Beleid inzake betaald partnerschappen

Posts die worden gepromoot via de advertentieservices van X worden aangegeven met de tekst 'Promoted' en moeten voldoen aan ons X Ads-beleid. Organische, niet-Promoted posts kunnen echter ook worden beschouwd als betaalde productplaatsingen, -aanbevelingen of -advertenties ('Betaalde partnerschappen').  

 

Dit zijn voorbeelden van bepaalde partnerschappen:

 

  • een gebruiker, inclusief een maker of merk, is of kan worden gecompenseerd voor een post (waaronder in de vorm van geld, geschenken, het lenen van producten of andere beloningen of prikkels); of

  • een post is gemaakt als onderdeel van, of in verband met, een commerciële relatie (zoals een huidige of recente 'merkambassadeur'-regeling); of

  • een post bevat een link naar een gelieerde partij of kortingscode waarmee de gebruiker een of ander voordeel, incentive of beloning kan ontvangen.

 

posts die deel uitmaken van een betaald partnerschap en als een organische post worden geplaatst, moeten een duidelijke en opvallende vermelding hebben om de commerciële aard van de content aan te geven. Bijvoorbeeld: #advertentie, #betaaldpartnerschap, #gesponsord.

 

Indien de post niet is voorzien van een passende mededeling op een duidelijke en opvallende wijze, kan dit leiden tot handhavingsmaatregelen.

 

Naast de naleving van de regels van X zijn gebruikers, inclusief makers en merken, die deelnemen aan betaalde partnerschappen verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot alle reclamewetten en, indien van toepassing, de FTC-regelgeving, inclusief de FTC-richtsnoeren met betrekking tot het gebruik van aanbevelingen en testimonials in reclame.

 

De regels en richtlijnen die gelden voor betaalde partnerschappen kunnen van land tot land verschillen en veranderen, dus controleer of je de meest recente regels en richtlijnen in het betreffende land volgt. Het volgende is ook van toepassing op het Verenigd Koninkrijk: 

 

Makers moeten alle toepasselijke vermeldingen opnemen die nodig zijn om de commerciële aard van hun content aan te geven, zoals #advertentie". Vergeet niet dat alle posts met commerciële bedoelingen, inclusief posts van het eigen merk die zijn gemaakt door een gebruiker die een commercieel belang heeft in het betreffende merk (bijvoorbeeld als directeur), als zodanig herkenbaar moeten zijn.

 

Indien niet op een passende wijze duidelijk en opvallend wordt aangegeven dat het hier om een post met commerciële bedoelingen gaat, kan dit leiden tot handhavingsmaatregelen. 

 

Makers kunnen ook de Influencers' Guide to Making Clear that Ads are Ads van het Committee of Advertising Practice (CAP) en de Competition & Markets Authority (CMA) raadplegen.

 

Gebruikers die menen een betaald partnerschap te hebben bekeken dat geen passende mededeling inzake de commerciële bedoelingen bevat, kunnen hun zorg daaromtrent rechtstreeks kenbaar maken aan het betrokken merk of aan een bevoegde regelgevende instantie, zoals de Advertising Standards Authority (ASA).

Dit artikel delen