Vine Kamerası Hizmet Şartları ve gizlilik politikası

Bu Hizmet Şartları ("Şartlar"), Vine Kamerası mobil uygulamasına ("Hizmet") ve Hizmet kullanılarak oluşturulan her türlü video, ses veya metine (toplu olarak "İçerik" denir) olan erişiminizi ve kullanımınızı düzenler. Bu Hizmete erişerek veya bunu kullanarak bu Şartların bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. 

 

1. Temel Şartlar

Hizmeti, yalnızca X Inc.'in tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu (Toplu olarak “Vine”) olan Vine ile bağlayıcı bir anlaşma kapsamına girerseniz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da geçerli başka yargı bölgelerinin yasaları dahilinde Hizmeti almaktan men edilmemiş biriyseniz kullanabilirsiniz. Bu Şartları kabul ediyor ve Hizmeti bir şirket, kuruluş, devlet ya da başka bir tüzel kişilik adına kullanıyorsanız, bunu yapmaya yetkilendirildiğinize dair belgeleri göstermeniz ve iletmeniz zorunludur. Hizmeti yalnızca bu Şartlara ve geçerli tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalar, kurallar ve yönetmeliklerle uyumlu olarak kullanabilirsiniz.

Vine tarafından sağlanan Hizmet, sürekli değişmektedir ve Vine'ın Hizmeti sağlama biçimi ile yapısı, önceden bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilir. Bunun yanı sıra, Vine size ve genel olarak kullanıcılara Hizmeti (veya Hizmet içindeki herhangi bir özelliği) sağlamayı (kalıcı ya da geçici olarak) durdurabilir ve bunları size önceden bildirimde bulunmaksızın sağlayamayabilir. Tamamen kendi inisiyatifimizde olmak üzere, size önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir anda kullanım ve depolama ile ilgili sınırlama uygulama hakkımız da mahfuzdur.
 

2. Gizlilik

Lütfen bilgilerin Hizmet aracılığıyla nasıl toplandığını, kullanıldığını ve açıklandığını belirten aşağıdaki Gizlilik Politikamıza bakın.

 

3. Hizmeti Kullanma Lisansınız

Vine, Hizmetin bir parçası olarak Vine tarafından size sağlanan yazılımı kullanmanız için kişisel, dünya çapında, telifsiz, atanamaz ve özel olmayan bir lisans verir. Bu lisans yalnızca, Vine tarafından sağlanan Hizmeti, bu Şartların izin verdiği biçimde kullanmanız ve avantajlarını yaşamanız amacına yöneliktir.
 

4. Vine Hakları

Hizmet, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de yabancı ülkelerin telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalarıyla korunur. Şartlardaki hiçbir madde, Vine adını veya Vine'ın ticari markaları, logoları, alan adları veya diğer ayırt edici marka özelliklerinin hiçbirini kullanma hakkı vermez. Hizmetin ilgili tüm hak, unvan ve menfaatler (kullanıcılar tarafından oluşturulan İçerik hariç) Vine ve lisans verenlerinin özel malıdır ve öyle kalacaktır. Vine veya Hizmet ile ilgili olarak sağlayabileceğiniz her türlü geri besleme, yorum ya da öneri tamamen gönüllüdür ve bu tür geri bildirim, yorum ya da önerileri, uygun gördüğümüz biçimde ve tarafınıza herhangi bir zorunluluk olmadan kullanabiliriz.
 

5. İçerik ve Hizmetin Kullanımındaki Kısıtlamalar

Gerekli gördüğümüz sürece herhangi bir bilgiye erişim, okuma, koruma ve ifşa etme hakkımızı (i) yürürlükteki yasa, yönetmelik, hukuki belge veya hükümet talebini karşılamak, (ii) potansiyel ihlallerin araştırılması dahil olmak üzere Şartlar'ı uygulamak, (iii) sahtekarlıkları, güvenlik sorunlarını ve teknik sorunları saptamak, önlemek veya haklarında gereğini yapmak, (iv) kullanıcı destek isteklerini yanıtlamak veya (v) Vine'ın, kullanıcılarının ve kamunun haklarını, mülkiyetini, güvenliğini korumak üzere saklı tutarız.

Hizmete erişirken veya Hizmeti kullanırken şunların hiçbirini yapamazsınız: (i) Hizmetin, Vine’ın bilgisayar sistemlerinin veya Vine’ın sağlayıcılarının teknik sistemlerinin kamuya açık olmayan bölgelerine erişmek, bunlara müdahale etmek veya kullanmak; (ii) herhangi bir sistemin ya da ağın savunmasız yönlerini incelemek, taramak veya test etmek ya da güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek ya da saf dışı bırakmak; (iii) Vine ile ayrı bir sözleşme uyarınca özel olarak izin verilmediği sürece Vine tarafından (ve yalnızca bu hüküm ve koşullara istinaden) sağlanan mevcut, yayınlanmış arayüzlerimiz dışındaki herhangi bir yolla (otomatikleştirilmiş ya da başka şekilde) Hizmete erişmek ya da Hizmeti aramak veya bunlara teşebbüs etmek (NOT: robots.txt dosyasının maddelerine uygun olarak yapılması durumunda Hizmette gezmeye izin verilir, ancak Vine'ın önceden izni olmaksızın Hizmeti derinlemesine incelemek kesinlikle yasaktır); (iv) TCP/IP paket başlıklarında veya herhangi bir e-posta ya da gönderinin başlık bilgisinin herhangi bir bölümünde sahtekârlık yapmak veya Hizmetin tahrif edilmiş, aldatıcı ya da yanlış kaynak tanımlayıcı bilgi göndermek için herhangi bir şekilde kullanmak; veya (v) herhangi bir kullanıcının, ana bilgisayarın ya da ağın erişimini, Hizmete yönelik virüs gönderme, aşırı yükleme yapma, spam gönderme, postaya boğma dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla engellemek ya da aksatmak (veya bunlara teşebbüs etmek).
 

6. Bu Şartların Feshi

Bu Şartlar, siz veya Vine tarafından aşağıdaki şekilde sona erdirilene kadar geçerliliğini korur.

Vine ile yasal sözleşmenizi istediğiniz zaman, herhangi bir nedenle Hizmeti kullanmayı bırakarak sona erdirebilirsiniz.

Makul olarak şu hususlara inanmamız halinde (bunlarla sınırlı olmayabilir), herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda Hizmeti tamamen veya kısmen size sunmayı durdurabiliriz: (i) bu Şartları ihlal ettiyseniz; (ii) bizim için risk oluşturuyor veya bizi yasal olarak güç durumda bırakıyorsanız; ya da (iii) size Hizmet vermemiz ticari olarak uygun değilse.

Bu tür durumlarda, Hizmeti kullanma lisansınızın sınırsızca sona erdirilmesi dahil olmak üzere Şartlar feshedilir, ancak aşağıdaki maddeler yürürlükte kalır: 4,5,6,7,8.

Bu maddede belirtilen hiçbir şey Vine’ın, yukarıda madde 1'de tarif edilen Hizmeti önceden bildirmeksizin değiştirme, sınırlama veya Hizmet vermeyi durdurma hakkını etkilemez.
 

7. Feragatnameler ve Sorumluluğun Sınırları

Bu madde, Vine'ın ve ana şirketlerinin, bağlı kuruluşlarının, şubelerinin, ilişkili olduğu şirketlerin, memurlarının, direktörlerinin, çalışanlarının, aracılarının, temsilcilerinin, ortaklarının ve lisansörlerinin (toplu olarak "Vine Tüzel Kişilikleri" olarak anılacaktır) yükümlülüklerini sınırladığından dikkatle okunmalıdır. Aşağıdaki fıkralar, sadece ilgili yasanın izin verdiği azami derecede uygulanır. Bazı yargı mercii sözleşmelerde zımni taahhüt reddini veya yükümlülük sınırlamayı kabul etmediğinden bu maddenin içeriği sizin için geçerli olmayabilir. Bu maddedeki hiçbir şey yasal olarak sınırlandırılamayacak herhangi bir hakkınızı sınırlama amacını taşımamaktadır.

A. Hizmet "OLDUĞU GİBİ"
verilmektedir

Hizmete veya herhangi bir İçeriğe erişmekten ve bunları kullanmaktan doğan riskler tarafınıza aittir. Hizmetin tarafınıza "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" esasında verildiğini bilir ve kabul edersiniz. Yukarıda belirtilenlere bir sınırlama getirmeksizin VINE TÜZEL KİŞİLİKLERİ, PAZARLANABİLİRLİĞE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA VEYA İHLALSİZLİĞE DAİR AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜR GARANTİ VE ŞARTI REDDEDER.

Vine Tüzel Kişilikleri, şunlara dair hiçbir garanti vermez ve her tür sorumluluğu reddeder: (i) Hizmetin ya da herhangi bir İçeriğin eksiksizliği, doğruluğu, kullanılabilirliği, güncelliği, güvenliği veya güvenilirliği; (ii) Hizmete ya da herhangi bir İçeriğe erişme veya bunları kullanma nedeniyle bilgisayar sisteminizde oluşabilecek herhangi bir hasar, veri kaybı ya da diğer tür zarar ziyan; (iii) Hizmet tarafından idame edilen herhangi bir İçeriğin veya diğer tür iletişimin silinmesi ya da saklanamaması veya aktarılamaması; (iv) Hizmetin tarafınızın ihtiyaçlarını karşılaması ya da tarafınızca kesintisiz, güvenli ve hatasız olarak kullanılabilmesi. Vine Tüzel Kişilikleri'nden veya Hizmet yoluyla edinilen sözlü ya da yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, açıkça belirtilmedikçe herhangi bir garanti teşkil etmez.
 

B. Sorumluluğun Sınırlandırılması

VINE TÜZEL KİŞİLİKLERİ; (i) Hizmete ERİŞMENİZ YA DA HİZMETLER'İ KULLANMANIZ VEYA HİZMETLER'E ERİŞEMEMENİZ YA DA HİZMETLER'İ KULLANAMAMANIZ; (ii) Hizmetten ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ İÇERİK SONUCUNDA OLUŞAN DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, BAĞLI YA DA CEZAİ ZARAR ZİYANDAN VEYA DOLAYLI YA DA DOLAYSIZ HERHANGİ BİR KÂR VEYA CİRO KAYBINDAN YA DA HERHANGİ BİR VERİ, KULLANIM, İTİBAR KAYBINDAN VEYA MADDİ OLMAYAN DİĞER KAYIPLARDAN HER TÜR SORUMLULUĞU, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE REDDEDER.

VINE TÜZEL KİŞİLİKLERİ'NİN TOPLAM MALİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR DURUMDA YÜZ ABD DOLARI (100,00 USD) İLE EĞER VARSA, TAZMİNAT TALEBİNİN DAYANDIRILDIĞI Hizmet İÇİN SON ALTI AYDA VINE'A YAPTIĞINIZ ÖDEME RAKAMI ARASINDA BÜYÜK OLANI AŞAMAZ.

BU FIKRAYLA GETİRİLEN SINIRLAMALAR; GARANTİ, SÖZLEŞME, NİZAMNAME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL) VEYA DİĞER HER TÜR TAZMİNAT KURAMI İÇİN VE VINE TÜZEL KİŞİLİKLERİ BÖYLE BİR HASAR İHTİMALİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ VE BURADA ORTAYA KONAN BİR ÇÖZÜMÜN AMACINA HİZMET ETMEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞ OLSA DAHİ GEÇERLİDİR.

 

8. Genel Şartlar
 

A. Muafiyet ve Kısmen İcra Edilebilirlik

Vine'ın herhangi bir hakkı veya bu Şartların bir hükmünü infaz edememesi, bu haklardan veya hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz ya da uygulanamaz olması durumunda, bu hüküm gerekli asgari düzeyle sınırlanacak veya iptal edilecek ve bu Şartların geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır.
 

B. Denetleyici Yasa ve Yargı Mercii

Bu Şartlar ve bunlara istinaden yapılan yasal girişimler, yasalar çatışması hükümlerine ya da bunların uygulanmasına veya ikamet ettiğiniz eyalet ya da ülkeye bakılmaksızın California Eyaleti yasalarına tabidir. Hizmet ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her tür talep, yasal işlem veya dava başvurusu Amerika Birleşik Devletleri, California eyaleti, San Francisco İdari Bölgesi'nde bulunan federal mahkemelerde ve eyalet mahkemelerinde yapılacaktır.

Federal, eyalet düzeyi veya yerel bir kamu tüzel kişiliği olup Hizmeti resmî sıfatınızla kullanıyorsanız ve yukarıdaki hükümran yasa, yargı mercii ve mahkeme yeri maddelerini yasal olarak kabul etme yetkiniz yoksa, bu maddeler sizin için geçerli değildir. Bu tür A.B.D. federal kamu tüzel kişilikleri için bu Şartlar ve bunlardan kaynaklanan her tür yasal işlem (yasalar çatışmasına atıfta bulunmaksızın) Amerika Birleşik Devletleri yasalarına, federal yasa bulunmaması durumunda ve federal yasaların izin verdiği ölçüde (yasa seçimi hariç) California Eyaleti yasalarına tabidir.
 

C. Tüm Sözleşme

Bu Şartlar ve Gizlilik Politikamız, Vine ile sizin aranızda Hizmetle ilgili olarak yapılan (Vine ile yaptığınız ayrı bir sözleşmenin konusu olan Hizmet hariç) münhasır sözleşmenin tamamını teşkil eder ve bu Şartlar, Vine ile sizin aranızda Hizmetle ilgili daha önce yapılan her tür sözleşmeyi hükümsüz kılar ve ikame eder.

Bu Şartları zaman zaman gözden geçirebiliriz ve en yeni sürümü şu adreste bulabilirsiniz: /en/rules-and-policies/vine-camera-privacy-policy. Sizi, örneğin Hizmet veya web sitesinde yapılan bir güncelleme aracılığıyla önemli revizyonlar konusunda bilgilendirmeye çalışacağız. Şartların bu türdeki revizyonlarına tabi olmak istemiyorsanız, Şartları yukarıda, Madde 6'da belirtildiği şekilde feshetmeniz gerekir. Bu revizyon değişiklikleri etkin hale geldikten sonra Hizmete erişimi veya kullanımı sürdürdüğünüz takdirde, gözden geçirilen Şartların bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz.

Bu Şartlar, sizin ile 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ABD adresinde mukim X Inc.'nin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu olan Vine arasında bir sözleşmedir. Bu Şartlarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bizimle iletişime geçin.

Yürürlük tarihi: 17 Ocak 2017
 

______________________________________________________________________
 

Vine Kamerası Gizlilik Politikası


Bu Gizlilik Politikası, siz Vine Kamerasını ("Hizmet") kullandığınızda X Inc.'nin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu olan Vine’ın (Toplu olarak “Vine” veya “Biz”) bilgilerinizi nasıl ve ne zaman topladığını, kullandığını ve paylaştığını açıklar. Hizmetimizi kullandığınızda bu Gizlilik Politikasında açıklandığı biçimde; bilgilerinizin toplanmasına, aktarılmasına, işlenmesine, saklanmasına, açıklanmasına ve başka şekillerde kullanılmasına onay verirsiniz. Buna geçerli yasalar kapsamında hassas olarak kabul edilen, sağlamayı seçtiğiniz tüm bilgiler bulunur.

Yaşadığınız ülkeden bağımsız olarak, bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve faaliyet gösterdiğimiz diğer herhangi bir ülkede aktarmamıza, saklamamıza ve kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Bu ülkelerin bazılarında, resmî makamların verilere ne zaman erişebileceğine ilişkin gizlilik ve veri koruma yasaları ve kuralları, yaşadığınız ülkedekinden farklı olabilir.

Bu Gizlilik Politikası hakkındaki soru ya da yorumlarınız için bizimle buradan iletişim kurabilirsiniz.
 

Bilgi Toplama ve Kullanma

İletişim Bilgileri: Bizimle doğrudan iletişime geçtiğinizde bilgilerinizi toplayabiliriz. Örneğin müşteri desteği talep etmeniz veya bizimle başka bir şekilde iletişim kurmanız durumunda bilgi toplarız. Toplayabileceğimiz bilgi türleri arasında adınız, e-posta adresiniz ve vermeyi seçtiğiniz diğer bilgiler yer alır. Bu bilgileri, sorularınızı veya endişelerinizi yanıtlamak için kullanırız. 

Hizmeti Kullanma: Hizmeti kullandığınızda Vine hakkınızda bilgi alabilir. Örneğin Hizmeti kullanarak Vine videosu oluşturduğunuzda, Vine videosunu fotoğraf albümünüze kaydettiğinizde veya Vine videonuzu X'da paylaştığınızda hakkınızda bilgi alabiliriz. Bu bilgiler IP adresinizi, işletim sisteminizi, tarayıcınızın türünü, X kullanıcı adınızı, mobil operatörünüzü, cihaz bilgilerinizi (cihaz ve uygulama kimlikleri dahil) içerebilir. Bu bilgileri Hizmeti sağlamaya, anlamaya ve iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanırız. 

Konum Bilgileri: Mobil cihazınızın yakınındaki kablosuz ağlar veya baz istasyonları ya da IP adresiniz gibi cihazınızdan alınan bilgilere dayalı olarak konumunuzu elde edebiliriz. Bu bilgileri Hizmeti sağlamaya, anlamaya ve iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanırız.
 

Bilgi Paylaşımı ve Açıklaması

Onayınız: Onayınız veya talimatınız doğrultusunda bilgilerinizi paylaşabilir veya ifşa edebiliriz.

Hizmet Sağlayıcılar: Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve diğer ülkelerde bize hizmet vermeleri ve bazı işlevleri gerçekleştirmeleri için hizmet sağlayıcılarla çalışabiliriz. Bu gibi hizmet sağlayıcılarla, bu Gizlilik Politikası ve diğer uygun gizlilik ve güvenlik önlemlerine uygun yükümlülükler çerçevesinde ve üçüncü tarafların gizli kişisel bilgilerinizi yalnızca bizim adımıza ve talimatlarımıza uygun biçimde kullanmaları koşuluyla, kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz. 

Hukuk ve Zarar: Bu Gizlilik Politikasında aksine bir hüküm bulunsa bile bir yasaya, yönetmeliğe veya hukuki sürece ya da resmî talebe uymak; kişilerin güvenliğini korumak; sahtekarlığı önlemek, güvenliği sağlamak veya teknik nedenlerden ötürü; veya Vine'ın haklarını veya mülkiyetini korumak amacıyla makul çerçevede gerçekten zorunlu olduğunu düşündüğümüz durumlarda bilgilerinizi saklayabilir veya açıklayabiliriz. Bununla birlikte bu Gizlilik Politikasındaki hiçbir hüküm, devlet de dahil olmak üzere, bir üçüncü tarafın bilgilerinizi açıklama isteğine karşı olabilecek yasal savunmanızı ya da itirazınızı sınırlamak için kullanılamaz.

İş Devirleri: Vine'ın iflas etmesi, başka bir şirketle birleşmesi, başka bir şirket tarafından satın alınması, yeniden organizasyonu veya varlıklarının satılması durumunda, bu işlem kapsamında bilgileriniz satılabilir veya aktarılabilir. Bu Gizlilik Politikası, yeni kuruma devredilen bilgileriniz için de geçerli olacaktır. Ayrıca hizmetlerimizi ve bağlı kuruluşlarımızın hizmetlerini sağlamaya, anlamaya ve iyileştirmeye yardımcı olmak için sizinle ilgili bilgileri bağlı şirketlerimize de açıklayabiliriz.

Kişisel Olmayan Bilgiler: Her ay Hizmeti kullanan kişi sayısı veya kullanıcıların her ay uygulamada geçirdikleri toplam süre gibi toplu veya kişisel olmayan bilgilerinizi paylaşabilir veya açıklayabiliriz. Örneğin Hizmetimizi daha iyi sağlamak, anlamak ve iyileştirmek için bu bilgileri Crashlytics ile paylaşabiliriz. Crashlytics ayrıca bu bilgileri ürün ve hizmetlerini geliştirmek ve analitik amaçlar için kullanabilir. 

Politika Değişiklikleri

Bu Gizlilik Politikasını belirli aralıklarla yeniden düzenleyebiliriz. Politikanın en güncel sürümü, bilgilerinizi kullanma biçimimizi düzenler ve her zaman için şu adreste incelenebilir: /en/rules-and-policies/vine-camera-privacy-policy. Sizi, örneğin Hizmet veya web sitesinde yapılan bir güncelleme aracılığıyla önemli revizyonlar konusunda bilgilendirmeye çalışacağız. Bu değişiklikler etkin hale geldikten sonra Hizmet erişimini veya kullanımını sürdürdüğünüz takdirde, gözden geçirilen Gizlilik Politikası koşullarının bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz.
 

İletişim Bilgileri

Bu Şartlar, sizin ile 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ABD adresinde mukim X Inc.'nin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu olan Vine arasında bir sözleşmedir. Bu Gizlilik Politikasıyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bizimle iletişime geçin.
 

Yürürlük tarihi: 17 Ocak 2017

______________________________________________________________________

Vine Kamerası Açık Kaynak Yazılım (OSS) Atıfları
 

iOS

MagicalRecord Telif hakkı 2010-2015 Magical Panda Software, LLC (MIT Lisansı)

RAReorderableLayout Telif hakkı 2014 ra1028(MIT Lisansı)

Realm Telif hakkı 2014-2016 Realm (Apache 2.0)

SVProgressHUD Telif hakkı 2011-2016 Sam Vermette, Tobias Tiemerding ve katkıda bulunanları (MIT Lisansı). Freepik Simgeleri de dahil olmak üzere bu pakete dahil olan diğer kaynaklar için farklı bir lisans geçerli olabilir. Lütfen bireysel lisanslarının koşulları için ilgili başlıklarına bakın.

TTTAttributedLabel Telif hakkı 2011 Mattt Thompson (MIT Lisansı)

AFNetworking Telif hakkı Alamofire Software Foundation (MIT Lisansı)

DAKeyboardControl Telif hakkı Daniel Amitay (http://danielamitay.com) (MIT Lisansı)

KCOrderedAccessorFix (Kevin Cassidy Jr. tarafından halka açılmıştır)

MAKVONotificationCenter Telif hakkı  2008 Michael Ash, Telif hakkı  2012 Gwynne Raskind (BSD)

PDKeychainBindingsController Telif hakkı 2010-2011, Carl Brown of PDAgent, LLC. (MIT Lisansı)

RNCryptor Telif hakkı 2015 Rob Napier (MIT Lisansı)

SDAVAssetExportSession Telif hakkı Olivier Poitrey rs@dailymotion.com(MIT Lisansı)

Android

AspectJ (Eclipse Kamu Lisansı v 1.0)

AutoParcel Telif hakkı frankie sardo (Eclipse Kamu Lisansı v 1.0)

ExoPlayer (Apache 2.0)

Hamcrest Telif hakkı 2012- hamcrest.org (Değiştirilmiş BSD Lisansı)

Jackson Telif hakkı 2009 FasterXML, LLC (Apache 2.0)

LoganSquare Telif hakkı 2015 BlueLine Labs, Inc. (Apache 2.0)

Mockito Telif hakkı 2007 Mockito katkıda bulunanları (MIT Lisansı)

MP4 Parser Telif hakkı mp4parser (Apache 2.0)

Parceler Telif hakkı 2011-2015 John Ericksen (Apache 2.0)

Realm Telif hakkı Realm (Apache 2.0)

Retrofit Telif hakkı 2013 Square, Inc. (Apache 2.0)

Robolectric Telif hakkı 2010 Xtreme Labs, Pivotal Labs ve Google Inc. (MIT Lisansı)

RxJava Telif hakkı 2016-günümüz, RxJava Contributors. (Apache 2.0)


Lisans Metni
 

Apache 2.0

Apache Lisansı, 2.0 Sürüm altında lisanslıdır ("Lisans"); Lisansa uygun olmadıkça bu dosyayı kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden edinebilirsiniz.

Yürürlükteki kanunlar tarafından gerekli görülmedikçe veya yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım, açık veya zımni HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL OLMADAN "AS IS" dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları yöneten belirli dil için Lisansa bakın.
 

BSD

Değişiklik yapılarak veya yapılmadan kaynak ve ikili biçimlerde yeniden dağıtıma ve kullanıma şu koşulların yerine getirilmesi koşuluyla izin verilir: Kaynak kodunun yeniden dağıtılması, yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşullar listesini ve aşağıdaki sorumluluk reddini muhafaza etmelidir. İkili biçimde yeniden dağıtımlar, dağıtımla birlikte sağlanan belgelerde ve/veya diğer materyallerde yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşullar listesini ve aşağıdaki sorumluluk reddi beyanını tekrar belirtmelidir. Michael Ash'in veya de Gwynne Raskind'in adı, önceden özel yazılı izin alınmadan bu yazılımdan türetilen ürünleri desteklemek veya tanıtmak için kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTA OLUP SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ REDDEDİLMEKTEDİR. TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR HİÇBİR DURUMDA, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA UYARILMIŞ OLSALAR BİLE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN, HERHANGİ BİR YOLLA VE GARANTİ, SÖZLEŞME, NİZAMNAME, HAKSIZ FİİL (İHMAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) VEYA DİĞER HER TÜR TAZMİNAT KURAMINA GÖRE OLUŞAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK VEYA DOLAYLI ZARARDAN (İKAME MAL VEYA HİZMET SATIN ALMA DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN; KULLANIM, VERİ VEYA KAR KAYBI; VEYA İŞ KESİNTİSİ) YÜKÜMLÜ TUTULMAYACAKTIR.
 

Değiştirilmiş BSD

Aşağıdaki koşulların karşılanması koşuluyla, değişiklik yapılarak veya yapılmadan kaynak ve ikili biçimlerde yeniden dağıtıma ve kullanıma izin verilir:

  1. Kaynak kodunun yeniden dağıtımları, yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşullar listesini ve aşağıdaki sorumluluk reddini muhafaza etmelidir.
  2. İkili biçimde yeniden dağıtımlar, dağıtımla birlikte sağlanan belgelerde ve/veya diğer materyallerde yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşullar listesini ve aşağıdaki sorumluluk reddi beyanını tekrar belirtmelidir.
  3. Telif hakkı sahibinin adı veya katkıda bulunanların adı, önceden özel yazılı izin alınmadan bu yazılımdan türetilen ürünleri desteklemek veya tanıtmak için kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTA OLUP SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ REDDEDİLMEKTEDİR. TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR HİÇBİR DURUMDA, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA UYARILMIŞ OLSALAR BİLE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN, HERHANGİ BİR YOLLA VE GARANTİ, SÖZLEŞME, NİZAMNAME, HAKSIZ FİİL (İHMAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) VEYA DİĞER HER TÜR TAZMİNAT KURAMINA GÖRE OLUŞAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK VEYA DOLAYLI ZARARDAN (İKAME MAL VEYA HİZMET SATIN ALMA DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN; KULLANIM, VERİ VEYA KAR KAYBI; VEYA İŞ KESİNTİSİ) YÜKÜMLÜ TUTULMAYACAKTIR.

Eclipse Kamu Lisansı - v 1.0

EŞLİK EDEN PROGRAM BU ECLIPSE KAMU LİSANSININ ŞARTLARI ALTINDA SAĞLANMAKTADIR ("SÖZLEŞME"). PROGRAMIN HERHANGİ BİR KULLANIMI, ÇOĞALTILMASI VEYA DAĞITIMI ALICININ BU SÖZLEŞMEYİ KABULÜNÜ TEŞKİL EDER.
 

1. TANIMLAR

"Katkı", şu anlama gelir:

a) ilk Katkıda Bulunan söz konusu olduğunda, bu Sözleşme kapsamında dağıtılan ilk kod ve belgelerdir ve
b) sonraki her bir Katkıda Bulunan için:
i) Programdaki değişiklikler ve
ii) Programa yapılan eklemeler olup

Program üzerinde yapılan bu tür değişiklikler ve/veya eklemeler, söz konusu Katkıda Bulunandan kaynaklanır ve onun tarafından dağıtılır. Bir Katkının, bu tür Katkıda Bulunandan ‘kaynaklanabilmesi’ için Programa, Katkıda Bulunan veya Katkıda Bulunanın adına hareket eden herhangi biri tarafından eklenmiş olması gerekir. Katkılar, Programa yapılan şu eklemeleri içermez: (i) kendi lisans sözleşmeleri kapsamında Programla bağlantılı olarak dağıtılan ayrı yazılım modülleriyse ve (ii) Programın türev çalışmaları değilse.

"Katkıda Bulunan", Programı dağıtan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.

"Lisanslı Patentler", Katkılarının tek başına veya Program ile birleştirildiğinde kullanımı veya satışı nedeniyle mutlaka ihlal edilen bir Katkıda Bulunan tarafından lisanslanabilen patent talepleri anlamına gelir.

"Program", bu Sözleşmeye uygun olarak dağıtılan Katkılar anlamına gelir.

"Alıcı", tüm Katkıda Bulunanlar dahil olmak üzere bu Sözleşme kapsamında Programı alan herkes anlamına gelir.
 

2. HAKLARIN SAĞLANMASI

a) Bu Sözleşmenin koşullarına tabi olarak, her bir Katkıda Bulunan, Alıcıya, Söz konusu Katkıda Bulunanın Katkılarını ve varsa türev çalışmalarını, kaynak kodu ve nesne kodu biçiminde kopyalamak, türev çalışmalarını hazırlamak, kamuya açık şekilde sergilemek, kamuya açık olarak icra etmek, dağıtmak ve alt lisansını vermek için münhasır olmayan, dünya çapında, telif ücretsiz bir telif hakkı lisansı verir.
b) Bu Sözleşmenin koşullarına tabi olarak, her bir Katkıda Bulunan, Alıcıya, Söz konusu Katkıda Bulunanın Katkılarını ve varsa türev çalışmalarını, kaynak kodu ve nesne kodu biçiminde yapmak, satmak, satmayı teklif etmek, ithal etmek veya devretmek için münhasır olmayan, dünya çapında, telif ücretsiz bir patent lisansı verir. Bu patent lisansı, Katkı, Katkıda Bulunan tarafından eklendiğinde, Katkının bu şekilde eklenmesi, böyle bir kombinasyonun Lisanslı Patentler kapsamında olmasına neden oluyorsa, Katkı ve Program kombinasyonu için geçerli olacaktır. Patent lisansı, Katkıyı içeren diğer kombinasyonlar için geçerli değildir. İşbu belgede bizatihi hiçbir donanım lisanslanmaz.
c) Alıcı, her bir Katkıda Bulunanın kendi Katkılarına burada belirtilen lisansları vermesine rağmen, herhangi bir Katkıda Bulunan tarafından, Programın başka herhangi bir kuruluşun patentini veya diğer fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmediğine dair hiçbir güvence verilmediğini anlar. Her Katkıda Bulunan, fikrî mülkiyet haklarının ihlaline veya başka bir nedenle başka bir kuruluş tarafından ileri sürülen talepler için Alıcıya karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İşbu belgede verilen hakların ve lisansların kullanılmasının bir koşulu olarak, her bir Alıcı, varsa, gerekli diğer fikrî mülkiyet haklarını güvence altına alma sorumluluğunu üstlenir. Örneğin Alıcının Programı dağıtmasına izin vermek için bir üçüncü kişi patent lisansı gerekiyorsa, Programı dağıtmadan önce bu lisansı almak Alıcının sorumluluğundadır.
d) Her Katkıda Bulunan, bildiği kadarıyla, Katkısında, varsa, bu Sözleşmede belirtilen telif hakkı lisansını vermeye yetecek telif hakkı haklarına sahip olduğunu beyan eder.
 

3. GEREKLİLİKLER

Katkıda Bulunan, şu şartlar karşılanıyorsa Programı kendi lisans sözleşmesi kapsamında nesne kodu biçiminde dağıtmayı seçebilir:

a) bu Sözleşmenin şart ve koşullarına uyuyorsa; ve
b) lisans sözleşmesinin şart ve koşullarına uyuyorsa:
i) tüm Katkıda Bulunanlar adına, garantiler veya mülkiyet ve ihlalsizlik ve zımni garantiler veya satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk koşulları dahil olmak üzere, açık ve zımni tüm garantileri ve koşulları etkin bir şekilde reddediyorsa;
ii) tüm Katkıda Bulunanlar adına doğrudan, dolaylı, özel, arızi ve kâr kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan hasarlar dahil olmak üzere tüm zararlardan etkili bir şekilde muaf tutuyorsa;
iii) bu Sözleşmeden farklı hükümlerin başka bir tarafça değil, yalnızca bu Katkıda Bulunan tarafından sunulduğunu belirtiyorsa; ve
iv) Programın kaynak kodunun bu tür bir Katılımcıda olduğunu belirtiyorsa ve lisans sahiplerine, yazılım alışverişi için geleneksel olarak kullanılan bir ortam üzerinden veya bu ortam aracılığıyla makul bir şekilde nasıl edinebileceklerini bildiriyorsa.

Program, kaynak kodu biçiminde mevcut hale getirildiğinde:

a) bu Sözleşme kapsamında mevcut hale getirilmelidir; ve
b) Programın her kopyasına Bu Sözleşmenin bir kopyası eklenmelidir.

Katkıda Bulunanlar, Program içinde yer alan herhangi bir telif hakkı bildirimini kaldıramaz veya değiştiremez.

Her Katkıda Bulunan, varsa, sonraki Alıcıların Katkının kaynağını tanımlamasına makul bir şekilde izin verecek şekilde kendisini Katkısının kaynağı olarak tanımlamalıdır.
 

4. TİCARİ DAĞITIM

Yazılımın ticari dağıtıcıları, son kullanıcılar, iş ortakları ve benzerleri ile ilgili olarak belirli sorumlulukları kabul edebilir. Bu lisans, Programın ticari kullanımını kolaylaştırmayı amaçlasa da, Programı ticari bir ürün sunumuna dahil eden Katkıda Bulunan, bunu diğer Katkıda Bulunanlar için olası bir sorumluluk oluşturmayacak şekilde yapmalıdır. Bu nedenle, bir Katkıda Bulunan, Programı ticari bir ürün teklifine dahil ederse, bu Katkıda Bulunan ("Ticari Katkıda Bulunan"), işbu belgeyle Tazmin Edilen Katkıda Bulunana karşı üçüncü bir tarafça açılan iddialar, davalar ve diğer yasal işlemlerden kaynaklanan her türlü kayıp, zarar ve masrafa (toplu olarak "Kayıplar") karşı diğer tüm Katkıda Bulunanları ("Tazmin Edilen Katkıda Bulunan"), Programın ticari bir ürün sunumunda dağıtılmasıyla bağlantılı olarak bu tür Ticari Katılımcının eylemlerinin veya ihmallerinin neden olduğu kapsam ölçüsünde savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Bu maddedeki yükümlülükler, herhangi bir fiili veya iddia edilen fikrî mülkiyet ihlali ile ilgili herhangi bir iddia veya Kayıp için geçerli değildir. Hak sahibi olmak için Tazmin Edilen Katkıda Bulunanlar: a) Ticari Katkıda Bulunanı derhal bu tür bir iddia hakkında yazılı olarak bilgilendirmeli ve b) Ticari Katkıda Bulunanın kontrol etmesine izin vermeli ve Savunmada ve ilgili anlaşma müzakerelerinde Ticari Katkıda Bulunan ile işbirliği yapmalıdır. Tazmin Edilen Katkıda Bulunan, masrafları kendisine ait olmak üzere bu tür herhangi bir iddiaya katılabilir.

Örneğin, bir Katkıda Bulunan, Programı ticari bir ürün teklifi olan X Ürününe dahil edebilir. Bu durumda, Katkıda bulunan, bir Ticari Katkıda Bulunan olmuş olur. Bu Ticari Katkıda bulunan, X Ürünü ile ilgili ifaya ilişkin iddialar veya teklif garantilerinde bulunursa, bu ifaya ilişkin iddialar ve garantiler yalnızca Ticari Katkıda Bulunanın sorumluluğundadır. Bu madde kapsamında, Ticari Katkıda Bulunan, bu ifa talepleri ve garantilerle ilgili diğer Katkıda Bulunanlara karşı iddiaları savunmak zorunda kalacaktır. Bir mahkeme sonuç olarak herhangi bir başka Katkıda Bulunanın herhangi bir zararı ödemesini talep ederse, Ticari Katkıda Bulunan bu zararları ödemek zorundadır.
 

5. GARANTİ VERİLMEMESİ

PROGRAM, BU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞUL, UNVAN, İHLALSİZLİK, SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ VEYA KOŞUL OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. Programı kullanmanın ve dağıtmanın uygunluğunu belirlemekten her Alıcı tek başına sorumludur ve bu Sözleşme kapsamındaki haklarının kullanılmasıyla ilgili olarak, program hatalarının riskleri ve maliyetleri, geçerli yasalara uygunluk, veri, program veya ekipman hasarı veya kaybı ve işlemlerin kullanılamaması veya kesintiye uğraması riskleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm riskleri üstlenir.
 

6. SORUMLULUK REDDİ

BU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, ALICI VEYA KATKIDA BULUNANLARIN HİÇBİRİ, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA UYARILMIŞ OLSALAR BİLE, PROGRAMIN KULLANIMINDAN VEYA DAĞITILMASINDAN VEYA BURADA VERİLEN HAKLARIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR YOLLA VE SÖZLEŞME, SIKI YÜKÜMLÜLÜK, HAKSIZ FİİL (İHMAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) VEYA DİĞER HER TÜR YÜKÜMLÜLÜK KURAMINA GÖRE OLUŞAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK VEYA DOLAYLI ZARARDAN (KÂR KAYBI DAHİL, ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN) YÜKÜMLÜ TUTULMAYACAKTIR.
 

7. GENEL

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalara göre geçersiz veya uygulanamaz olması, bu Sözleşmenin geri kalan şartlarının geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek olup taraflarca başka bir işlem yapılmadan, söz konusu hüküm, hükmün geçerli ve uygulanabilir hale getirilmesi için gerekli olan asgari ölçüde yeniden düzenlenecektir.

Alıcı, Programın kendisinin (Programın diğer yazılım veya donanımlarla kombinasyonları hariç) bu Alıcının patentini/patentlerini ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir kuruluşa karşı patent davası açarsa (bir davada çapraz iddia veya karşı iddia dahil), söz konusu Alıcının Madde 2(b) kapsamında verilen hakları, davanın açıldığı tarih itibariyle sona erecektir.

Alıcının bu Sözleşme kapsamındaki tüm hakları, bu Sözleşmenin esaslı hüküm veya koşullarından herhangi birine uymaması ve söz konusu uygunsuzluğun farkına vardıktan sonra makul bir süre içinde söz konusu eksikliği gidermemesi halinde fesholacaktır. Alıcının bu Sözleşme kapsamındaki tüm hakları fesholduğunda, Alıcı, makul olan en kısa sürede Programın kullanımını ve dağıtımını durdurmayı kabul eder. Ancak Alıcının bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri ve Programla ilgili olarak Alıcı tarafından verilen tüm lisanslar devam edecek ve yürürlükte kalacaktır

Herkesin bu Sözleşmenin kopyalarını kopyalamasına ve dağıtmasına izin verilmesine karşın tutarsızlığı önlemek için Sözleşmenin telif hakkı vardır ve yalnızca birazdan belirtilen şekilde değiştirilebilir. Sözleşme Sorumlusu, zaman zaman bu Sözleşmenin yeni sürümlerini (revizyonlar dahil) yayınlama hakkını saklı tutar. Sözleşme Sorumlusu dışında hiç kimse bu Sözleşmeyi değiştirme hakkına sahip değildir. Eclipse Foundation, ilk Sözleşme Sorumlusudur. Eclipse Foundation, Sözleşme Sorumlusu görevini uygun bir ayrı kuruluşa devredebilir. Sözleşmenin her yeni sürümüne ayırt edici bir sürüm numarası verilir. Program (Katkılar dahil) daima alındığı Sözleşme sürümüne tabi olarak dağıtılabilir. Ayrıca, Sözleşmenin yeni bir sürümü yayınlandıktan sonra, Katkıda Bulunan, Programı (Katkıları dahil) yeni sürüm kapsamında dağıtmayı seçebilir. Yukarıdaki Madde 2(a) ve 2(b)'de açıkça belirtilmediği sürece, Alıcı bu Sözleşme kapsamında herhangi bir Katkıda Bulunanın fikrî mülkiyeti üzerinde açıkça, zımnen, itiraz hakkının ihlali veya başka bir şekilde hiçbir hak veya lisans almaz. Bu Sözleşme kapsamında açıkça verilmeyen Programdaki tüm haklar saklıdır.

Bu Sözleşme, New York Eyaleti yasalarına ve Amerika Birleşik Devletleri fikrî mülkiyet yasalarına tabidir. Bu Sözleşmenin hiçbir tarafı, dava nedeni ortaya çıktıktan sonra bir yıldan uzun bir sürede bu Sözleşme kapsamında yasal işlem başlatmayacaktır. Tüm taraflar, ortaya çıkan herhangi bir davada jüri yargılama haklarından feragat eder.
 

MIT

İşbu belgeyle, bu yazılımın ve ilgili belge dosyalarının ("Yazılım") bir kopyasını edinen tüm kişilere ve Yazılımın izin vermek üzere teçhiz edildiği kişilere, şu şartlara tabi olarak herhangi bir kısıtlama olmaksızın Yazılımın kopyalarını kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılımda işlem gerçekleştirmesi için ücretsiz olarak izin verilmektedir:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına veya önemli bölümlerine dahil edilecektir.

YAZILIM, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALSİZLİK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMADAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. YAZARLAR VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMLA VEYA YAZILIMDAKİ DİĞER İŞLEMLERLE VEYA YAZILIMIN KULLANILMASIYLA BAĞLANTILI YA DA BUNLARDAN DOĞAN, İSTER SÖZLEŞME EYLEMİNDE, HAKSIZ FİİLDE İSTER BAŞKA BİR ŞEKİLDE OLSUN, HİÇBİR İDDİADAN, ZARARDAN VEYA DİĞER SORUMLULUKTAN YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Bu makaleyi paylaş