Makersdashboard

Het Makersdashboard is een manier voor makers die het gesprek aanjagen op X om hun geschatte deel van de inkomsten van X van Supervolgers te volgen. Makers kunnen de minimumdrempel van $ 50 in de gaten houden die is vereist voor uitbetaling en hun geschatte uitbetaaldatums beheren. Het kan tot 90 dagen duren voordat betalingen op een bankrekening zijn gestort.

Let op: het Makersdashboard is momenteel beschikbaar voor makers van Supervolgers in de VS die de X voor iOS-app gebruiken.

Veelgestelde vragen over uitbetalingen
Supervolgers
Apparaat-instructies

Veelgestelde vragen

Hoe werken restituties?

Alle aankopen van abonnementen zijn definitief en worden niet terugbetaald, behalve waar dit wettelijk is vereist.

Restitutie kan alleen worden uitgegeven door de App Store voor iOS en de Google Play Store voor Android wanneer een abonnee een restitutieverzoek indient. Deze verzoeken worden naar eigen goeddunken ingediend.

Wat zijn de gevolgen van terugboekingen voor de uitbetalingen aan een maker?

Wanneer een aankoop van een abonnement van Twitter wordt teruggeboekt, trekt Twitter het bedrag van de terugboeking af van het totale geschatte deel van de inkomsten van de maker. Twitter behoudt zich het recht voor om makers kosten die Twitter verschuldigd is voor terugboekingen in rekening te brengen, maar kan ervoor kiezen dit niet te doen. Twitter kan ook alle kosten in verband met terugboekingen op je verhalen.

Hoeveel verdienen makers?

Je komt in aanmerking om tot 97%* van de inkomsten die Twitter heeft verdiend met de content die jij maakt uitbetaald te krijgen, na aftrek van in-app-aankoopkosten, tot je in totaal $ 50.000 hebt verdiend bij Twitter met alle producten van Twitter waarmee je geld kan verdienen.

* Let op: na in totaal $ 50.000 te hebben verdiend, kan je tot 80% van de inkomsten die X heeft verdiend, na aftrek van in-app-aankoopkosten, uitbetaald krijgen. Lees onze Makersvoorwaarden voor Supervolgers voor meer informatie over het deel van de inkomsten en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Voorbeeld van de verdeelsleutel voor de inkomsten**

** uitsluitend voor demonstratiedoeleinden

Een maker is gevestigd in de Verenigde Staten en stelt zijn of haar Supervolgers-abonnement in op $ 4,99. Iemand uit de Verenigde Staten abonneert zich om toegang te krijgen tot het Supervolgers-account van de maker (op dit moment alleen beschikbaar op iOS en Android) en betaalt X in USD. Deze maker heeft in zijn hele bestaan nog geen $ 50.000 verdiend bij X met producten van X die daarvoor bedoeld zijn.

$ 4,99 - abonnementskosten voor Supervolgers

$ 1,50 - in-app-aankoopkosten van Apple (momenteel valt 30% van de abonnementskosten onder Apple's voorwaarden, die door Apple kunnen worden gewijzigd)

$ 0,10 - minimumaandeel van de inkomsten van X

$ 3,39 - maker komt in aanmerking om tot dit bedrag te ontvangen van X

Hoe worden makers betaald door Twitter?

Uitbetalingen worden bepaald door de locatie van de maker en het platform waarop zijn of haar producten waarmee geld wordt verdiend, worden aangeboden. Het kan tot 90 dagen duren voordat uitbetalingen zijn bijgeschreven op de bankrekening van de maker.

Let op: als een klant een restitutie of terugboeking bij X aanvraagt of veroorzaakt en daarin slaagt, krijgt de maker een aanpassing te zien die de restitutie vermeldt. 

Waarom heb ik een betaling die is verwerkt niet ontvangen?

Het duurt gewoonlijk 3 tot 5 werkdagen voordat betalingen op je bankrekening zichtbaar zijn. In sommige gevallen kan het tot 10 werkdagen duren.

Let op: neem contact op met Stripe als er meer dan 10 dagen verstreken zijn sinds je uitbetaling is aangemerkt als verwerkt. Als je problemen blijft ondervinden, ga dan naar Ondersteuning krijgen onder de optie Geld verdienen in het menu in de zijbalk. Vermeld je X-gebruikersnaam ('handle'). Dan onderzoeken wij de uitbetaling verder.

Wat als ik de minimumdrempel van $ 50 voor uitbetaling niet haal?

Er zullen geen betalingen van het deel van de inkomsten aan jou verschuldigd zijn, tenzij wij eerst een bedrag hebben geregistreerd en aan jouw content hebben toegeschreven dat voldoet aan het minimale betalingsbedrag van $ 50. Als je de drempel van $ 50 niet haalt, wordt het onbetaalde bedrag meegenomen naar de volgende maand totdat de drempel is gehaald of overschreden.

Waarom kan ik niet om een uitbetaling verzoeken wanneer ik het minimum van $ 50 heb bereikt?

Het kan zijn dat je uitbetalingsverzoek aan Twitter niet wordt verwerkt omdat de gegevens in je account niet overeenkomen met die van onze betalingsprovider. Wellicht moet je jouw bankgegevens (of bankpas) opnieuw invoeren bij je betalingsprovider.

Krijg ik een 1099-formulier voor belastingaangifte in de VS?

Makers die ingezetenen zijn van de VS, ontvangen een IRS-formulier 1099 als ze meer dan $ 600 hebben verdiend in het voorliggende fiscaal jaar. Je ontvangt een kopie van je 1099-formulier.

Makers die deelnemen aan Supervolgers, kunnen in het Makersdashboard de volgende informatie vinden:

  • Een lijst van nieuwe Supervolgers
  • Een lijst van Supervolgers die hun abonnement hebben verlengd
  • Het totale geschatte deel van de inkomsten
Waar je je Makersdashboard kan vinden
 
  1. Tik in het hoofdmenu op je profielafbeelding bovenaan. 
  2. Ga naar  Geld verdienen.
  3. Bekijk je Dashboard verdiensten 

 

 

* Let op: de verdiende inkomsten zijn een schatting en vallen mogelijk lager uit nadat kosten in rekening zijn gebracht. 

Dit artikel delen