Beleid voor naaktheid zonder toestemming

Overzicht


November 2019

Je mag geen intieme foto's of video's van anderen plaatsen of delen die zonder hun toestemming zijn gemaakt of verspreid.

Het zonder toestemming online delen van expliciete seksuele afbeeldingen of video's van een ander vormt een ernstige schending van zijn of haar privacy en van de X-regels. Deze content, die ook wel 'wraakporno' wordt genoemd, vormt ernstige veiligheids- en beveiligingsrisico's voor de betreffende personen en kan leiden tot fysieke, emotionele en financiële problemen.

Wat is een schending van dit beleid?


Op grond van dit beleid mag je geen expliciete afbeeldingen of video's plaatsen of delen die (mogelijk) zonder toestemming van de betreffende personen zijn gemaakt of gedeeld.

Hier volgt een aantal voorbeelden van de soorten content die dit beleid schenden:

 • verborgen-camerabeelden met naaktheid, gedeeltelijke naaktheid en/of seksuele handelingen;
 • 'creepshots' of 'upskirts': afbeeldingen of video's van iemands billen, genomen van onder de rok/jurk of een ander kledingstuk van een persoon, en wel op zo'n manier dat je diens genitaliën, billen of borsten kan zien; 
 • afbeeldingen of video's waarin het gezicht van een persoon op het naakte lichaam van iemand anders is 'geplakt' of anderszins digitaal is bewerkt; 
 • afbeeldingen of video's die in een intieme sfeer zijn opgenomen en die niet bedoeld zijn voor algemene verspreiding; en
 • een premie of geldelijke beloning aanbieden in ruil voor intieme afbeeldingen of video's.
   

Wat is geen schending van dit beleid?


Pornografie en andere vormen van erotische content die met toestemming zijn gemaakt, zijn toegestaan op X, op voorwaarde dat deze media als gevoelig worden gemarkeerd. Op deze manier krijgen mensen die dit type content niet willen zien, eerst een waarschuwing die ze moeten bevestigen voordat ze je media kunnen bekijken. 

Als je media als gevoelig wil markeren, ga je naar je veiligheidsinstellingen en selecteer je de optie Media die je post markeren als materiaal dat gevoelig kan zijn. Als je media niet als gevoelig markeert, doen wij dit mogelijk handmatig als je content ter beoordeling wordt gerapporteerd. 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?


Omdat bepaalde soorten erotische content op X zijn toegestaan, is het nodig de context te beoordelen om te bepalen of gerapporteerde content is gemaakt of wordt gedeeld zonder instemming van de betrokkenen. 
 

Content die iedereen kan rapporteren

We beseffen dat het voor betrokkenen lastig kan zijn om dit type content ter beoordeling te rapporteren. Om de last op de betrokkenen te verlichten, kan iedereen de volgende typen content rapporteren:

 • 'creepshots' of 'upskirts';
 • content waarbij een premie of geldelijke beloning wordt aangeboden in ruil voor media met naaktheid zonder toestemming; en
 • intieme afbeeldingen of video's die vergezeld gaan van:
 • tekst waarin schade wordt toegewenst aan de afgebeelde personen of waarin op een andere manier naar wraak wordt verwezen, bijvoorbeeld "Ik hoop dat je krijgt wat je verdient wanneer mensen dit zien"; en
 • informatie die kan worden gebruikt om contact op te nemen met de afgebeelde personen, bijvoorbeeld "Je kan mijn ex vertellen wat je ervan vindt door hem/haar te bellen op nummer 1234567".
   

Content die betrokken personen kunnen rapporteren

Voor andere soorten content moeten we rechtstreeks door de betrokken persoon of personen (of een bevoegde vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een advocaat) op de hoogte worden gesteld, zodat we beschikken over voldoende context voordat we strafmaatregelen nemen. 
 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?


In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer De post bevat een gevoelige foto of video.
 3. Selecteer Een onbevoegde foto of video.
 4. Selecteer Het bevat onbevoegde, intieme content van mij of van iemand anders.
 5. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 6. Selecteer maximaal 5 posts die je ter beoordeling wil rapporteren.
 7. Verstuur je rapport.
   

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer De post bevat een gevoelige foto of video.
 3. Selecteer Een onbevoegde foto of video.
 4. Selecteer Het bevat onbevoegde, intieme content van mij of van iemand anders.
 5. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 6. Selecteer maximaal 5 posts die je ter beoordeling wil rapporteren.
 7. Verstuur je rapport.
   

Rapportageformulier

Je kan dergelijke content ook rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van privégegevens door de optie An unauthorized photo or video te selecteren.
 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?


Accounts waarvan we vaststellen dat ze zijn gebruikt voor het inzenden van intieme media die zonder toestemming zijn gemaakt of verspreid, worden onmiddellijk en permanent opgeschort. Dit doen we ook met alle accounts die alleen dit type content plaatsen, zoals accounts die gewijd zijn aan het delen van upskirt-afbeeldingen.

In andere gevallen schorten we een account mogelijk niet direct op. De reden hiervoor is dat sommige mensen deze content mogelijk zonder opzet delen, omdat uiting willen geven aan hun geschoktheid of ongeloof, of om deze praktijken aan de kaak te stellen. In zulke gevallen vragen we je de content te verwijderen. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag posten. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, wordt je account permanent opgeschort. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen


Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen