Global faaliyetlerimiz ve veri transferi

Hizmetlerimiz dünyaya açılan bir penceredir. Öncelikli olarak insanların dünyanın dört bir yanında anında bilgi paylaşmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Size bu hizmetleri sunmak için global olarak faaliyet gösteriyoruz. Hizmetlerimiz, Amerika Birleşik Devletleri merkezli X Corp., ve İrlanda merkezli Twitter International Unlimited Company şirketleri (toplu hâlde "biz") tarafından sunulmaktadır. Dünyanın dört bir yanında hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olan ofis, iş ortağı ve hizmet sağlayıcılarımız vardır.

Hizmetlerimizi kullandığınızda aldığımız bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelere, ofislerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızın da dâhil olduğu yollarla aktarılabilir. Bu ülkelerin bazılarında, verilere ne zaman erişilebileceği hakkındaki gizlilik ve veri koruması yasa ve kuralları yaşadığınız ülkedekilerden farklı olabilir. Kişisel verileri dünyanın farklı yerlerine yasalara uygun biçimde aktarma konusunda, AB Komisyonu onaylı sözleşme maddelerinin de dâhil olduğu çeşitli hukuki dayanakları temel alıyoruz.

Bu makaleyi paylaşın