Illegale of bepaalde gereguleerde goederen of diensten

Overzicht
 

Maart 2023

Je mag onze dienst niet gebruiken voor onwettige doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten. Hieronder valt ook het verkopen, kopen of faciliteren van transacties met illegale goederen of diensten, evenals bepaalde typen gereguleerde goederen of diensten.  

X neemt de veiligheid van onze gebruikers serieus. In een poging het risico van schade in de echte wereld te verkleinen, staan we niet toe dat X gebruikt wordt voor onwettig gedrag of ondersteuning van illegale activiteiten. Hieronder valt ook het verkopen, kopen of faciliteren van transacties met illegale goederen of diensten, evenals bepaalde typen gereguleerde goederen of diensten. In bepaalde gevallen kunnen we je vragen contact op te nemen met een wetshandhavende instantie en die contact met ons te laten opnemen via onze pagina voor verzoeken van wetshandhavende instanties, zodat we genoeg context hebben om dit beleid te handhaven of rechtstreeks aanvullende informatie kunnen opvragen. Als aanvulling op rapporten die we ontvangen, brengen we proactief activiteiten naar buiten die mogelijk dit beleid schenden, zodat mensen ze kunnen beoordelen. 

Hier volgen enkele voorbeelden van goederen of diensten die onder dit beleid vallen:

  • namaakgoederen en -diensten*;
  • drugs en gereguleerde stoffen;
  • mensenhandel;
  • producten die gemaakt zijn van bedreigde of beschermde diersoorten;
  • seksuele diensten;
  • illegaal verkregen materialen; en
  • wapens, waaronder vuurwapens, munitie en explosieven, en instructie voor het maken van wapens (bijv. bommen, 3D-geprinte pistolen, enz.)
     

* Meer informatie over ons beleid inzake namaak.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?
 

Als we vaststellen dat je dit beleid hebt geschonden, kunnen we je account opschorten, ook als het hier een eerste beoordeling betreft.

Accounts die lijken misleidende accountgegevens te gebruiken om te spammen, beledigen of de gang van zaken te verstoren om de verkoop van illegale en gereguleerde goederen en/of diensten te promoten, kunnen worden opgeschort op grond van ons beleid inzake manipulatie van het platform en spam

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar maken.
 

Meer informatie
 

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen