Content rapporteren en moderators aanwijzen


Hoe kan ik content rapporteren?
 

Ervoor zorgen dat Periscope een veilige omgeving is voor onze community is een topprioriteit. Meer informatie over de soorten content die niet zijn toegestaan op Periscope is te vinden in onze Richtlijnen van de Periscope-community

Als je content ziet waarvan je denkt dat deze in strijd is met onze Communityrichtlijnen, verzoeken we je de uitzending direct te rapporteren via de app of op het web. 

Tijdens het kijken in iOS of Android selecteer je het pictogram meer (...) naast het reactieveld, kies je Zeg iets... en tik je op de knop Uitzending rapporteren. Nadat je dit hebt geselecteerd, wordt je gevraagd een reden voor het rapporteren te selecteren. Je kan de volgende redenen selecteren: Zelfverwonding, Geweld, Seksuele inhoud, Kindveiligheid, Beledigend gedrag, Privégegevens of Andere reden (als de andere redenen voor rapportage niet van toepassing zijn op wat je ziet). Nadat je een reden hebt geselecteerd, wordt je gevraagd je rapportage te bevestigen door Uitzending rapporteren te selecteren in een dialoogvenster.

Tijdens het bekijken van een uitzending op het web kan je een uitzending rapporteren door het pictogram meer (...) te selecteren, op Rapporteren te klikken en een reden voor je rapportage te selecteren. 

Als je een reactie wil rapporteren in iOS of Android, selecteer je de reactie en tik je op Reactie rapporteren. Nadat je dit hebt geselecteerd, wordt je gevraagd een reden voor het rapporteren te selecteren. Je kan de volgende redenen selecteren: Wangedrag, Spam, Seksueel ongepast of Andere reden (als de andere redenen voor rapportage niet van toepassing zijn op wat je ziet). 

Op het web kan je een reactie bij een live uitzending rapporteren door de aanwijzer op de reactie te zetten, te klikken op het pictogram meer (...) en Rapporteren te selecteren. Je kan kiezen uit dezelfde rapportageredenen als in iOS en Android. 
 

Hoe werkt het modereren van reacties?
 

Het modereren van reacties is een mogelijkheid voor onze community om reacties te rapporteren of te beoordelen die als spam of beledigend worden beschouwd.

 1. Wanneer een reactie wordt gerapporteerd, worden enkele willekeurige kijkers geselecteerd om te beslissen of de opmerking aanstootgevend is. Ze worden gevraagd hoe zij de gerapporteerde reactie beoordelen: Wangedrag, Spam, Ziet er goed uit of Ik weet het niet.
 2. Als de meerderheid van de stemmers het ermee eens is dat de reactie beledigend of spam is, wordt de reageerder gemeld dat hij of zij tijdelijk niet meer kan chatten tijdens de uitzending. Bij een volgende overtreding wordt de chatmogelijkheid van de betreffende gebruiker opgeschort voor de rest van de uitzending. Bij herhaalde overtredingen wordt de gebruiker de mogelijkheid om te chatten in andere uitzendingen tijdelijk ontnomen.
   

Uitzender kunnen ervoor kiezen hun uitzendingen niet te modereren en kijkers kunnen ervoor kiezen niet deel te nemen aan het modereren. 
 

Hoe wijs ik chatmoderators aan voor mijn uitzendingen?

Chatmoderators zijn wederzijdse volgers die je selecteert en die individuele leden van het publiek tijdens je uitzending kunnen negeren. (Als iemand wordt genegeerd, wordt het genegeerde bericht verborgen en kan de betreffende gebruiker geen chats meer verzenden). Aan het einde van je uitzending kan je een lijst bekijken van de kijkers die door je moderators zijn genegeerd en kiezen of je hen wil blokkeren.

Met de instellingen voor het modereren van reacties kan je bepalen wie jouw uitzendingen modereert en of jij uitzendingen van anderen modereert. Je kan deze instellingen bereiken vanuit je Periscope-profiel door Reacties beoordelen te selecteren.

Tijdens je uitzending kan je de beoordeling door kijkers (kijkers laten bepalen of in je uitzending gerapporteerde reacties wel of niet spam of beledigend zijn) inschakelen/opschorten en chatmoderators aanwijzen. Je kan kiezen voor kijkersbeoordelingen, chatmoderators of allebei.
 

Chatmoderators aanwijzen

 1. Selecteer Reacties beoordelen in je Periscope-profiel.
 2. Tik op Mijn moderators.
 3. Zoek naar wederzijdse volgers die je als moderator kan aanwijzen en selecteer deze (accounts met de aanduiding Niet beschikbaar als moderator kunnen niet worden geselecteerd).
 4. Tik op Toevoegen in de rechterbovenhoek van het scherm.
   

Chatmoderators verwijderen

 1. Selecteer Reacties beoordelen in je Periscope-profiel.
 2. Veeg naar links over de chatmoderator die je wil verwijderen.
 3. Selecteer Verwijderen.
   

Voor uitzendingen van anderen kan je je bereidheid om te helpen bij het beoordelen of een gerapporteerde reactie beledigend of spam is of niet (Ik wil stemmen) inschakelen of opschorten, je bereidheid om als moderator te worden toegevoegd door uitzenders die je volgt (Ik wil als moderator optreden) inschakelen of opschorten, en een lijst van uitzenders die jou als moderator hebben toegevoegd (Uitzenders waarvoor ik moderator ben) bekijken en beheren.
 

Jezelf verwijderen als moderator voor een uitzender die je volgt

 1. Selecteer Uitzenders waarvoor ik moderator ben.
 2. Veeg naar links over de uitzender waarvoor je geen moderator meer wil zijn.
 3. Selecteer Verwijderen.
   

Als je moderator bent, kan je een reactie negeren door erop te tikken en Negeren te selecteren. In iOS en Android kan je ook naar links vegen op een reactie om deze te negeren. Wanneer een reactie wordt genegeerd, wordt de reactie voor iedereen onzichtbaar gemaakt en wordt de reageerder gedurende de rest van de uitzending genegeerd. Als je het negeren van een reageerder wil opheffen, tik je op een van de genegeerde reacties en selecteer je Niet meer negeren.
 

Hoe geef ik aan dat ik geen reacties wil modereren?

Uitzenders kunnen ervoor kiezen hun uitzendingen niet te modereren en kijkers kunnen ervoor kiezen niet deel te nemen aan het modereren door naar Profiel > Instellingen te gaan.

Dit artikel delen