X Onaylı Kuruluşlar Reklam Kredisi Koşulları

Onaylı Kuruluşlar Tam Erişim aylık aboneleri, sınırlı bir süreyle geçerli olmak üzere, her 30 günde bir 1.000 ABD doları Reklam Kredisi ("Krediler") alır. Onaylı Kuruluşlar Temel aylık aboneleri, sınırlı bir süreyle geçerli olmak üzere, her 30 günde bir 200 ABD doları Reklam Kredisi ("Krediler") alır. Yıllık aboneler, sınırlı bir süreyle geçerli olmak üzere, tek seferlik 2.000 ABD doları Reklam Kredisi alır. 

Kullanılmayan kısımlar da dahil olmak üzere, 30 gün sonra Kredilerin geçerliliği sona erer. Bu teklif yalnızca aboneliklerinin ödemesini ödeme işleyicimiz Stripe aracılığıyla yapan Onaylı Kuruluşlar aboneleri için geçerlidir. X, reklam kredilerini kaç kez vereceğini belirleme hakkını saklı tutar.   

Krediler yalnızca X Reklamları satın almak amacıyla kullanılabilir ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.

Krediler hiçbir değer karşılığında kullanılamaz ve iade edilemez. Krediler satılamaz, lisanslanamaz ya da başka bir şekilde aktarılamaz. 

Krediler toplu bir şekilde kullanılamaz veya başka hiçbir teklifle birleştirilemez.

Kullanıcının reklam hesabının para birimi ABD dolarından farklı bir birimse Kredilerin eşdeğer değeri Kullanıcının hesabının para birimi cinsinden uygulanacaktır (döviz kuru X'in yegane ve mutlak takdirine göre belirlenecektir).

Kullanıcının reklam hesabında kayıtlı geçerli bir kredi kartı kayıtlı olmalıdır. Krediler kullanıldığında kullanıcıya herhangi bir bildirim gönderilmeyecektir. Kullanıcının reklam hesabı üzerinden tahakkuk eden tüm ek maliyetler, kredi kartından ya da Kullanıcının hesabına bağlı diğer ödeme yöntemi hesabından tahsil edilecektir.

Krediler yalnızca gelecekteki X Reklamları satın alma işlemleri için geçerlidir ve halihazırda borçlu olunan tutarların ödenmesi amacıyla kullanılamaz. 

Reklam etkinliğiniz X'in Reklam politikalarına ve diğer geçerli sözleşmelere tabi olmaya devam edecektir ve reklamlar için gerekli zaman dilimi içinde yaptığınız ödeme dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla ihlaller hesabınızın askıya alınmasına, X Reklamları programından çıkarılmanıza ve Kredilerin geçersiz kılınmasına neden olur. Hesabınızın daha önce X'in reklam politikalarını ihlal ettiği tespit edildiyse bu tekliften yararlanamayabilirsiniz. Bu teklif, yargı bölgesinin yasalarına aykırı olabileceği durumlarda ilgili yargı bölgesinde geçerli değildir. X; kurallarının ve politikalarının ihlali, kötüye kullanım, yasal, ticari ve mali nedenler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın bu teklifi değiştirme ya da iptal etme ve/veya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.