Over apps van derden en inlogsessies

Over
Verbinden of verwijderen
Beschikbare tools

Apps van derden zijn applicaties die op het X-platform zijn gebouwd door externe ontwikkelaars en geen eigendom zijn van X en niet door X worden beheerd. Als je een app van derden met je X-account verbindt, geef je die app toegang om je account te gebruiken. Afhankelijk van de machtigingen kan een geautoriseerde app informatie verkrijgen uit jouw account en jouw account op verschillende manieren gebruiken, zoals jouw posts lezen, zien wie jij volgt, jouw profiel bijwerken, namens jou posts plaatsen, toegang krijgen tot je privéberichten of je e-mailadres bekijken. Je kan meer informatie vinden over de specifieke toegang in het gedeelte App-toestemmingen hieronder. Daarnaast kan je ervoor kiezen om uit te loggen bij je actieve X-sessies

Let op: je moet terughoudend zijn met het geven van toegang tot je account aan een app van derden. Als je je niet prettig voelt over het verlenen van toegang tot je account aan een app, klik je gewoon op “annuleren“ op de machtigingspagina om de app toegang te weigeren. Ook raden we je aan van tijd tot tijd te bekijken welke apps van derden toegang hebben tot je account om te bevestigen dat je ze nog steeds toegang wil geven. Je kan de toegang voor apps bekijken en intrekken via het gedeelte Apps en sessies in je accountinstellingen.

 
Uitloggen bij je actieve Twitter-sessies


 1. Log in bij je account.
 2. Ga vanuit Instellingen en privacy naar het gedeelte Apps en sessies van je accountinstellingen. Onder Sessies staan alle actieve inlogsessies die zijn verbonden met je account. Je ziet hier de locatie en tijd waarop je bent ingelogd.

 3. Als je wil uitloggen bij een van de weergegeven sessies, klik je op de knop Uitloggen naast de sessie, of op Alle andere sessies uitloggen  bovenaan de lijst om alle sessies in één keer te beëindigen. Hou er rekening mee dat door uit te loggen bij een sessie, je in die sessie geen activiteiten zoals posten, antwoorden en het geven van vind-ik-leuks meer kan uitvoeren, maar dat gegevens (zoals privéberichten) die in het cachegeheugen van het apparaat werden opgeslagen toen de sessie actief was, hierdoor mogelijk niet worden verwijderd.
 


App-toestemmingen


Apps van derden kunnen toegang vragen om verschillende acties uit te voeren met je X-account.

OAuth 1.0a Gebruikerscontext

Apps die OAuth 1.0a Gebruikerscontext gebruiken kunnen de volgende toestemmingen vragen om toegang te krijgen tot bepaalde informatie in je account en bepaalde acties uit te voeren:

Lezen

Apps met leestoegang tot jouw X-account hebben de mogelijkheid om:

 • Profielinformatie: je profielinformatie, zoals je naam, locatie, beschrijving en profiel- en headerfoto's, bekijken. Het e-mailadres van jouw X-account en jouw telefoonnummer worden niet als profielinformatie beschouwd. Een app zal jouw e-mailadres niet kunnen bekijken, tenzij je de app hiervoor specifieke toestemming geeft. 
 • posts: je posts (inclusief details zoals het aantal keren dat een post is bekeken en de interacties die anderen hebben met een post) bekijken en posts van accounts die je volgt op je tijdlijn, inclusief afgeschermde posts. 
 • Accountinstellingen: je accountinstellingen, zoals je voorkeurstaal en tijdzone, bekijken. 
 • Andere accounts: bekijk wie je volgt, negeert en blokkeert.
 • Lijsten: je lijsten van X-accounts bekijken.
 • Verzamelingen: je verzamelingen van posts bekijken.

 

 

OAuth 1.0a Gebruikerscontext

Apps die OAuth 1.0a Gebruikerscontext gebruiken kunnen om de volgende toestemmingen vragen:

Lezen en schrijven

Apps met lees- en schrijftoegang tot jouw X-account hebben toegang tot jouw informatie zoals hierboven beschreven in het gedeelte Lezen en hebben ook de mogelijkheid om:

 • Profielinformatie: je profielinformatie voor je bijwerken. 

 • posts: posts en media namens jou plaatsen, posts voor jou verwijderen, en voor jou interacties aangaan met posts die anderen voor jou hebben geplaatst (bijvoorbeeld iets als leuk markeren, vind-ik-leuks ongedaan maken of op een post antwoorden, reposten, enz.). 

 • Accountinstellingen: je accountinstellingen voor je beheren. 

 • Andere accounts: andere accounts voor je volgen en ontvolgen, en accounts voor je negeren, blokkeren of rapporteren.

 • Lijsten: lijsten van X-accounts voor je maken, jouw lijsten beheren (bijvoorbeeld accounts toevoegen aan en verwijderen uit lijsten) en jouw lijsten voor je verwijderen.

 • Verzamelingen: verzamelingen van posts voor je maken, jouw verzamelingen voor je beheren (bijvoorbeeld posts toevoegen en verwijderen uit verzamelingen) en jouw verzamelingen voor je verwijderen. 
   

Lezen, schrijven, en privéberichten

Apps met lees-, schrijf- en privébericht-toegang tot jouw X-account hebben toegang tot jouw informatie en kunnen acties uitvoeren zoals hierboven beschreven in het gedeelte Lezen en schrijven en hebben ook de mogelijkheid om: privéberichten voor jou versturen, bekijken van privéberichten die jij hebt verzonden en ontvangen, en jouw privéberichten beheren en verwijderen. Vergeet niet dat elke deelnemer aan de communicatie zijn eigen kopie van de communicatie heeft — het verwijderen van een privébericht zal deze uit jouw account verwijderen, maar niet uit de accounts van de andere deelnemers aan de communicatie.
 

E-mailadres

Naast de bovenstaande machtigingen kunnen apps ook toestemming vragen om het e-mailadres te bekijken dat aan je X-account is gekoppeld.
 

X Ads

Als je X Ads gebruikt, kunnen apps ook vragen om:

 • Analytics: toegang tot je advertentiegegevens, waaronder je campagnes, doelgroepen, zakelijke en advertentie-accountinformatie (zoals accountnaam, ID en aanmaakdatum, bedrijfsnaam, tijdzone en gebruikers), en account- en gebruikersinstellingen (zoals e-mailmeldingen, contact telefoonnummer en toestelnummers, type bedrijfstak, instellingen voor e-mail abonnement en fiscale instellingen), en creatieve materialen en media.

 • Campagnemeting en accountbeheer: toegang tot je advertentiegegevens zoals hierboven beschreven, je advertentiegegevens (zoals media, creatieve materialen, campagnes en doelgroepen) voor je aanmaken en beheren, en je account (zoals accountnaam, branchetype, account- en gebruikersinstellingen, etc.) beheren.  
   

Meer informatie over het verlenen van toegang tot jouw X Ads-account via inloggen met meerdere gebruikers.

 

OAuth 2.0 Gebruikerscontext

OAuth 2.0 Gebruikerscontext stelt een ontwikkelaar in staat om meer gedifferentieerde toegang voor de app in te stellen. Apps die OAuth 2.0 Gebruikerscontext gebruiken kunnen toestemmingen vragen in de volgende categorieën:

Lezen

Leestoestemmingen bepalen wat een app in je X-account kan zien. Een app kan bijvoorbeeld toestemming vragen om dingen te zien als:

 • Alle posts en Spaces die je kan bekijken, inclusief posts van afgeschermde accounts.
 • Mensen die jou volgen en mensen die jij volgt.
 • Accounts die je hebt genegeerd en geblokkeerd.

Je ziet een lijst van dingen waarvoor een app toestemming vraagt om ze te bekijken onder "Dingen die deze app kan bekijken".

Schrijven

Schrijftoestemmingen bepalen welke acties een app namens jou kan ondernemen. Een app kan bijvoorbeeld toestemming vragen om dingen te doen als:

 • Xen en Reposten voor je.
 • Antwoorden op je posts verbergen en weer zichtbaar maken.
 • Mensen volgen of ontvolgen voor jou.

Je ziet een lijst van dingen waarvoor een app toestemming vraagt om namens jou te doen onder "Dingen die deze app kan doen". 

 

We delen je X-wachtwoord niet met apps. Vergeet niet dat wanneer je een app toestemming geeft om toegang te krijgen tot je X-account of om namens jou acties te ondernemen, de app je informatie kan gebruiken, opslaan en delen in overeenstemming met de eigen zakelijke praktijken. Hoewel de ontwikkelaars van apps ermee instemmen zich aan onze regels en richtlijnen te houden, raden we je ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid van een app te lezen voordat je de app toestemming geeft om toegang te krijgen tot je account.

Meer informatie over onze regels en richtlijnen voor apps van derden vind je in ons Beleid voor ontwikkelaars.
 

Een app van derden verbinden
Stap 1

Zoek in de app waarmee je verbinding wilt maken de knop/koppeling die je vraagt om je Twitter-account te verbinden (meestal 'Verbinden met Twitter', 'Inloggen bij Twitter' of iets dergelijks).

Stap 2

Afhankelijk van de app krijg je mogelijk een toestemmingsvenster van Twitter te zien dat je vraagt de app toestemming te verlenen om je account te gebruiken of om de app toegang te verlenen tot de Twitter-accounts op je iOS-apparaat.

Stap 3

Je kan de verschillende toestemmingen die je aan de app verleent bekijken. Je ziet voorbeelden van acties die de app met je account kan uitvoeren.

Stap 4

Als je naar een Twitter-website wordt geleid en je bent al ingelogd op je account, gebruik je de knop App machtigen om de app te verbinden. Als je nog niet bent aangemeld bij je account, moet je inloggen. Controleer, voordat je je gebruikersnaam en wachtwoord invoert, of de pagina veilig is door te verifiëren of de URL begint met https://twitter.com. Als de pagina veilig is, voer je je gebruikersnaam en wachtwoord in en gebruik je de knop Inloggen om de app te verbinden.

Stap 5

Als je gevraagd wordt om de app toegang te geven tot de Twitter-accounts op je iOS-apparaat, gebruik je de knop Verbinden om de app te verbinden. Als je meerdere Twitter-accounts op je apparaat hebt, moet je mogelijk het account selecteren dat je met de app wilt verbinden.

Opmerking: je kan de toegang voor apps altijd bekijken en op elk gewenst moment intrekken via het gedeelte Apps en sessies in je accountinstellingen.

Stap 1

Zoek in de app waarmee je verbinding wilt maken de knop/koppeling die je vraagt om je Twitter-account te verbinden (meestal 'Verbinden met Twitter', 'Inloggen bij Twitter' of iets dergelijks).

Stap 2

Afhankelijk van de app kan je naar een Twitter-website of naar de Twitter voor Android-app geleid worden om de app toestemming te geven je account te gebruiken.

Stap 3

Je kan de verschillende toestemmingen die je aan de app verleent bekijken. Je ziet voorbeelden van acties die de app met je account kan uitvoeren.

Stap 4

Als je naar een Twitter-website wordt geleid en je bent al ingelogd op je account, gebruik je de knop App machtigen om de app te verbinden. Als je nog niet bent aangemeld bij je account, moet je inloggen. Controleer, voordat je je gebruikersnaam en wachtwoord invoert, of de pagina veilig is door te verifiëren of de URL begint met https://twitter.com. Als de pagina veilig is, voer je je gebruikersnaam en wachtwoord in en gebruik je de knop Inloggen om de app te verbinden.

Stap 5

Als je naar de Twitter voor Android-app wordt geleid, gebruik je de knop Toestaan of Verbinden om de app te verbinden. Als je meerdere Twitter-accounts op je apparaat hebt, moet je mogelijk het account kiezen waarmee je de app wilt verbinden.

Opmerking: je kan de toegang voor apps altijd bekijken en op elk gewenst moment intrekken via het gedeelte Apps en sessies in je accountinstellingen.

Stap 1

Zoek op de website van de app waarmee je verbinding wilt maken de knop/koppeling die je vraagt je Twitter-account te verbinden (meestal 'Verbinden met Twitter', 'Inloggen bij Twitter' of iets vergelijkbaars).

Stap 2

Je wordt naar een Twitter-website geleid waar je gevraagd wordt de app te machtigen om je account te gebruiken.

Stap 3

Je kan de verschillende toestemmingen die je aan de app verleent bekijken. Je ziet voorbeelden van acties die de app met je account kan uitvoeren.

Stap 4

Als je al bent ingelogd bij je account, gebruik je de knop App machtigen om de app te verbinden.

Stap 5

Als je nog niet ingelogd bent op je account, moet je inloggen. Controleer, voordat je je gebruikersnaam en wachtwoord invoert, of de pagina veilig is door te verifiëren of de URL begint met https://twitter.com. Als de pagina veilig is, voer je je gebruikersnaam en wachtwoord in en gebruik je de knop Inloggen om de app te verbinden.

Stap 6

Je kan de toegang voor apps die met je account verbonden zijn op elk gewenst moment bekijken en intrekken via het gedeelte Apps en sessies in je accountinstellingen.

Toegang voor een app intrekken of een app verwijderen
 1. Log in bij je account.
 2. Ga naar het gedeelte Apps en sessies in je accountinstellingen. Je ziet alle apps die met je account verbonden zijn. Hier vind je onder elke naam en beschrijving van een app een lijst van de specifieke machtigingen die de app heeft om je account te gebruiken.

 3. Als je de verbinding van een app met je account wil verbreken, klik je op de knop Toegang intrekken naast de app of onderaan de pagina na het klikken op de naam van de app.


Als een app om je wachtwoord vraagt om toegang te krijgen tot je account


Als je een app van derden toegang tot je account wilt geven, raden we je aan dat alleen te doen met de OAuth-methode van X. OAuth is een veilige verbindingsmethode waarbij je je gebruikersnaam en wachtwoord van X niet aan derden hoeft te verstrekken. Wees vooral voorzichtig als je wordt gevraagd om je gebruikersnaam en wachtwoord aan een app of website te geven. Wanneer je jouw gebruikersnaam en wachtwoord aan iemand anders geeft, kan deze persoon de volledige controle krijgen over je account en kan jij worden buitengesloten of kunnen er handelingen met je account worden uitgevoerd die ertoe leiden dat dit wordt opgeschort.

Als je niet zeker weet of een inlogpagina voor een app van derden OAuth gebruikt, ga dan direct naar X.com en voer daar je inloggegevens in, en navigeer dan terug naar de app. Als de app OAuth gebruikt, zou de app je niet opnieuw moeten vragen je gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Meer informatie over hoe je controleert dat je op X.com bent, vind je in onze tips voor accountbeveiliging.

Als je eerder je wachtwoord aan een app hebt verstrekt en daar nu je twijfels over hebt, kan je de toegang intrekken via het gedeelte Apps en sessies in je accountinstellingen en kan je het wachtwoord wijzigen.

Opmerking: je moet extra voorzichtig zijn en nooit je gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken aan:

 • Websites die beweren dat je 'snel meer volgers krijgt!' (zie onze regels en best practices voor volgen voor meer informatie).
 • Apps die advertenties van partners in je tijdlijn plaatsen.
   

Als je vermoedt dat een malafide app nog steeds met je account verbonden is


Trek de toegang ervan onmiddellijk in bij het gedeelte Apps en sessies in je accountinstellingen en wijzig je wachtwoord. Als je problemen met een app hebt, lees je het artikel over gehackte accounts voor meer informatie.

Als je problemen hebt met een app van derden


Omdat apps van derden geen eigendom van X zijn en niet door X worden beheerd, kunnen we problemen met dergelijke apps niet oplossen. Je kan het beste rechtstreeks contact opnemen met de ontwikkelaars van de app voor antwoorden op je vragen of een oplossing voor je probleem.

Beschikbare tools

Tools van derden gemaakt door ontwikkelaars voegen nieuwe functies toe en kunnen je X-ervaring verbeteren. Je kan deze tools zelf installeren en veel tools zijn gratis. Je vindt hieronder meer informatie over enkele van deze tools. 

Let op: we zijn nog maar net begonnen met het beschikbaar en vindbaar maken van tools van derden. Daarnaast worden sommige tools gemaakt door het interne ontwikkelingsteam van X. Hoewel sommige van deze tools alleen beschikbaar zijn voor specifieke apparaten en besturingssystemen, hopen we de toegang uit te breiden tot alle apparaten en besturingssystemen. 

 

Tijdlijnen

Tijdlijnen op maat zijn beheerde feeds. Deze feeds kunnen worden aangemaakt door derden die content selecteren en aanbieden rond interesses en gebeurtenissen, of door X op basis van algemene inzichten. De tijdlijn \'Populaire video\'s\' bijvoorbeeld, die wordt gemaakt door X, gebruikt soortgelijke informatie als voor hoe wij onderwerpen selecteren om videocontent te vullen en te ordenen.  

Deze aangepaste feeds lopen parallel met je tijdlijn op de startpagina en verschijnen op een apart tabblad nadat je een tijdlijn op maat hebt toegevoegd vanuit een prompt. Je kan eenvoudig wisselen tussen tabbladen waardoor je meer controle krijgt over je X-ervaring terwijl je een duik neemt in de content waarin jij het meest bent geïnteresseerd.

 

Let op: content die verschijnt in een tijdlijn op maat wordt geselecteerd en geordend op basis van relevantie voor het thema van de tijdlijn, met behulp van informatie zoals zoektermen, Onderwerpen, gebruikersnamen en handmatig beheer. 

 

Een tijdlijn op maat toevoegen op twitter.com

Als je een prompt ziet over een tijdlijn op maat op de startpagina, kan je die eenvoudig toevoegen door de onderstaande stappen te volgen. Als je bijvoorbeeld een prompt ziet voor een tijdlijn met populaire video\'s, klik je op Tijdlijn toevoegen. Hierdoor wordt naast het tabblad van je tijdlijn op de startpagina het tabblad Populaire video\'s aangemaakt. 

 1. Klik op Nu bekijken. 
 2. Een prompt verschijnt met informatie over de tijdlijn en de derde partij die de content beheert. Klik op Tijdlijn toevoegen.

  Deze tijdlijn is nu vastgezet naast je tijdlijn op de startpagina. 

 3.  Gebruik de tabs om te wisselen tussen je tijdlijn op de startpagina en de tijdlijn op maat.

Je kan nu door de nieuwe tijdlijn heen gaan op dezelfde manier als door je tijdlijn op de startpagina.

Let op: momenteel kan je alleen tijdlijnen op maat toevoegen op het web. 

Een tijdlijn op maat verwijderen op twitter.com

Als je ooit een tijdlijn op maat wil verwijderen, volg je onderstaande stappen: 

 1. Ga naar de tijdlijn die je wil verwijderen.
 2. Zoek naar de optie \'Instellingen\' onder de Opsteller.
 3. Klik op de tijdlijninstellingen.
 4. Er verschijnt een prompt waarin je wordt gevraagd of je de tijdlijn wil verwijderen. Klik op Tijdlijn verwijderen.
 5.  Er verschijnt een prompt ter bevestiging waarin je wordt gevraagd of je de tijdlijn daadwerkelijk wil verwijderen. Klik op Ja, tijdlijn verwijderen.

Je ziet de tijdlijn op maat niet langer op X.com

 

X Toolbox

We zijn aan het experimenteren met X Toolbox, een hub waar je andere 

zelfbedieningstools van derden kan ontdekken die door ontwikkelaars zijn gemaakt om je ervaring op X te verbeteren. 

 

X Toolbox biedt momenteel een selectie tools in 3 categorieën: Expressie, Veiligheid en Meting. 

 

Expressietools: voeg deze toe aan je account van X voor verbeterde creativiteit. 

 

Veiligheidstools: deze selectie tools biedt opties om je account te beschermen tegen schadelijke content en profielen. 

 

Metingstools: krijg meer inzichten in de prestaties van content, en in trends wanneer je deze ontwikkelaarstools gebruikt. 

Aan de slag met Twitter Toolbox

Ga naar X Toolbox om de ontwikkelaarstools, die je aan je account kan toevoegen, te ontdekken en voor meer informatie. Vanuit daar kan je eenvoudig een tool toevoegen door de onderstaande stappen te volgen:

 1. Selecteer de tool die je wil toevoegen. 
 2. Klik op Toevoegen aan X. 
 3.  Volg de instructies op de website van de derde partij om de tool te authenticeren en aan je account van X te koppelen. 
 4. Als het goed is, krijg je instructies over hoe je de tool moet gebruiken. 
Een tool verwijderen die je hebt toegevoegd

Als je ooit een tool wil verwijderen, volg je de onderstaande stappen: 

 1. Ga in het hoofdmenu naar Instellingen en privacy.
 2. Selecteer Beveiliging en accounttoegang.
 3. Selecteer Apps en sessies.
 4. Selecteer de tool die je wil verwijderen.
 5. Selecteer App-machtigingen intrekken. 

 

Post Tiles

Het interne ontwikkelaarsteam van X experimenteert momenteel met post Tiles, een manier om aanpasbare indelingen toe te voegen aan een post. 

Momenteel zien mensen op iOS en het web mogelijk post Tiles die afkomstig zijn van mensen in de eerste testgroep, en waarmee ze een interactie aan kunnen gaan. De post Tiles kunnen tekst, afbeeldingen, video's of andere elementen bevatten, zoals een knop. Deze indelingen zijn ontwikkeld om eenvoudig een interactie aan te gaan met content en om je tijdlijn visueler en dynamischer te maken.  

Wanneer iemand uit onze eerste testgroep een post Tile plaatst, zien de mensen op iOS en het web die deel uitmaken van dit experiment automatisch de post Tiles die worden geplaatst in hun tijdlijn op de startpagina. Post Tiles worden automatisch weergegeven wanneer je een URL plakt, net als bij post Cards gebeurt. 

Let op: niet alle volgers zien de post Tiles automatisch. Als je een post Tile Repost of een post Tile-URL deelt, kunnen anderen die mogelijk niet zien. 

Dit artikel delen