PostDeck Önizleme Programı

Yeni  postDeck tasarımımızın ("Program") önizlemesine katılmaya ve bize geri bildirimde bulunmaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Program ve Programa katılımınız; X Hizmet Şartları, X Kuralları, Gizlilik Politikamız ve aşağıdaki şartlar ile koşullara tabidir. 

Programa katılarak, formlarımız aracılığıyla X'a geri bildirim, analiz, öneri ve yorumlar (hata raporları ve test sonuçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (tümüne birden “Geri Bildirim” denir) sağlamayı kabul edersiniz. Geri Bildirim gönderdiğinizde, X veya hizmet sağlayıcıları kullanıcı adınız, cihazınızla ilgili bilgiler, ağ bağlantısı ve X uygulamasıyla ilgili bilgiler gibi belirli bilgileri otomatik olarak toplar. Programa katılarak, sağladığınız Geri Bildirimlerin X'a ait olacağını kabul edersiniz ve X'ın size herhangi bir ücret/tazminat ödemeden veya atıfta bulunmadan Geri Bildiriminizin tamamını, bir kısmını veya herhangi bir türevini bilinen herhangi bir şekilde veya medyada ya da başka bir şekilde kullanabileceğini kabul edersiniz. Programa katılma ve burada belirtilen hakları devretme ve verme yetkisine sahip olduğunuzu, burada tarafınızca sağlanan herhangi bir Geri Bildirimin yalnızca sizin tarafınızdan yapılmış orijinal bir çalışma olduğunu ve herhangi bir üçüncü tarafın fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt edersiniz. X, Programla ilgili Geri Bildiriminizin kullanılıp kullanılmayacağına dair hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz. Programa tamamen gönüllülük esasına göre katıldığınızı ve katılımınız karşılığında herhangi bir ücret alma hakkınız olmayacağını ve almayacağınızı kabul edersiniz. Buradaki hiçbir ifade veya Programa katılımınız, sizinle X arasında herhangi bir istihdam ilişkisi oluşturmaz.

Programa katılımınızın (i) size süresiz olarak ve/veya herhangi bir postDeck ya da X ürününün veya özelliğinin genel bir sürümünde sunulmayabilecek ve/veya yalnızca ücret karşılığında sunulabilecek Program özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca Programa katılımınızla bağlantılı olarak size herhangi bir bakım/destek hizmeti veya teknik hizmet sağlamak zorunda olmadığımızı da kabul etmiş olursunuz. 

Programa katılımınızı istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. X, sadece kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman Programı sonlandırabilir veya kaldırabilir ya da Programa katılımınızı sonlandırabilir. Şu ana kadar göndermiş olduğunuz Geri Bildirimler üzerindeki mülkiyet hakkımız ve ayrıca X'ın sorumluluğuna ilişkin X Hizmet Şartlarında belirtilen sorumluluk reddi beyanları ve sınırlamaları, Programın ve/veya Programa katılımınızın sonlandırması veya iptali durumunda geçerliliğini korumaya devam edecektir.

 

Bu makaleyi paylaş