Waarom je deze advertentie ziet

Deze advertentie is jou aangeboden door één van onze advertentiepartners.

Deze partners kunnen je op X advertenties aanbieden op basis van jouw interesses, die ze onder meer hebben afgeleid van je navigatiegeschiedenis of je gebruik van mobiele applicaties. Met de instelling "Advertenties personaliseren" kan je zelf bepalen of je op interesses gebaseerde advertenties ontvangt op X.

Onze advertentiepartners hebben soms aanvullende opties met betrekking tot de op interesse gebaseerde advertenties die ze op X en via andere diensten aanbieden. Meer informatie over hoe X Ads werken, inclusief onze partnerschappen met adverteerders en hoe we gegevens delen met geselecteerde partners.