📝 Kurallar ve politikalar
  • Genel Twitter Kuralları ve politikalarını anlama

  • Platform bütünlüğü ve özgünlüğü İstenmeyen e-posta, platform manipülasyonu, API kötüye kullanımı ve bilgi işlemleriyle ilgili materyalleri araştırarak ve azaltarak herkese açık sağlıklı bir sohbet ortamını destekleyen politikalar

  • Güvenlik ve siber suçlar Twitter platformunda suistimal, taciz, şiddet ve suç teşkil eden eylemlere karşı ilkelerimizi uygulayan politikalar

  • Fikrî mülkiyet Twitter Platformunda kişi ve kuruluşların Fikrî Mülkiyet haklarını koruyan politikalar

  • Platform Kullanım Yönergeleri Twitter platformunun kullanımına ilişkin politikalar ve bilgiler

  • Hesap Ayarları Kullanıcıların hesaplarını ve ayarlarını oluşturmalarına yardımcı olan makaleler ve politikalar

  • Kolluk kuvvetleri yönergeleri Kolluk kuvvetleri için bilgiler

  • Araştırma ve denemeler Twitter'ın araştırma ve deneyleri platformda yürütme biçimi

  • Ülkeye özgü kaynaklar Twitter'ın geçerli yerel yasaları nasıl desteklediğini açıklayan makaleler