วิธีของเราในการสร้างทวิตเตอร์ที่ปลอดภัยมากขึ้น

สร้างพื้นที่ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการสนทนา

ความเห็นและบทสนทนาที่หลากหลายของคุณคือสิ่งที่ทำให้ทวิตเตอร์เป็นทวิตเตอร์ เราจึงปรับปรุงกฎ การดำเนินการ เทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในบทสนทนาสาธารณะได้อย่างอิสระและปลอดภัย


คุณควรรู้สึกปลอดภัยบนทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้คุณรู้สึกเช่นนั้น

การตรวจหาในเชิงรุก

เราใช้เทคโนโลยีที่มีเป้าหมายในการตรวจหาและรายงานทวีตที่ละเมิดกฎของเราในเชิงรุก ก่อนที่คุณจะต้องรายงานการละเมิดเหล่านั้น

ซ่อนการตอบกลับ

คุณสามารถซ่อนการตอบกลับทวีตของคุณซึ่งคุณไม่ต้องการเห็นได้

บล็อคบัญชี

บล็อคบัญชีทันทีเมื่อคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นทวีตของคุณและเมื่อคุณไม่ต้องการเห็นทวีตของพวกเขา

รายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

หากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น เราต้องการให้คุณรายงานเรื่องดังกล่าวให้เราทราบ

ซ่อนบัญชี

คุณสามารถซ่อนบัญชีได้หากคุณไม่ต้องการเห็นทวีตของพวกเขา แต่ไม่ได้ต้องการเลิกติดตามบัญชีนั้นๆ

ซ่อนคำ

หลีกเลี่ยงหัวข้อที่คุณไม่ต้องการเห็นได้โดยซ่อนคำที่กำหนด

ซ่อนบทสนทนา

ซ่อนบทสนทนาเพื่อหยุดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับทวีตที่คุณมีส่วนร่วม

ตัวกรองลำดับเหตุการณ์การแจ้งเตือน

กรองประเภทของบัญชีที่คุณต้องการเห็นในลำดับเหตุการณ์การแจ้งเตือน

ความปลอดภัยของทวิตเตอร์

ดูข้อมูลการดำเนินงานล่าสุดของเรา