Yapay ve değiştirilmiş medya politikası

Genel bakış
 

Nisan 2023

Kişileri aldatabilecek veya kafalarını karıştırabilecek ve zarara yol açabilecek yapay, değiştirilmiş ya da bağlam dışı medyayı ("yanıltıcı medya") paylaşamazsınız. Ayrıca, kullanıcıların gerçekliklerini anlamalarına yardımcı olmak ve ek bağlam sağlamak için yanıltıcı medya içeren postlere uyarı işareti ekleyebiliriz.

Neler bu politikayı ihlal eder?
 

Bu politika kapsamında, yanıltıcı medya (resimler, videolar, sesler, gif dosyaları ve ilgili içeriği barındıran URL'ler dâhil) bulunan içeriğe uyarı işareti eklenebilmesi veya içeriğin kaldırılabilmesi için:

 • Belirgin ve aldatıcı şekilde değiştirilmiş, manipüle edilmiş veya kurgulanmış medya içermeli ya da
 • Aldatıcı şekilde veya yanlış bağlamla paylaşılan medya içermeli ve
 • Kamusal konularda geniş çaplı karışıklığa yol açabilen, kamu güvenliğini etkileyebilen veya ciddi zarara yol açabilen medya içermelidir

Kurallarımızı uygulamaya koymak ve X'da sağlıklı ve güvenli sohbet ortamları sağlamak için yaptığımız sürekli çalışmanın bir parçası olarak, bu politika kapsamında söz konusu postler ve medya ile ilgili uyarı işareti ekleme veya kaldırma kararını verirken aşağıdaki kriterlerden yararlanıyoruz:

1. Söz konusu içerik belirgin ve aldatıcı şekilde değiştirilmiş, manipüle edilmiş veya kurgulanmış mı?

Bu politika kapsamında içeriğe uyarı işareti eklenebilmesi veya içeriğin kaldırılabilmesi için söz konusu medyanın belirgin ve aldatıcı şekilde değiştirilmiş, manipüle edilmiş ya da kurgulanmış olduğuna inanmak için geçerli nedenlerimizin olması gerekir. Yapay ve değiştirilmiş medya, birçok farklı biçim alabilir ve kullanıcılar, bu medyayı oluşturmak için çok çeşitli teknolojilerden yararlanabilir. Dikkate aldığımız faktörlerden bazıları şunlardır:

 • medyanın bileşimi, sırası, zamanlaması veya çerçevesi temelden değişecek ve anlamı bozulacak şekilde, büyük ölçüde düzenlenip düzenlenmediği ya da sonradan işlenip işlenmediği, 
 • medyanın anlaşılmasını, anlamını veya bağlamını temelden değiştiren eklenmiş, düzenlenmiş ya da kaldırılmış görsel veya işitsel bilgilerin (yeni video kareleri, üst üste kaydedilmiş sesler ya da değiştirilmiş alt yazılar) olup olmadığı;
 • medyanın söz konusu içeriğin anlaşılmasını, anlamını veya bağlamını temelden değiştiren geliştirmeler ya da filtre kullanımı ile oluşturulup oluşturulmadığı, düzenlenip düzenlenmediği veya sonradan işlenip işlenmediği ve
 • gerçek bir kişiyi tasvir eden medyanın özellikle yapay zeka algoritmaları kullanılarak kurgulanıp kurgulanmadığı veya canlandırılıp canlandırılmadığı

Rötuş yapılmış fotoğraflar veya rengi düzeltilmiş videolar gibi, temel anlamını değiştirmeyecek şekilde düzenlenmiş medya için uyarı işareti ekleme veya kaldırma gibi yaptırımlar uygulamayız. 

Söz konusu medyanın belirgin ve aldatıcı şekilde değiştirilip değiştirilmediğini veya kurgulanıp kurgulanmadığını belirlemek için kendi teknolojilerimizi kullanıyor ya da üçüncü partilerle kurulan ortaklıklar yoluyla raporlar alıyoruz. Söz konusu medyanın değiştirilip değiştirilmediğini veya kurgulanıp kurgulanmadığını güvenilir bir şekilde belirleyemediğimiz durumlarda uyarı işareti ekleme veya kaldırma gibi yaptırımlar uygulamayabiliriz.

2. Söz konusu içerik aldatıcı şekilde veya yanlış bağlamla paylaşılmış mı?

Ayrıca, medyanın paylaşıldığı bağlamın karışıklığa yol açıp açmayabileceğini veya gerçeği yansıttığını yanlış bir şekilde iddia etmek gibi söz konusu içeriğin yapısı ya da kaynağı konusunda kullanıcıları kasıtlı olarak kandırma niyetinin olup olmadığını da göz önünde bulundururuz. Gerçek ve olgulara dayalı bilgiler içerip içermediğini tespit etmek için söz konusu medyayla birlikte sağlanan bağlamı da değerlendiririz. Bu tespiti yapmak için değerlendirdiğimiz bağlam türlerinden bazıları şunlardır:

 • gerçek olaylar olarak üretilen veya sahnelenen çalışmalar, yeniden canlandırmalar ya da tasvir edilen sergilemeler dâhil olmak üzere sahte, kurmaca veya üretilmiş medyanın olgu ya da gerçek olarak sunulup sunulmadığı veya uygun bulunup bulunmadığı;
 • medyanın kaynağı, konumu, zamanı veya gerçekliği hakkında yanlış ya da yanıltıcı bağlamla sunulup sunulmadığı;
 • medyanın medyada görsel olarak sergilenen kişi veya kuruluşların kimliği hakkında yanlış ya da yanıltıcı bağlamla sunulup sunulmadığı;
 • medyanın söylenen hakkında yalan ifadeler veya yanıltıcı alıntılarla ya da gösterilen hakkında kurgulanmış bir olguya ait iddialarla sunulup sunulmadığı

Medyanın bağlamı hakkında yukarıda listelenenler gibi yanıltıcı iddialarda bulunmayan veya yanıltıcı iddia oluşturmayan yorumlar ya da görüşlerle paylaşılan medyayı etiketleme veya kaldırma gibi yaptırımlar uygulamayız. 

Söz konusu medyanın aldatıcı şekilde veya yanlış bağlamla paylaşılıp paylaşılmadığını belirlemek için kendi teknolojilerimizi kullanıyor ya da üçüncü partilerle kurulan ortaklıklar yoluyla raporlar alıyoruz. Söz konusu medyanın yanlış bağlamla paylaşılıp paylaşılmadığını güvenilir şekilde belirleyemediğimiz durumlarda içeriğe uyarı işareti eklemeyiz veya içeriği kaldırmayız.

3. İçerik, kamusal konularda geniş çaplı karışıklığa yol açabilir, kamu güvenliğini etkileyebilir veya ciddi zarara yol açabilir mi?

Yanıltıcı medyanın paylaşıldığı postler, ciddi zararlara yol açma ihtimalleri olduğu takdirde bu politika kapsamında kaldırılacaktır. Dikkate aldığımız belirgin zararlardan bazıları şunlardır:

 • Bir kişi veya grubun fiziksel güvenliğine yönelik tehditler
 • Bir kişiye veya gruba karşı taciz içeren davranışın teşvik edilmesi
 • Kitlesel şiddet veya geniş çaplı sivil kargaşa riski
 • Kamu hizmetlerinin sağlanmasını, koruma çabalarını veya acil durumda müdahaleyi engelleme ya da karmaşıklaştırma riski
 • Bir kişi veya grubun gizliliğine, ifade özgürlüğüne ya da aşağıdaki gibi sivil eylemlere katılma özgürlüğüne yönelik tehditler:
  • Taciz edici veya istenmeyen ve saplantılı ilgi
  • Başka bir kişiyi taciz etmeyi, korkutmayı veya susturmayı amaçlayan hedeflenmiş içerik
  • Seçmeni bastırma veya korkutma

Ayrıca, içeriğin kamu güvenliğini etkileyebileceği veya ciddi zarara yol açabileceği zaman dilimini de göz önünde bulundururuz ve doğrudan zarara neden olabiliyorsa, bu politika kapsamında içeriği kaldırma ihtimalimiz daha fazladır.

Doğrudan zarara neden olmayabilecek ancak yine de kamu güvenliğini etkileme, zararla sonuçlanma veya bir kamu konusu (sağlık, çevre, güvenlik, insan hakları ve eşitlik, göçmenlik ve sosyal ve politik istikrar) ile ilgili geniş çaplı karışıklığa yol açma potansiyeli olan yanıltıcı medya içeren postler, yayılmalarını azaltmak ve ek bağlam sağlamak için etiketlenebilir. 

Şiddet içeren tehditler, toplum güvenliği ve nefret içeren davranışlara ilişkin politikalarımız da dâhil olmak üzere bu tür zararları gidermeyi amaçlayan diğer kurallarımız da bulunmaktadır ancak yanıltıcı medya içeren postlere yönelik mevcut kuralları başka şekilde ihlal etmeyebilecek sınır olaylarda söz konusu içeriği yanlışlıkla kaldırabiliriz.

Neler bu politikayı ihlal etmez?
 

Çeşitli konuları içeren herkese açık sohbetleri korumaya çalışıyoruz. Medya genellikle bu sohbetlerde yer alır ve daha fazla söylemi teşvik eder. Başka politika ihlallerinin olmadığı durumlarda aşağıdakiler genellikle bu politikayı ihlal etmez:

 • Memler veya hiciv, medyanın gerçekliği hakkında belirgin karışıklığa neden olmaması koşuluyla;
 • Animasyonlar, illüstrasyonlar ve çizgi filmler, medyanın gerçekliği hakkında belirgin karışıklığa neden olmaması koşuluyla.
 • Yorumlar, incelemeler, görüşler ve/veya tepkiler. Medyayı yalnızca yorum, inceleme, görüş veya tepki ekleyerek yapılan düzenlemelerle paylaşmak, çeşitli konularla ilgili daha fazla tartışma ve söyleme olanak tanır ve bu politikayı ihlal etmez.
 • Karşı konuşma. Kayıtlardaki bilgileri düzelterek, güvenilir bilgileri artırarak ve yanıltıcı bilgilerin yaygınlığı ve dinamikleri hakkında daha geniş bir topluluğu eğiterek etkisini zayıflatmaya çalışan yanıltıcı bilgilere doğrudan yanıt verilmesine izin veriyoruz.

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?
 

Yapay ve değiştirilmiş medya politikamızı ihlal etmenin sonuçları söz konusu ihlalin şiddetine bağlıdır.

post Silme
Kişilere veya topluluklara ciddi zarar verme riski olan yanıltıcı medya dâhil olmak üzere politikanın yüksek düzeyli ihlallerinde sizden içeriği kaldırmanızı isteriz.

Etiketleme
Bu politikayı ihlal eden içerikleri kaldırmadığımız durumlarda, bu yanıltıcı medyanın paylaşıldığı postlerin X'da göründükleri yerlerde söz konusu postler için ek bağlam sağlayabiliriz. Böyle durumlarda:

 • poste bir etiket ve/veya uyarı mesajı uygulayabiliriz;
 • posti paylaşmadan veya beğenmeden önce kullanıcılara bir uyarı gösterebiliriz;
 • postin X'da görünürlüğünü azaltabilir ve/veya önerilmesini engelleyebiliriz;
 • Beğeni, yanıt ve Repost işlevlerini kapatabiliriz ve/veya
 • Alakalı X politikaları gibi konumlarda bulunan ek açıklama veya aydınlatma metinlerine bağlantı verebiliriz.

Çoğu durumda uyarı işareti eklediğimiz postlerde yukarıda bahsedilen yaptırımları bir arada uygularız. 

Hesap kilitleme
Bir hesabın yapay ve değiştirilmiş medya politikasını ihlal eden zararlı ve yanıltıcı anlatımlar içerdiğini veya sürekli bu tür anlatımlar paylaştığını belirlersek hesabın görünürlüğünü geçici olarak azaltabilir ya da hesabı geçici olarak kilitleyebilir veya askıya alabiliriz. 

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.

Ek kaynaklar
 

Yaptırım seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi alın.

Bu makaleyi paylaşın