Jak uzyskać weryfikację konta na platformie X

Co symbolizuje niebieski znaczek?

Zmieniły się zasady dotyczące weryfikacji kont i przyznawania niebieskiej odznaki. Dotychczas posługiwaliśmy się niebieskim znaczkiem w celu wyróżnienia aktywnych, widocznych i autentycznych kont cieszących się szerokim zainteresowaniem, które zostały przez nas zweryfikowane na podstawie określonych kryteriów.

Obecnie niebieski znaczek może oznaczać dwie rzeczy: konto, które uzyskało weryfikację na podstawie wcześniejszych kryteriów (konto aktywne, widoczne i autentyczne), lub konto posiadające aktywną subskrypcję nowego produktu, jakim jest X Blue (dostępny na iOS w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i Zjednoczonym Królestwie od 9 listopada 2022 r.). Konta, które uzyskały niebieski znaczek w momencie zakupu subskrypcji X Blue, nie będą podlegać dodatkowej weryfikacji pod kątem zgodności z kryteriami dotyczącymi aktywności, widoczności i autentyczności konta, jakie stosowano dotychczas.

Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia przypadków naśladownictwa, opcja zmiany nazwy konta jest w przypadku zweryfikowanych kont chwilowo ograniczona. Zmiany te mają wpływ na konta zweryfikowane zgodnie z poprzednimi zasadami oraz konta posiadające nową subskrypcję X Blue.

Kryteria

Od 9 listopada 2022 r. tylko konta posiadające subskrypcję X Blue na iOS będą mogły uzyskać niebieski znaczek.

W wyniku tej zmiany nie będziemy już akceptować wniosków o weryfikację kont na podstawie wcześniejszych kryteriów

Wszystkie konta, dla których zakupiono subskrypcję X Blue za pośrednictwem systemu iOS w dniu lub po dniu 9 listopada 2022 roku, automatycznie uzyskają niebieski znaczek, który ważny będzie przez cały okres ważności subskrypcji. 

Utrata niebieskiego znaczka przez subskrybentów X Blue

Niebieskie znaczki przyznawane subskrybentom X Blue mogą z różnych powodów zostać anulowane. Dotyczy to sytuacji takich jak naruszenie wybranych Zasad platformy X, w tym między innymi zasad dotyczących rozpowszechniania spamu, podejmowania działań mających na celu uniknięcie zablokowania konta czy naśladownictwa.

Utrata niebieskiego znaczka przez uprzednio zweryfikowane konta

Niebieskie znaczki przyznawane na podstawie wcześniejszych zasad również mogą zostać anulowane. Dotyczy to sytuacji takich jak naruszenie wybranych  Zasad platformy X, w tym między innymi zasad dotyczących rozpowszechniania spamu, podejmowania działań mających na celu uniknięcie zablokowania konta czy naśladownictwa. Dodatkowo uprzednio zweryfikowane konta wciąż podlegają wytycznym określonym w dotychczas obowiązującym zbiorze zasad, w części Utrata weryfikacji.

Co oznacza etykieta oficjalnego konta?

Oprócz niebieskich znaczków na naszej platformie stosujemy dodatkowe oznaczenia, takie jak etykiety i odznaki, które dodane do profili stanowią przydatną informację kontekstową i pomagają użytkownikom rozpoznać różne rodzaje kont. 

Etykieta oficjalnego konta dodawana jest do kont rządowych (takich jak konta organów publicznych, osób sprawujących urzędy państwowe i organizacje międzynarodowe)*, wybranych kont organizacji politycznych, kont spółek komercyjnych (w tym ich partnerów biznesowych, kluczowych marek, kanałów informacyjnych i wydawców) oraz kont osób publicznych.

*Państwowe agencje informacyjne i konta rządowe stanowiące oficjalne lub geopolityczne kanały komunikacyjne otrzymują inną etykietę. Więcej informacji na temat etykiet znaleźć można w naszym Centrum Pomocy

Udostępnij ten artykuł