Beleid ten aanzien van seksuele uitbuiting van kinderen

Overzicht
 

Oktober 2020

Op X hanteren we een nultolerantiebeleid ten aanzien van seksuele uitbuiting van kinderen.

X staat geen materiaal toe dat seksuele uitbuiting van kinderen bevat of promoot. Dit beschouwen we als een van de ernstigste schendingen van de X-regels. Denk daarbij bijvoorbeeld aan media, tekst, illustraties of met de computer gegenereerde afbeeldingen. Ongeacht de bedoeling ervan, draagt het bekijken, delen of linken naar materiaal met seksuele uitbuiting van kinderen eraan bij dat de afgebeelde kinderen nog meer het slachtoffer worden. Dit geldt ook voor content die er verder aan bijdraagt dat kinderen het slachtoffer worden via de promotie of verheerlijking van seksuele uitbuiting van kinderen. In het kader van dit beleid is een minderjarige een persoon die jonger is dan 18 jaar. 

Wat is een schending van dit beleid?
 

Onder content waarin seksuele uitbuiting van kinderen wordt afgebeeld of gepromoot, verstaan we onder andere: 

 • visuele weergaven van een kind dat expliciete of suggestieve seksuele handelingen verricht;
 • illustraties of met de computer gegenereerde afbeeldingen, of andere realistische weergaven van een kind in een expliciet seksuele context, of een kind dat expliciete seksuele handelingen verricht; 
 • seksueel getinte reacties over of gericht aan een bekende of onbekende minderjarige; en
 • links naar websites van derden die materiaal met seksuele uitbuiting van kinderen hosten.
   

Het volgende gedrag is ook niet toegestaan: 

 • het delen van fantasieën over of het promoten van deelname aan seksuele uitbuiting van kinderen;
 • de wens uiten om materiaal met seksuele uitbuiting van kinderen te verkrijgen;
 • het werven, adverteren of interesse laten blijken voor een commerciële seksuele handeling waarbij een kind betrokken is of het onderdak bieden aan en/of vervoeren van een kind voor seksuele doeleinden;
 • het versturen van expliciet seksuele media naar een kind;
 • het voeren van een expliciet seksueel gesprek met een kind of pogingen hiertoe;
 • het proberen om expliciet seksuele media van een kind te verkrijgen of proberen om een kind te betrekken bij seksuele activiteiten door middel van een beloning of afpersing;
 • vermeende slachtoffers van seksuele uitbuiting van kinderen identificeren met een naam of afbeelding; en
 • het propageren of normaliseren van seksuele aangetrokkenheid tot minderjarigen als vorm van identiteit of seksuele geaardheid. 
   

Wat is geen schending van dit beleid?
 

 • Discussies over seksuele uitbuiting van kinderen zijn toegestaan, op voorwaarde dat hierbij seksuele uitbuiting van kinderen op geen enkele manier wordt genormaliseerd, gepropageerd of verheerlijkt;
 • gesprekken over het zoeken naar hulp voor personen die zich mogelijk aangetrokken voelen tot minderjarigen;
 • pleitbezorging tegen illegale of schadelijke activiteiten waarbij minderjarigen betrokken zijn, op voorwaarde dat geen (koppelingen naar) materialen worden gedeeld waarin seksuele uitbuiting van kinderen wordt getoond; en
 • Beelden van naakte minderjarigen in een niet-seksueel getinte context of setting kan in een beperkt aantal omstandigheden worden toegestaan (bijvoorbeeld in kunstwerken van gerenommeerde internationale kunstenaars waarin minderjarigen voorkomen, verslagen van nieuwsmedia, media gemaakt en gedeeld voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden).
   

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?
 

Iedereen kan mogelijke schendingen van dit beleid rapporteren, ongeacht of iemand een X-account heeft. 
 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?
 

Als je een X-account aantreft waarmee seksuele uitbuiting van kinderen wordt verspreid of gepromoot, kan je dit rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van seksuele uitbuiting van kinderen. Vermeld de gebruikersnaam en links naar alle relevante posts op grond waarvan je vindt dat het account moet worden onderzocht. 
 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?
 

In de meeste gevallen is onmiddellijke en permanente opschorting het gevolg van overtreding van ons beleid ten aanzien van seksuele uitbuiting van kinderen. Daarnaast wordt het overtreders verboden om in de toekomst een nieuw account te maken. Opmerking: wanneer we op de hoogte worden gebracht van content waarin seksuele uitbuiting van kinderen wordt afgebeeld of gepromoot (inclusief links naar websites van derden waar zulke content te vinden is), wordt deze zonder verdere kennisgeving van de site verwijderd en gerapporteerd aan het NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children).

In een beperkt aantal gevallen waarin we geen kwade opzet hebben kunnen vaststellen, vragen we je de content te verwijderen. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag posten. Verdere schendingen van dit beleid leiden ertoe dat je account permanent wordt opgeschort. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen
 

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Als je ergens anders online content hebt gevonden die de seksuele uitbuiting van kinderen distribueert of promoot, kan je een rapport indienen bij het NCMEC of bij je lokale wetshandhavende instantie. Als je denkt dat de content wordt gehost op een website buiten de Verenigde Staten, kan je dit rapporteren op de website van de International Association of Internet Hotlines.

We werken over de hele wereld samen met meerdere organisaties die gespecialiseerd zijn in de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen. Raadpleeg de volledige lijst met onze partners op het gebied van kinderbescherming.

Dit artikel delen