Over privéberichten

 
 

De basis


 • Je kan een privé- of groepsgesprek starten met iedereen die jou volgt.
 • Iemand die jij niet volgt, kan jou een privébericht sturen als:
  • je ervoor gekozen hebt om van iedereen privéberichten te ontvangen* of;
  • je deze persoon eerder een privébericht hebt gestuurd.
 • Iedereen die deelneemt aan een gesprek, kan privéberichten sturen aan de groep. Iedereen in een groep kan alle berichten zien, ook deelnemers die elkaar niet volgen.
 • In groepsgesprekken kan iedereen die deelneemt aan het gesprek, andere deelnemers toevoegen. Nieuw toegevoegde deelnemers kunnen de geschiedenis van het gesprek niet zien.
 • Sommige accounts, met name zakelijke accounts op X, zijn zo ingesteld dat ze van iedereen privéberichten kunnen ontvangen. Je kan dus ook een privébericht aan deze accounts sturen als ze jou niet volgen.
 • In groepsgesprekken en een-op-eengesprekken kan je geen gesprekken voeren met een account dat je hebt geblokkeerd.

*Opmerking: voor sommige mensen die op X een nieuw account aanmaken, zijn je accountinstellingen mogelijk al ingesteld om berichtverzoeken te ontvangen van andere mensen die jij niet volgt. Deze verzoeken worden gescheiden gehouden van je andere pb's totdat je ze accepteert. Je kan het verzoek accepteren om het gesprek voort te zetten. Ga voor het uitschakelen van berichtverzoeken naar je Instellingen

 

Een privébericht verzenden via de X-app voor iOS


 1. Tik op het envelopicoon. Je gaat nu naar je berichten.
 2. Tik op het berichticoon   om een nieuw bericht op te stellen.
 3. Voer in het adresvak de namen of @gebruikersnamen in van de personen aan wie je een bericht wil sturen. Bij een groepsbericht kan je maximaal 50 personen opgeven.
 4. Typ je bericht.
 5. Behalve tekst kan je een foto, video of GIF opnemen in een privébericht. Vanuit het opstelvenster voor berichten of met het plus-icoon  heb je toegang tot de volgende opties:
  • Tik op het foto-icoon om een foto te maken of een video op te nemen, of om een foto of video toe te voegen vanuit de galerij van je apparaat. Je kan je foto nog bewerken voordat je het bericht verstuurt. Tik op de foto om het bewerkingsvenster te openen. Hier kan je je foto verbeteren of bijsnijden en filters toevoegen. Als je klaar bent met bewerken, tik je op Bewaar. Meer informatie over geavanceerde foto-opties.
  • Je kan een GIF-animatie opnemen in je bericht door op het GIF-icoon  te tikken om naar een bestand in de mediabibliotheek te zoeken en dit te selecteren.
 6. Om je bericht te verzenden, tik je op het icoon met het papieren vliegtuigje 

Een privébericht of gesprek verwijderen:
 

 • Als je een privébericht wil verwijderen, tik je op het bericht en hou je het vast. Selecteer vervolgens Bericht verwijderen in het menu dat wordt weergegeven.
 • Als je een volledig gesprek wil verwijderen uit je inbox, veeg je naar links over het gesprek en tik je op het prullenbakicoon. Je kan ook een volledig gesprek verwijderen door te tikken op het informatie-icoon  en Verwijder gesprek op de pagina Gespreksinformatie te selecteren.
 • Wanneer je een (ontvangen of verzonden) privébericht of gesprek verwijdert, wordt dit alleen uit je eigen account verwijderd. Andere deelnemers aan het gesprek kunnen door jou verwijderde privéberichten of gesprekken nog steeds zien.
   

Een groepsgesprek beheren:
 

 • Voor snelle toegang tot de lijst met gespreksdeelnemers tik je in je inbox op de profielfoto van het groepsgesprek. 
 • Vanuit een groepsgesprek tik je op het informatie-icoon  om een instellingenpagina te openen.
 • Meer informatie over instellingen:
  • Tik op Bewerk om de profielfoto en naam van het groepsgesprek te wijzigen. Je wijzigt de foto door te tikken op het camera-icoon in de foto en de optie Kies uit bibliotheek of Maak nieuwe foto te selecteren. Tik op Bewaar om bij te werken. 
   Opmerking: als je de foto hebt gewijzigd, kan je kiezen uit de opties Verwijder huidige foto, Bekijk huidige foto, Kies uit bibliotheek of Maak nieuwe foto.
  • Tik op Voeg leden toe om deelnemers toe te voegen aan het gesprek.
  • Versleep de schuifbalk naast Hou gesprek stil om meldingen voor 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd op stil te zetten. 
  • Versleep de schuifbalk naast Hou vermeldingen stil om in te stellen of je meldingen ontvangt wanneer je wordt vermeld in een groepsgesprek. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, ontvang je wel meldingen wanneer jij persoonlijk wordt vermeld in een gesprek, zelfs als je de functionaliteit Hou gesprek stil hebt ingeschakeld. Daarnaast moet je ook een deelnemer van het groepsgesprek zijn om meldingen te ontvangen voor vermeldingen voor dat gesprek.
  • Als je het groepsgesprek wil rapporteren, tik je op Gesprek rapporteren.
  • Als je jezelf wil verwijderen uit het groepsgesprek, tik je op Verlaat gesprek
 
Een privébericht verzenden via de X-app voor Android

 

 1. Tik op het envelopicoon. Je gaat nu naar je berichten.
 2. Tik op het berichticoon  om een nieuw bericht op te stellen.
 3. Voer in het adresvak de namen of @gebruikersnamen in van de personen aan wie je een bericht wil sturen. Bij een groepsbericht kan je maximaal 50 personen opgeven.
 4. Typ je bericht.
 5. Behalve tekst kan je een foto, video of GIF opnemen in een privébericht.
  • Tik op het foto-icoon  om een foto te maken of een video op te nemen, of om een foto of video toe te voegen vanuit de galerij van je apparaat. Je kan je foto nog bewerken in de X-app voor iOS of Android voordat je het bericht verstuurt. Tik op de foto om het bewerkingsvenster te openen. Hier kan je je foto verbeteren of bijsnijden en filters toevoegen. Als je klaar bent met bewerken, tik je op Opslaan. Meer informatie over geavanceerde foto-opties.
  • Je kan een GIF-animatie opnemen in je bericht door op het GIF-icoon  te tikken om naar een bestand in de mediabibliotheek te zoeken en dit te selecteren.
 6. Tik op het verzendicoon.
   

Een privébericht of gesprek verwijderen:
 

 • Als je een privébericht wil verwijderen, tik je op het bericht en hou je het vast. Selecteer vervolgens Bericht verwijderen in het menu dat wordt weergegeven.
 • Als je een volledig gesprek wil verwijderen uit je inbox, tik je op het gesprek en hou je dit vast en selecteer je Gesprek verwijderen. Je kan een volledig gesprek ook verwijderen door te tikken op het informatie-icoon  en door Gesprek verwijderen op de pagina Gespreksinformatie te selecteren.
 • Wanneer je een (ontvangen of verzonden) privébericht of gesprek verwijdert, wordt dit alleen uit je eigen account verwijderd. Andere deelnemers aan het gesprek kunnen door jou verwijderde privéberichten of gesprekken nog steeds zien.
   

Een groepsgesprek beheren:
 

 • Voor snelle toegang tot de lijst met gespreksdeelnemers tik je in je inbox op de profielfoto van het groepsgesprek.
 • Vanuit een groepsgesprek tik je op het informatie-icoon  om een instellingenpagina te openen.
 • Meer informatie over instellingen:
  • Tik op Bewerken om de profielfoto en naam van het groepsgesprek te wijzigen. Tik op het camera-icoon om de volgende foto-opties te openen: Foto bekijken, Camera, Fotogalerij of Foto verwijderen. Tik op Opslaan om bij te werken.
  • Tik op Leden toevoegen om mensen aan het gesprek toe te voegen.  Degene die de groep heeft gemaakt, is standaard de beheerder. Als diegene zich niet meer in de groep bevindt, wordt degene die zich als eerste na de beheerder bij de groep heeft aangesloten de beheerder. De beheerder van de groep kan leden uit de groep verwijderen.
  • Tik op Gesprek stilhouden om meldingen voor 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd op stil te zetten. 
  • Schakel het selectievakje naast Vermeldingen stilhouden in om in te stellen of je meldingen ontvangt wanneer je wordt vermeld in een groepsgesprek. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, ontvang je nog wel meldingen wanneer je direct wordt vermeld in een gesprek, zelfs als je de functionaliteit Gesprek stilhouden hebt ingeschakeld. Daarnaast moet je ook een deelnemer van het groepsgesprek zijn om meldingen te ontvangen voor vermeldingen voor dat gesprek.
  • Als je het groepsgesprek wil rapporteren, tik je op Gesprek rapporteren.
  • Als je jezelf wil verwijderen uit het groepsgesprek, tik je op Gesprek verlaten.
 

Een privébericht verzenden via internet

 

 1. Klik in de navigatiebalk links op Berichten.
 2. Je ziet dan de geschiedenis van je privéberichten. Klik op het icoon Nieuw bericht bovenaan.
 3. Voer in het adresvak de namen of @gebruikersnamen in van de personen aan wie je een bericht wil sturen. Bij een groepsbericht kan je maximaal 50 personen opgeven.
 4. Klik op Volgende
 5. In het berichtenvenster kan je een foto, video, GIF of emoji opnemen in een privébericht:
 • Klik op het foto-icoon om een foto of video te uploaden.
 • Je kan een GIF-animatie opnemen in je bericht door op het GIF-icoon te tikken om naar een bestand in de mediabibliotheek te zoeken en dit te selecteren.
 • Klik op de knop Verzenden of druk op Enter om het te versturen. 
   

Opmerking: je kan een nieuwe regel invoeren in een bericht door Shift ingedrukt te houden terwijl je op Enter drukt. Als je alleen op Enter drukt, verstuur je het bericht.
 

Een privébericht of gesprek verwijderen:
 

 • Je verwijdert een privébericht door erop te klikken en te kiezen voor Verwijderen.
 • Als je een gesprek wil verlaten, zoek je het gesprek en klik je erop om het te openen. Klik op het informatie- icoon en selecteer Gesprek verlaten.
 • Wanneer je een (ontvangen of verzonden) privébericht verwijdert of gesprek verlaat, wordt het alleen uit je eigen account verwijderd. Andere deelnemers aan het gesprek kunnen door jou verwijderde privéberichten of gesprekken nog steeds zien.
   

Een groepsgesprek beheren:
 

 • Klik vanuit een groepsgesprek op het informatie-icoon  om de gespreksinstellingen te openen:
  • Klik op de pagina Groepsinformatie op het icoon meer  om het vervolgkeuzemenu te openen. Je kan kiezen uit de opties Groepsnaam bewerken, Nieuwe foto uploaden, Foto bekijken of Foto verwijderen.
   Opmerking: de optie om de foto te bekijken en verwijderen is alleen beschikbaar als er een foto voor het groepsbericht is geüpload.
 • Onder Meldingen kan je kiezen uit de volgende opties: 
  • Klik op Meldingen stilhouden om meldingen voor 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd op stil te zetten. 
  • Klik op Vermeldingen stilhouden om in te stellen of je meldingen ontvangt wanneer je wordt vermeld in een groepsgesprek. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, ontvang je nog wel meldingen wanneer je direct wordt vermeld in een gesprek, zelfs als je de functionaliteit Gesprek stilhouden hebt ingeschakeld. Daarnaast moet je ook een deelnemer van het groepsgesprek zijn om meldingen te ontvangen voor vermeldingen voor dat gesprek.
 • Als je het groepsgesprek wil rapporteren, klik je op Gesprek rapporteren.
 • Als je jezelf wil verwijderen uit het groepsgesprek, klik je op Gesprek verlaten.
   
 

Privéberichten vastmaken

Met deze functie kan je jouw favoriete gesprekken bovenaan de inbox van je privéberichten vastmaken, zodat je ze makkelijk kan vinden. Maak maximaal zes gesprekken tegelijk vast.

Een gesprek vastmaken
Stap 1

Ga naar de inbox van je Privéberichten.

Stap 2

Veeg van links naar rechts in het gesprek dat je bovenaan de inbox van je privéberichten wil hebben.

Stap 3

Tik op het icoon Vastmaken. 

Je vastgemaakte bericht wordt nu weergegeven boven aan je inbox. Vastgemaakte gesprekken verschijnen van boven naar beneden in de volgorde waarin je ze vastmaakt.

 

Je kan een gesprek van je lijst met vastgemaakte gesprekken verwijderen door van links naar rechts te vegen en weer op het icoon Vastmaken   te tikken.

Stap 1

Ga naar de inbox van je Privéberichten.

Stap 2

Hou het gesprek dat je bovenaan de inbox van je privéberichten wil hebben, vast.

Stap 3

Tik op het icoon Vastmaken. 

Je vastgemaakte bericht wordt nu weergegeven boven aan je inbox. Vastgemaakte gesprekken verschijnen van boven naar beneden in de volgorde waarin je ze vastmaakt.

 

Je kan een gesprek van je lijst met vastgemaakte gesprekken verwijderen door het vast te houden en weer op het icoon  Vastmaken  te tikken.

Stap 1

Ga naar de inbox van je Privéberichten.

Stap 2

Ga naar het gesprek dat je bovenaan de inbox van je privéberichten wil hebben en tik of klik op het icoon Meer .

Stap 3

Selecteer Gesprek vastmaken

Je vastgemaakte bericht wordt nu weergegeven boven aan je inbox. Vastgemaakte gesprekken verschijnen van boven naar beneden in de volgorde waarin je ze vastmaakt.

 

Je kunt een gesprek van je lijst met vastgemaakte gesprekken verwijderen door op het icoon Meer  te tikken of te klikken om het gesprek los te maken.

 

Meldingen voor privéberichten op stil zetten

Je kan meldingen voor privéberichten op stil zetten voor 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd. Wanneer je een gesprek met privéberichten op stil zet, ontvang je nog steeds nieuwe berichten, maar ontvang je niet elke keer een melding. Opmerking: wanneer de instelling Vermeldingen stilhouden is ingeschakeld, ontvang je nog steeds meldingen wanneer je direct wordt vermeld in een groepsgesprek waarvan je deel uitmaakt.

Op stil zetten vanuit een gesprek met privéberichten op X.com en in X for iOS en X for Android:
 

 1. Ga naar het privébericht dat je op stil wil zetten.
 2. Klik of tik op de berichtinstellingen.
 3. Klik of tik op het informatie-icoon  en klik vervolgens op Meldingen stilhouden
 4. Selecteer in het pop-upmenu hoelang je de meldingen op stil wil zetten: 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd
 5. Om het op stil zetten op te heffen klik of tik je op het informatie-icoon en vervolgens op de schuifregelaar voor Meldingen stilhouden.
   

Op stil zetten vanuit de inbox van je privéberichten in de X-app voor iOS:
 

 1. Ga naar de inbox van je privéberichten.
 2. Zoek het gesprek dat je op stil wil zetten.
 3. Veeg naar links op het bericht en tik op het icoon meldingen .
  Opmerking: je kan een gesprek ook rapporteren  of verwijderen  als je naar links veegt.
 4. Selecteer in het pop-upmenu hoelang je de meldingen op stil wil zetten: 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd
 5. Als je het op stil zetten wil opheffen, veeg je naar links en tik je op het icoon stilgehouden meldingen .
   

Op stil zetten vanuit de inbox van je privéberichten in de X-app voor Android:
 

 1. Ga naar de inbox van je privéberichten.
 2. Zoek het gesprek dat je op stil wil zetten.
 3. Hou het bericht ingedrukt en tik op Meldingen stilhouden.
 4. Selecteer in het pop-upmenu hoelang je de meldingen op stil wil zetten: 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd
 5. Hou het bericht ingedrukt en tik op Meldingen stilhouden opheffen om het op stil zetten op te heffen.
   

Op stil zetten vanuit een pushmelding van een privébericht:
 

 1. Zoek op het vergrendelingsscherm van je mobiel de pushmelding van het privébericht dat je op stil wil zetten:
  1. In de X-app voor iOS: veeg naar links op de pushmelding op het vergrendelingsscherm, tik op Bekijk en tik vervolgens op Hou 1 uur stil.
  2. In de X-app voor Android: veeg omlaag op de pushmelding op het vergrendelingsscherm en tik vervolgens op Stilhouden
 2. Meldingen van gesprekken worden nu een uur op stil gezet. 
 

Een privébericht of gesprek rapporteren

 

Je kan een afzonderlijk bericht of een volledig gesprek rapporteren. Meer informatie over het rapporteren van schendingen in een post of privébericht.

 

Een post delen via een privébericht

 

Als je een gesprek met een groep vrienden wil beginnen, kan je een post delen via een privébericht. 

 

Van iedereen privéberichten ontvangen

 

Als je het selectievakje Berichtverzoeken van iedereen toestaan inschakelt in je instellingen voor Privacy en veiligheid op twitter.com, kan je van iedereen privéberichten ontvangen. Je kan deze instelling ook aanpassen via de X-app voor iOS of Android. Als je deze optie inschakelt, kan iedereen je een bericht sturen en aan een groepsgesprek toevoegen.
 

Je instellingen wijzigen met de X-app voor iOS:
 

 1. Tik op het navigatiemenu.
 2. Selecteer Instellingen en privacy.
 3. Tik op Privacy en veiligheid.
 4. Ga naar Privéberichten en versleep de schuifregelaar naast Sta berichtverzoeken van iedereen toe om van iedereen privéberichten te kunnen ontvangen.
   

Je instellingen wijzigen met de X-app voor Android:
 

 1. In het bovenste menu zie je een navigatiemenu-icoon  of je profielicoon. Tik op het icoon dat jij hebt.
 2. Selecteer Instellingen en privacy.
 3. Tik op Privacy en veiligheid.
 4. Ga naar Privéberichten en vink het vakje aan naast Berichten ontvangen van iedereen om van iedereen privéberichten te kunnen ontvangen.
   

Je instellingen wijzigen via X op twitter.com:
 

 1. Klik op het icoon meer  op de navigatiebalk.
 2. Selecteer Instellingen en privacy.
 3. Tik op Privacy en veiligheid.
 4. Ga naar Privéberichten en vink het vakje aan naast Berichten ontvangen van iedereen om van iedereen privéberichten te kunnen ontvangen.
   

Opmerking: als je de instelling Berichten ontvangen van iedereen uitschakelt, kan je nog steeds privéberichten ontvangen van iemand die jij niet volgt, mits je eerder al een gesprek met die persoon begonnen bent. Je moet dan ofwel het gesprek rapporteren of het account blokkeren om niet langer privéberichten van die persoon te ontvangen.

 

Verzoeken voor privéberichten bekijken
 

Als je de instelling Berichten ontvangen van iedereen hebt ingeschakeld, worden inkomende berichten van personen die jij niet volgt weergegeven als Verzoeken op het tabblad Berichten. Ook nieuwe groepsgesprekken waaraan je wordt toegevoegd door personen die jij niet volgt, worden weergegeven in Verzoeken. Bij het openen van het gesprek word je gevraagd om het bericht te Verwijderen of Accepteren. Als je het bericht accepteert, kan je de interactie aangaan met die persoon en wordt het bericht verplaatst naar je inbox. Hou er rekening mee dat ze pas weten dat je het bericht hebt gezien zodra jij hun verzoek hebt geaccepteerd.

Als je het bericht verwijdert, verdwijnt het uit je inbox. Opmerking: als je een bericht verwijdert, voorkom je niet dat dat account jou in de toekomst berichten stuurt. Je kan altijd het account blokkeren of het gesprek rapporteren. Geblokkeerde accounts kunnen jou geen berichten sturen, tenzij jij ze deblokkeert.

Als je het bericht accepteert, kan je interactie met deze persoon aangaan. Alle media worden verborgen tot jij het bericht accepteert. Als je de verborgen media wil bekijken, klik of tik je op Media weergeven.

Opmerking: de opties om berichten te accepteren of verwijderen en om media weer te geven van een nieuwe persoon die jij niet volgt, zijn alleen beschikbaar in de X-app voor iOS en Android en op X.com.

Daarnaast filteren we ook automatisch verzoeken van lagere kwaliteit uit het gedeelte Verzoeken van je inbox voor de X-app voor iOS en Android. Als het kwaliteitsfilter voor berichtverzoeken is ingeschakeld, worden gespreksverzoeken verborgen waarvan wij denken dat ze van lagere kwaliteit zijn. Je ontvangt geen meldingen voor gefilterde verzoeken, maar deze berichten kan je nog wel bekijken achter het lagekwaliteitsfilter onder aan het gedeelte Verzoeken in je inbox.

Het kwaliteitsfilter voor berichtverzoeken in- of uitschakelen:

 • Tik bovenaan je tabblad Verzoeken op Instellingen wijzigen
 • In het gedeelte Privacy van je Berichtinstellingen versleep je vervolgens de schuifregelaar naast Kwaliteitsfilter.
 

Schokkende media uit privéberichten filteren

Dit filter is standaard ingeschakeld en werkt als volgt:

 • Er wordt een waarschuwing weergegeven over schokkende media in privéberichten, zowel voor mensen die je volgt als voor onbekende afzenders. En als het afkomstig is van iemand die je niet volgt, behandelen we het tevens als spam en verplaatsen we het naar de onderkant van je inbox Verzoeken.
 • Als het filter is uitgeschakeld en je een bericht met schokkende beelden ontvangt van iemand die je volgt, worden de schokkende beelden net zo weergegeven als alle andere afbeeldingen, video's of GIF's in het gesprek dat je ontvangt. Als het bericht afkomstig is van iemand die jij niet volgt, plaatsen we toch een waarschuwing omdat we dat doen met alle media, maar we duiden de media niet uitdrukkelijk aan als mogelijk gevoelig/schokkend.

Opmerking: als je de instelling Berichtverzoeken van iedereen toestaan hebt ingeschakeld onder het gedeelte Privéberichten van je instellingen voor Privacy en veiligheid, kan je het kwaliteitsfilter uitschakelen via je privacyinstellingen. Deze functionaliteit is momenteel alleen beschikbaar op iOS- en Android-apparaten.

 

Leesbevestigingen voor privéberichten uitschakelen
 

Voor privéberichten is er de mogelijkheid om leesbevestigingen te krijgen, zodat je weet wanneer mensen jouw berichten hebben gelezen. Wanneer iemand jou een privébericht stuurt en de instelling Leesbevestigingen weergeven is ingeschakeld, weet iedereen in het gesprek wanneer jij het bericht hebt gezien. Deze instelling is standaard ingeschakeld, maar je kan deze op elk gewenst moment uitschakelen (of opnieuw inschakelen) in je instellingen. Als je de instelling Leesbevestigingen weergeven uitschakelt, krijg je geen leesbevestigingen van andere mensen.

Leesbevestigingen zijn alleen zichtbaar in de X-apps voor iOS en Android en op X.com. Hou er echter rekening mee dat leesbevestigingen ook worden verstuurd als je privéberichten opent op een mobiele website.
 

In- of uitschakelen met de X-app voor iOS:
 

 1. Tik in het bovenste menu op je profielicoon.
 2. Selecteer Instellingen en privacy.
 3. Tik op Privacy en veiligheid.
 4. Ga naar Privéberichten en versleep de schuifregelaar bij Toon leesbevestigingen om deze functie in of uit te schakelen. 
   

In- of uitschakelen met de X-app voor Android:
 

 1. In het bovenste menu zie je een navigatiemenu-icoon  of je profielicoon. Tik op het icoon dat jij hebt.
 2. Selecteer Instellingen en privacy.
 3. Tik op Privacy en veiligheid.
 4. Ga naar Privéberichten en schakel het selectievakje bij Leesbevestigingen weergeven uit om deze functionaliteit uit te schakelen of in om deze weer in te schakelen.
   

In- of uitschakelen via X.com:
 

 1. Klik op het icoon meer  en vervolgens op Privacy en veiligheid.
 2. Ga naar Privacy en veiligheid en schakel het selectievakje naast Toon leesbevestigingen in of uit om de functionaliteit in of uit te schakelen.

Opmerking: voor gesprekken die worden weergegeven onder Verzoeken geldt dat de afzender(s) niet kunnen zien of je hun privéberichten hebt gelezen, tenzij je het gesprek accepteert.

 

Privéberichten verzenden en ontvangen op je telefoon via sms
 

Als je X-account is gekoppeld aan je mobiele telefoon, kan je privéberichten versturen en ontvangen via sms.

Opmerking: een opmerking over mislukte privéberichten: zorg ervoor dat privéberichten die je via sms verstuurt, maximaal 160 tekens bevatten, inclusief de opdracht 'd' en de gebruikersnaam. Sms-berichten van meer dan 160 tekens kunnen door je provider in meerdere berichten worden gesplitst. Het tweede sms-bericht en eventuele vervolgberichten worden in dat geval als openbare posts geplaatst omdat ze niet beginnen met de sms-opdracht (d gebruikersnaam). Daardoor herkent X ze niet als privéberichten, zoals wel het geval was bij het eerste sms-bericht.

 

Belangrijke informatie over privéberichten
 

 • Wanneer je een (ontvangen of verzonden) privébericht of gesprek verwijdert, wordt dit alleen uit je eigen account verwijderd. Andere deelnemers aan het gesprek kunnen door jou verwijderde privéberichten of gesprekken nog steeds zien. Wanneer je een groepsgesprek verwijdert, verlaat je de groep en kan je niet meer deelnemen aan het gesprek.
 • Wanneer je een link deelt in een privébericht, wordt deze automatisch verwerkt en ingekort naar een t.co-link. Meer informatie over het inkorten van links. Denk eraan dat iedereen met een link die tot t.co is ingekort, naar de bestemmings-URL kan navigeren.
 • Wanneer je media deelt in een privébericht, wordt dit zichtbaar voor alle deelnemers in het gesprek. Ontvangers kunnen links naar media die je deelt in een privébericht downloaden of opnieuw delen. Iedereen met een link naar media die in een privébericht gedeeld worden, kan de content hiervan bekijken.
   

Wil je meer informatie?
 

Bekijk de veelgestelde vragen over privéberichten.

Dit artikel delen