Afbeeldingen toegankelijk maken voor meer gebruikers

Als je foto's post met de X-app voor iOS of Android, of op X.com, heb je de mogelijkheid om een beschrijving van de afbeeldingen op te nemen, zodat de content voor mensen toegankelijk is, ook voor degenen die blind of slechtziend zijn.

Goede beschrijvingen van afbeeldingen zijn beknopt en beschrijvend en helpen mensen te begrijpen wat er in een afbeelding gebeurt.

Dit artikel bevat instructies voor het opstellen van beschrijvingen van afbeeldingen met behulp van:

Beschrijvingen van afbeeldingen instellen
Beschrijvingen toevoegen aan afbeeldingen in Tweets vanuit de Twitter-app voor iOS
Stap 1

Begin door op het icoon Tweet opstellen te tikken  en je foto('s) toe te voegen.
Opmerking: lees dit artikel voor gedetailleerde instructies voor het toevoegen van foto's aan je Tweets.

Stap 2

Tik op de afbeelding op de knop +Alt om beschrijvende tekst in te voegen.

Stap 3

Typ je beschrijving van de afbeelding en tik op Gereed. Tik opnieuw op de beschrijving als je deze wil bewerken voordat je de Tweet plaatst. (Er zijn maximaal 1000 tekens toegestaan.)

Stap 4

Je kan een beschrijving toevoegen aan elke afbeelding in een Tweet.
Opmerking: beschrijvingen van afbeeldingen kunnen niet worden toegevoegd aan video's.

Beschrijvingen toevoegen aan afbeeldingen in Tweets vanuit de Twitter-app voor Android
Stap 1

Begin door op het Tweet-icoon te tikken  en je foto('s) toe te voegen.
Opmerking: lees dit artikel voor gedetailleerde instructies voor het toevoegen van foto's aan je Tweets.

Stap 2

Tik op de afbeelding op de knop +Alt om beschrijvende tekst in te voegen.

Stap 3

Typ je beschrijving van de afbeelding en tik op Gereed. Tik opnieuw op de beschrijving als je deze wil bewerken voordat je de Tweet plaatst. (Er zijn maximaal 1000 tekens toegestaan.)

Stap 4

Je kan een beschrijving toevoegen aan elke afbeelding in een Tweet.
Opmerking: beschrijvingen van afbeeldingen kunnen niet worden toegevoegd aan video's.

Beschrijvingen toevoegen aan afbeeldingen in Tweets via twitter.com
Stap 1

Klik op de knop Tweet opstellen of druk op de toets 'n' om de sneltoets te gebruiken.

Stap 2

Voeg je foto('s) toe.
Opmerking: lees dit artikel voor gedetailleerde instructies voor het toevoegen van foto's aan je Tweets.

Stap 3

Klik op Beschrijving toevoegen om de beschrijvende tekst in te voegen.

Stap 4

Typ je beschrijving van de afbeelding en klik op de knop Gereed. Je kan de beschrijving bewerken door het dialoogvenster Beschrijving toevoegen opnieuw te openen voordat je de Tweet plaatst. (Er zijn maximaal 1000 tekens toegestaan.)

Stap 5

Je kan een beschrijving toevoegen aan elke afbeelding in een Tweet.
Opmerking: beschrijvingen van afbeeldingen kunnen niet worden toegevoegd aan video's.

VoiceOver in de Twitter-app voor iOS
Beschrijvingen toevoegen aan afbeeldingen in Tweets via VoiceOver
Stap 1

Zoek de knop Tweet opstellen rechtsboven in het scherm via aanraakverkenning.

Stap 2

Dubbeltik op de knop Tweet Opstellen.

Stap 3

Zoek de knop Fotobibliotheek via aanraakverkenning of door naar rechts of links te vegen.

Stap 4

Dubbeltik op de knop Fotobibliotheek om een afbeelding toe te voegen.

Stap 5

Gebruik aanraakverkenning of veeg naar rechts of links om de afbeelding te zoeken die je wil toevoegen.

Stap 6

Dubbeltik op een afbeelding om deze toe te voegen en terug te gaan naar het opstelvenster.

Stap 7

Zoek in het opstelvenster de afbeelding via aanraakverkenning of door naar rechts of links te vegen.

Stap 8

Veeg, terwijl de focus op de afbeelding ligt, omhoog of omlaag totdat je "Voeg een beschrijving toe aan de foto" hoort en dubbeltik vervolgens om een beschrijving van de afbeelding toe te voegen.

Stap 9

Typ je beschrijving van de afbeelding. (Er zijn maximaal 1000 tekens toegestaan.)

Stap 10

Zoek de knop Gereed in de rechterbovenhoek van het scherm met behulp van aanraakverkenning of veeg naar rechts of links.

Stap 11

Dubbeltik op de knop Gereed om de beschrijving toe te voegen en terug te gaan naar het opstelvenster.

Beschrijvingen van afbeeldingen in Tweets bewerken via VoiceOver
Stap 1

Je kan de beschrijving van je afbeelding bewerken voordat je de Tweet plaatst. Zoek in het opstelvenster de afbeelding via aanraakverkenning of door naar rechts of links te vegen.

Stap 2

Veeg, terwijl de focus op de afbeelding ligt, omhoog of omlaag totdat je "Bewerk de beschrijving van de foto" hoort en dubbeltik vervolgens om een beschrijving van de afbeelding toe te voegen.

Stap 3

Wijzig de beschrijving van de afbeelding. (Er zijn maximaal 1000 tekens toegestaan.)

Stap 4

Zoek de knop Gereed in de rechterbovenhoek van het scherm met behulp van aanraakverkenning of veeg naar rechts of links.

Stap 5

Dubbeltik op de knop Gereed om de beschrijving toe te voegen en terug te gaan naar het opstelvenster.

Beschrijvingen toevoegen aan afbeeldingen in Tweets via TalkBack
Stap 1

Zoek de knop Schrijven linksonder in het scherm via aanraakverkenning.

Stap 2

Dubbeltik op de knop Schrijven.

Stap 3

Zoek de knop Foto's via aanraakverkenning of door naar rechts of links te vegen.

Stap 4

Dubbeltik op de knop Foto's om een foto toe te voegen.

Stap 5

Gebruik aanraakverkenning of veeg naar rechts of links om de foto te zoeken die je wil toevoegen.

Stap 6

Dubbeltik op een foto om deze toe te voegen en terug te gaan naar het opstelvenster.

Stap 7

Zoek in het opstelvenster de knop Beschrijving toevoegen via aanraakverkenning of door naar rechts of links te vegen.

Stap 8

Dubbeltik op de knop Beschrijving toevoegen.

Stap 9

Typ je beschrijving van de afbeelding. (Er zijn maximaal 1000 tekens toegestaan.)

Stap 10

Zoek de knop Gereed in de rechterbovenhoek van het scherm met behulp van aanraakverkenning of veeg naar rechts of links.

Stap 11

Dubbeltik op de knop Gereed om de beschrijving toe te voegen en terug te gaan naar het opstelvenster. (Opmerking: nadat de beschrijving is toegevoegd, wordt het label van de knop Beschrijving toevoegen vervangen door de tekst van de beschrijving.)

Beschrijvingen van afbeeldingen in Tweets bewerken via TalkBack
Stap 1

Je kan de beschrijving van je afbeelding bewerken voordat je de Tweet plaatst. Zoek de knop met de huidige beschrijving als label via aanraakverkenning of door naar rechts of links te vegen.

Stap 2

Dubbeltik op de knop.

Stap 3

Wijzig de beschrijving van de afbeelding. (Er zijn maximaal 1000 tekens toegestaan.)

Stap 4

Zoek de knop Gereed in de rechterbovenhoek van het scherm met behulp van aanraakverkenning of veeg naar rechts of links.

Stap 5

Dubbeltik op de knop Gereed om de beschrijving toe te voegen en terug te gaan naar het opstelvenster. (Opmerking: nadat de beschrijving is toegevoegd, wordt het label van de knop Beschrijving toevoegen vervangen door de tekst van de beschrijving.)

 

VoiceOver voor Mac gebruiken met X.com

 

Beschrijvingen toevoegen aan afbeeldingen in posts via X.com

 1. Open post opstellen met de sneltoets (druk op de toets 'n').
 2. Gebruik de tabtoets om naar de knop Foto's of video toevoegen te navigeren en druk op 'enter'.
 3. Gebruik het dialoogvenster van het bestandssysteem om de afbeelding te kiezen die je wil toevoegen.
 4. Gebruik de tabtoets om in het opstelvenster naar de afbeelding te gaan die je hebt toegevoegd. De afbeelding wordt van een label voorzien op basis van de volgorde waarin deze is toegevoegd (bijvoorbeeld 'Afbeelding 1').
 5. Open het dialoogvenster met het miniatuurvoorbeeld om beschrijvende tekst in te voegen. Dit doe je door op de toets 'enter' te drukken terwijl de afbeelding de focus heeft.
 6. Typ je beschrijving van de afbeelding. (Er zijn maximaal 1000 tekens toegestaan.)
 7. Zoek de knop Gereed door op de tabtoets te drukken en druk op "enter" of druk simpelweg op "enter" terwijl je de toets "command" ingedrukt houdt.
 8. Je kan de beschrijving bewerken door het dialoogvenster met het miniatuurvoorbeeld opnieuw te openen voordat je de post plaatst.
   

JAWS voor Windows-schermlezer gebruiken met X.com

 

Beschrijvingen toevoegen aan afbeeldingen in posts via X.com

 1. Druk de toetsen 'insert' en '3' tegelijkertijd in om de virtuele navigatie van JAWS tijdelijk te omzeilen.
 2. Open post opstellen met de sneltoets (druk op de toets 'n').
 3. Gebruik de tabtoets om naar de knop Foto's of video toevoegen te navigeren en druk op 'enter'.
 4. Gebruik het dialoogvenster van het bestandssysteem om de afbeelding te kiezen die je wil toevoegen.
 5. Gebruik de tabtoets om in het opstelvenster naar de afbeelding te gaan die je hebt toegevoegd. De afbeelding wordt van een label voorzien op basis van de volgorde waarin deze is toegevoegd (bijvoorbeeld 'Afbeelding 1').
 6. Open het dialoogvenster met het miniatuurvoorbeeld om beschrijvende tekst in te voegen. Dit doe je door op de toets 'enter' te drukken terwijl de afbeelding de focus heeft.
 7. Typ je beschrijving van de afbeelding. (Er zijn maximaal 1000 tekens toegestaan.)
 8. Zoek de knop Gereed door op de tabtoets te drukken en druk op "enter" of druk simpelweg op "enter" terwijl je de toets "control" ingedrukt houdt.
 9. Je kan de beschrijving bewerken door het dialoogvenster met het miniatuurvoorbeeld opnieuw te openen voordat je de post plaatst.
   

De NVDA-schermlezer voor Windows gebruiken met X.com

 

Beschrijvingen toevoegen aan afbeeldingen in posts via X.com

 1. Druk de toets "insert" en de spatiebalk tegelijkertijd in om de formulierenmodus te openen.
 2. Open post opstellen met de sneltoets (druk op de toets 'n').
 3. Gebruik de tabtoets om naar de knop Foto's of video toevoegen te navigeren en druk op 'enter'.
 4. Gebruik het dialoogvenster van het bestandssysteem om de afbeelding te kiezen die je wil toevoegen.
 5. Gebruik de tabtoets om in het opstelvenster naar de afbeelding te gaan die je hebt toegevoegd. De afbeelding wordt van een label voorzien op basis van de volgorde waarin deze is toegevoegd (bijvoorbeeld 'Afbeelding 1').
 6. Open het dialoogvenster met het miniatuurvoorbeeld om beschrijvende tekst in te voegen. Dit doe je door op de toets 'enter' te drukken terwijl de afbeelding de focus heeft.
 7. Typ je beschrijving van de afbeelding. (Er zijn maximaal 1000 tekens toegestaan.)
 8. Zoek de knop Gereed door op de tabtoets te drukken en druk op "enter" of druk simpelweg op "enter" terwijl je de toets "control" ingedrukt houdt.
 9. Je kan de beschrijving bewerken door het dialoogvenster met het miniatuurvoorbeeld opnieuw te openen voordat je de post plaatst.
   

Opmerking: nadat de beschrijving van de afbeelding is geplaatst, is deze niet zichtbaar, maar hebben personen die blind of slechtziend zijn er toegang toe via hun ondersteuningstechnologie (zoals schermlezers en brailleschermen).

Dit artikel delen