Copypasta ve yinelenen içerik politikası

Genel Bakış


Mayıs 2022

X'da kullanıcıların güvenilir ve özgün bilgiler bulmasına yardımcı olmak ve herkese açık söylemlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını teşvik etmek için yinelenen (veya "copypasta" olarak da bilinen) postlerin görünürlüğünü sınırlarız.

Copypasta nedir?


"Copypasta" (içeriği yinelemek için kullanılan "copy-and-paste" (kopyala ve yapıştır) işlevine göndermedir), birden fazla kişinin orijinal bir kaynaktaki içeriği yineleyerek sosyal platformlar veya forumlarda geniş çaplı olarak paylaşma girişimini ifade eden argo bir internet terimidir. 

X'da, copypasta veya yinelenen içerik, ilgili platform genelinde herhangi bir şekilde kopyalanıp yapıştırılmış veya yinelenmiş bir metin bloğu, resim veya karma içerik olabilir. 

Copypasta veya yinelenen içerik bir mesajı yayma taktiği olmasına ve çok çeşitli amaçlar için kullanılmasına karşın sürekli tekrarlanan, spam amaçlı ve X'da kullanıcıların deneyimini aksatan nitelikte olabilir. Yinelenen içerik ayrıca içeriği yapay olarak güçlendirmek, bilgileri örtbas etmek veya X'ın Gündemler, Popüler Arama sonuçları ve dönüşümlerini platform genelinde manipüle etmek için de kullanılabilir.  

Postlerimin görünürlüğü sınırlanırsa ne olur?


postlerin görünürlüğünün sınırlanması, X ürününün belirli bölümlerinde görünmeyebileceği ve/veya X tarafından önerilmeyebileceği ya da desteklenmeyebileceği anlamına gelir. Bunun için uygulayacağımız yöntemlerden bazıları şunlardır:
 

 • postlerin Popüler Arama sonuçlarında ve Gündemler'de yer almamasını sağlamak;
 • postleri, post yazarını takip etmeyen kullanıcıların zaman akışlarında önermemek;
 • yanıtlarda postleri aşağı sıralara taşımak ve
 • postleri ve/veya hesapları e-postalarda veya ürün içi önerilerde hariç tutmak. 


Yinelenen içerik veya copypasta postler, post yazarını takip eden kullanıcılar için görünür olmaya devam edecektir. Bir post'in görünürlüğünün sınırlanabileceği diğer durumlar hakkında daha fazla bilgi alın

Bu politika uyarınca görünürlüğü sınırlamamıza neden olacak davranış örnekleri:
 

 • kullanıcılar yalnızca tek bir hesap kullanıyor olsa bile, tek bir hesap veya birçok hesap tarafından postlenen tıpatıp aynı veya neredeyse aynı içerik;
 • diğer hesaplarla ortaklaşa şekilde aynı post içeriğiyle kullanıcılardan bahsetme veya etiket kullanma da dahil, diğer kullanıcıların deneyimini aksatabilecek yinelenen veya kopyalanıp yapıştırılan postler.

 

Bu politika uyarınca görünürlüğü sınırlamamıza neden olmayacak bazı davranış örnekleri:
 

 • Repost özelliğini kullanarak mevcut içeriği repostlemek ve
 • mevcut içeriği kendi özgün içeriğiniz, yorumunuz veya tepkinizle birleştirilmiş şekilde kopyalayıp yapıştırmak veya postlemek ya da kopyalanan içeriği açıkça alıntılamak.

Bu politikaya göre neler ciddi ihlal olarak kabul edilir? 
 

Copypasta veya yinelenen postler tek başına post'in kaldırılmasına veya hesabın askıya alınmasına neden olmasa da bunlar platform manipülasyonu ve spam politikamız ve diğer X Kuralları ihlalleri uyarınca incelemeye ve yaptırıma tabidir. 

post'in kaldırılması veya hesabın kalıcı olarak askıya alınmasıyla sonuçlanabilecek bazı davranış örnekleri: 
 

 • yinelenen içerik yayınlamak için otomasyon veya komut dosyası kullanmak;
 • içeriğin büyük bölümünün yinelenen içerikten oluştuğu ve bu nedenle spam amaçlı, sahte etkileşimlerin ortaya çıktığı bir veya birden fazla hesap kullanmak ve
 • diğer X Kurallarını ihlal eden içerik yayınlamak için tekrar tekrar copypasta ve yinelenen post gönderme girişimleri.

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?
 

Özel bildirme akışlarımızı kullanarak herkes bu politikaya ilişkin olası bir ihlal bildirebilir. Bu bildirimler yaptırım sistemlerimizi iyileştirmemizi, yeni ve yükselen trendleri ve davranış kalıplarını belirlememizi sağlamak amacıyla bir bütün olarak kullanılır ve bildiriminize bireysel olarak yanıt alamayabilirsiniz.

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?

Bu içerikleri incelenmek üzere aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:
Adım 1

simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.

Adım 2

Şüpheli veya spam öğesini seçin.

Adım 3

Tweetin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.

Adım 4

Bildiriminizi gönderin.

Adım 1

 simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.

Adım 2

Şüpheli veya spam öğesini seçin.

Adım 3

Tweetin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.

Adım 4

Bildiriminizi gönderin.

Adım 1

simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.

Adım 2

Şüpheli veya spam öğesini seçin.

Adım 3

Tweetin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.

Adım 4

Bildiriminizi gönderin.

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız ya da bazı durumlarda postlerin görünmediğini fark ederseniz sorunu bildirerek bizi haberdar edebilirsiniz.

Bu makaleyi paylaşın