermiddelen;
 • piramidespelen of constructies waarmee je snel rijk kan worden. 


5. Content die niet in eigendom of licentie is:
je mag geen geld verdienen met content waarvan jij de rechten niet hebt om deze te gelde kunnen maken. Als je content van derden deelt (bijvoorbeeld als achtergrondmuziek bij een video die je plaatst voor je abonnees), moet je daarvoor over de juiste wettelijke rechten beschikken. Je vindt hier meer informatie over het beleid van X inzake intellectueel eigendom. 


6. Seksuele of seksueel suggestieve inhoud:
je mag geen geld verdienen met pornografie of content met seksspeeltjes, naaktheid of impliciete seksuele handelingen. 

We kunnen van geval tot geval uitzonderingen maken voor academische, educatieve of anderszins niet-pornografische inhoud met betrekking tot seks. Content over voorbehoedsmiddelen of educatieve content met betrekking tot dating en het huwelijk bijvoorbeeld kan worden toegestaan. 

Handhavingsfilosofie

Alle makers van content die daarmee geld verdienen op X, moeten voldoen aan de vereisten zoals beschreven en waarnaar wordt verwezen op deze pagina. Als je een van deze vereisten schendt, handelt op een manier die rechtstreeks in strijd is met het doel of de principes van X, of op een andere manier handelt waarvan wij vinden dat die mogelijk schadelijk is voor X of haar klanten, kunnen wij overgaan tot de handhavingsmaatregelen zoals hieronder uiteengezet. 

Handhaving van de geschiktheidsvereisten

Als je niet voldoet aan onze geschiktheidsvereisten, kan je geen gebruikmaken van de programma's van X om geld te verdienen met content. Als je in eerste instantie bent geaccepteerd, maar X later vaststelt dat je niet aan de geschiktheidsvereisten voldoet, kunnen we ervoor zorgen dat je tijdelijk of voorgoed geen gebruik meer kan maken van functies waarmee je geld kan verdienen. 

Handhaving van de gedrags- en contentvereisten

Als je de op deze pagina beschreven en genoemde vereisten schendt, kunnen wij, afhankelijk van de context, de ernst en de geschiedenis van het overtredende gedrag:

 • de versterking van je account via algoritmische aanbevelingen aan accounts die jou niet volgen beperken; 
 • de mogelijkheid om door X te worden betaald in verband met alle of sommige van de functies van X waarmee je geld kan verdienen, pauzeren of permanent intrekken. 
 • je toegang tot andere producten van X die het mogelijk maken betaald te worden door X, pauzeren of permanent intrekken; 
 • content die de regels schendt verwijderen, of jou opdragen dat te doen; 
 • content die de regels schendt verbergen in afwachting van de verwijdering ervan; 
 • je toegang tot X pauzeren of voorgoed intrekken. 

Als je account is gehackt

Als we ontdekken dat je account mogelijk is gehackt, schakelen we de betaalfuncties tijdelijk uit tot totdat je account is hersteld.

Dit artikel delen