ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಸೆಷನ್‌ಗಳ ಕುರಿತು

ಕುರಿತು
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಕರಗಳು

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಎಂಬುದು X ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಕಾರರಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು X ನಿಂದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್‌ಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಆ ಆಪ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಆಪ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನವೀಕರಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ನಿಮ್ಮ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಆಪ್ ಅನುಮತಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತು ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ X ಸೆಷನ್‌ಗಳಿಂದ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಆಪ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹಿತಕರವೆಂದು ತೋರದಿದ್ದರೆ, ಆಪ್‌ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ದೃಢೀಕರಣ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ "ರದ್ದುಮಾಡು" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಈಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬೇಕೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಸಹ ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಆಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಷನ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು.

 
ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ Twitter ಸೆಷನ್‌ಗಳಿಂದ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ


 1. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಆಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಷನ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಕೆಳಗಿನ ಸೆಷನ್‌ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯ ಲಾಗಿನ್ ಸೆಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲಾಗಿನ್‌ನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

 3. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸೆಷನ್‌ಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸೆಷನ್‌ನ ನಂತರವಿರುವ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೆಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಷನ್‌ನಿಂದ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸೆಷನ್‌ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೆಷನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸದಿರಬಹುದು (ಉದಾ. ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳು) ಎಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.
 


ಆಪ್ ಅನುಮತಿಗಳು


ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಬೇರೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಬಹುದು.

OAuth 1.0a ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದರ್ಭ

ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು OAuth 1.0a ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದರ್ಭ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಆಪ್‌ಗಳು ಈ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು:

ಓದಿ

ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆಗೆ ಓದುವ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಆಪ್‌ಗಳು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ:

 • ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಹಿತಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಳ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ಡರ್ ಫೋಟೋಗಳಂತಹ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಆಪ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡದ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಆಪ್‌ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
 • ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು (ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟ್ವೀಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇತರರು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂವಹನಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು) ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. 
 • ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವಲಯದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. 
 • ಇತರ ಖಾತೆಗಳು: ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೀರಿ, ಸದ್ದಡಗಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
 • ಪಟ್ಟಿಗಳು: X ಖಾತೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
 • ಸಂಗ್ರಹಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

 

 

OAuth 1.0a ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದರ್ಭ

OAuth 1.0a ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸುವ ಆಪ್‌ಗಳು ಈ ಮುಂದಿನ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು:

ಓದಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆಗೆ ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಆಪ್‌ಗಳು ಮೇಲಿನ ಓದುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ:

 • ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಹಿತಿ: ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ. 

 • ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಇತರರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ವೀಟ್, ಮರುಟ್ವೀಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ). 

 • ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು: ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. 

 • ಇತರ ಖಾತೆಗಳು: ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸದಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸಿ, ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.

 • ಪಟ್ಟಿಗಳು: ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುವ X ಖಾತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ.

 • ಸಂಗ್ರಹಗಳು: ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಿಂದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ. 
   

ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳು

ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆಗೆ ಓದುವ, ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೇರ ಸಂದೇಶ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಆಪ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಓದು ಹಾಗೂ ಬರೆಯುವ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ: ನಿಮಗಾಗಿ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು, ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಲು. ಪ್ರತಿ ಸಂವಹನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನದ ಸ್ವಂತ ನಕಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ — ನೇರ ಸಂದೇಶದ ಅಳಿಸುವಿಕೆಯು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇತರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರ ಖಾತೆಗಳಿಂದಲ್ಲ.
 

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಮೇಲಿನ ಅನುಮತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಪ್‌ಗಳು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು.
 

X ಜಾಹೀರಾತುಗಳು

ನೀವು X ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಆಪ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು:

 • ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ (ಖಾತೆ ಹೆಸರು, ID ಮತ್ತು ರಚನೆ ದಿನಾಂಕ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಸರು, ಸಮಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಂತಹದ್ದು), ಜಾಹೀರಾತು ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು (ಸೂಚನೆ ಇಮೇಲ್, ಸಂಪರ್ಕ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಕಾರ, ಇಮೇಲ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಂತಹವು) ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.

 • ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ಡೇಟಾವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿ (ಮಾಧ್ಯಮ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಗಳು, ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತಹವು) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು (ಖಾತೆ ಹೆಸರು, ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ) ನಿರ್ವಹಿಸಿ.  
   

ಬಹು ಬಳಕೆದಾರರ ಲಾಗಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ X ಜಾಹೀರಾತು ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

 

OAuth 2.0a ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದರ್ಭ

OAuth 2.0 ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದರ್ಭವು ತಮ್ಮ ಆಪ್‌ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಗದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. OAuth 2.0 ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸುವ ಆಪ್‌ಗಳು ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು:

ಓದಿ

ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಆಪ್ ಏನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುವ ಅನುಮತಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಒಂದು ಆಪ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು:

 • ಸಂರಕ್ಷಿತ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್‌ಗಳು.
 • ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಜನರು ಮತ್ತು ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಜನರು.
 • ನೀವು ಸದ್ದಡಗಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಖಾತೆಗಳು.

"ಈ ಆಪ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಒಂದು ಆಪ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಬರೆಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಆಪ್ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅನುಮತಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಆಪ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು:

 • ನಿಮಗಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮತ್ತು ಮರುಟ್ವೀಟ್.
 • ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
 • ನಿಮಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಿಸದಿರಿ.

"ಈ ಆಪ್ ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಆಪ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

 

ನಿಮ್ಮ X ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಆಪ್‌ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರೆ, ಆಪ್ ತನ್ನದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರರು ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ನೀವು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಆಪ್‌ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.
 

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಹಂತ 1

ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಲು ಬಟನ್/ಲಿಂಕ್ ಹುಡುಕಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "Twitter ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಿ", "Twitter ನೊಂದಿಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ" ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯದು).

ಹಂತ 2

ಆಪ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಆಪ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ Twitter ನಿಂದ ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ iOS ಸಾಧನದಲ್ಲಿನ Twitter ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆಪ್ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಹಂತ 3

ಆಪ್‌ಗೆ ನೀವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಪ್ ಪೂರೈಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಹಂತ 4

ನಿಮ್ಮನ್ನು Twitter ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಆಪ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಮೂದಿಸುವ ಮೊದಲು, URL https://twitter.com ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಟವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪುಟವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ.

ಹಂತ 5

ನಿಮ್ಮ iOS ಸಾಧನದಲ್ಲಿ Twitter ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆಪ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಹಲವು Twitter ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಯಸುವ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಆಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಷನ್‌ಗಳು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಂತ 1

ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಲು ಬಟನ್/ಲಿಂಕ್ ಹುಡುಕಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "Twitter ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಿ", "Twitter ನೊಂದಿಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ" ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯದು).

ಹಂತ 2

ಆಪ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು Twitter ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು Android ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿ Twitter ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 3

ಆಪ್‌ಗೆ ನೀವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಪ್ ಪೂರೈಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಹಂತ 4

ನಿಮ್ಮನ್ನು Twitter ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಆಪ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಮೂದಿಸುವ ಮೊದಲು, URL https://twitter.com ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಟವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪುಟವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ.

ಹಂತ 5

ನಿಮ್ಮನ್ನು Android ಗಾಗಿ Twitter ಆಪ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವು Twitter ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆಪ್‌ಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಯಸುವ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಆಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಷನ್‌ಗಳು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಂತ 1

ಆಪ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ Twitter ಖಾತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಲು ಕೇಳುವಂತಹ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "Twitter ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಿ", "Twitter ನೊಂದಿಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ" ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯದು) ಬಟನ್/ಲಿಂಕ್ ಹುಡುಕಿ.

ಹಂತ 2

ನಿಮ್ಮನ್ನು Twitter ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಆಪ್ ಅನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 3

ಆಪ್‌ಗೆ ನೀವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಪ್ ಪೂರೈಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಹಂತ 4

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಲು ಆಪ್ ದೃಢೀಕರಿಸು ಬಟನ್ ಬಳಸಿ.

ಹಂತ 5

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಮೂದಿಸುವ ಮೊದಲು, URL https://twitter.com ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಟವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪುಟವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ.

ಹಂತ 6

ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಆಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಷನ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಆಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಪ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ
 1. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಆಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಷನ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

 3. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಆಪ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಪ್‌ನ ನಂತರವಿರುವ ಅಥವಾ ಆಪ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ರದ್ದುಮಾಡು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಪ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಕೇಳಿದರೆ


ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು X’s OAuth ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. OAuth ಎಂಬುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ X ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಅಮಾನತುಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಲಾಗಿನ್ ಪುಟವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಪ್ OAuth ಬಳಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ನೇರವಾಗಿ X.com ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ತದನಂತರ ಆಪ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ. OAuth ಅನ್ನು ಆಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಪ್‌ಗೆ ನಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಭದ್ರತೆ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು twitter.com ನಲ್ಲಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಪ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಷನ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀಡಬಾರದು:

 • ನಿಮಗೆ “ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಡಲು!” ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡಿ).
 • ನಿಮ್ಮ ಕಾಲರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಪ್‌ಗಳು.
   

ತಪ್ಪಾದ ಆಪ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ


ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಷನ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಆಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರಾಜಿಯಾಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳು ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ.

ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ


ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು X ನಿಂದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಆಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಕರಗಳು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರರು ರಚಿಸಿದ ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಕರಗಳು ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ X ಅನುಭವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಕರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯದ್ದಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಳಕೆಗೆ ಉಚಿತವಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಪರಿಕರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು X ಆಂತರಿಕ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ತಂಡವು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಪರಿಕರಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯಾದರೂ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. 

 

ಕಾಲರೇಖೆಗಳು

ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಗಳು ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುತ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸುವ ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರಚಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ X ರಚಿಸಿದ ಫೀಡ್‌ಗಳು ಇವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಕಾಲರೇಖೆಯನ್ನು X ರಚಿಸಿದೆ, ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.  

ಈ ಕಸ್ಟಮ್ ಫೀಡ್‌ಗಳು ಹೋಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಿಂದ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಕಂಟೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಹೋದಂತೆ ನಿಮ್ಮ X ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ.

 

ಗಮನಿಸಿ: ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಪದಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯುಅಲ್‌ ಕ್ಯುರೇಶನ್‌ನಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾಲರೇಖೆಯ ಥೀಮ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

 

twitter.com ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕಂಡ ನಂತರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಕಾಲರೇಖೆಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಾಲರೇಖೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕಾಲರೇಖೆ ಟ್ಯಾಬ್‌ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಟ್ಯಾಬ್ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

 1. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 2. ಕಾಲರೇಖೆ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯುರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಲರೇಖೆ ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

  ಈ ಕಾಲರೇಖೆಯನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಯ ಪಕ್ಕ ಪಿನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

 3. ಹೋಮ್ ಕಾಲರೇಖೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಲರೇಖೆ ಮಧ್ಯೆ ಬದಲಿಸಲು ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಕಾಲರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈಗ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನೀವು ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

twitter.com ಇಂದ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ

ನೀವು ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಸರಿಸಿ:

 1. ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸುವ ಕಾಲರೇಖೆಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.
 2. ಕಂಪೋಸರ್ ಕೆಳಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ:
 3. ಕಾಲರೇಖೆಗಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 4. ನೀವು ಕಾಲರೇಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಲರೇಖೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 5. ಕಾಲರೇಖೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಕಾಲರೇಖೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ X.com ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಲರೇಖೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

X ಟೂಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌

ನಾವು X ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ರಚಿಸಿದ ಇತರ

ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ, ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷದ ಟೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ X ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡುವ ಹಬ್ ಆಗಿದೆ. 

 

X ಟೂಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟೂಲ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ: ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆ. 

 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಕರಗಳು: ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. 

 

ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರಿಕರಗಳು: ಪರಿಕರಗಳ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

 

ಅಳತೆ ಪರಿಕರಗಳು: ಈ ಡೆವಲಪರ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. 

Twitter ಟೂಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು

X ಟೂಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೆವಲಪರ್ ಟೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.ಅಲ್ಲಿಂದ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಕರವನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು:

 1. ಸೇರಿಸಲು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಕರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 
 2. X ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 3. ನಿಮ್ಮ X ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಕರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. 
 4. ಪರಿಕರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. 
ನೀವು ಸೇರಿಸಿದ ಪರಿಕರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ

ಪರಿಕರವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಎಂದಾದರೂ ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಸರಿಸಿ:

 1. ಮುಖ್ಯ ಮೆನುವಿನಿಂದ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.
 2. ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
 3. ಆಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
 4. ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸುವ ಪರಿಕರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
 5. ಆಪ್ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

 

ಟ್ವೀಟ್ ಟೈಲ್‌ಗಳು

X ಆಂತರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ವೀಟ್ ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಈಗ, iOS ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಠ್ಯ, ಚಿತ್ರಗಳು, ವೀಡಿಯೋಗಳು ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಬಟನ್‌ರೀತಿಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಬಹುದು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲರೇಖೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಗೋಚರವಾಗಿಸಲು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ನಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ವೀಟ್ ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ iOS ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಟ್ವೀಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಹಾಗೆಯೇ, URL ಅಂಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಟ್ವೀಟ್ ಟೈಲ್‌ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರೆಂಡರ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ಎಲ್ಲ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೂ ಟ್ವೀಟ್‌ ಟೈಲ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಟ್ವೀಟ್ ಟೈಲ್‌ ಅನ್ನು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಟ್ವೀಟ್ ಟೈಲ್‌ URL ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು. 

ಈ ಲೇಖನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ