Overleden personen

Overzicht


Maart 2023

Als je afbeeldingen of video's van een overleden persoon deelt, kan dit zeer kwetsend zijn voor de nabestaanden. Maar ook bij andere personen die deze content bekijken, kunnen de beelden een negatieve invloed op hun welzijn hebben. Uit respect voor de overledene en iedereen die wordt geraakt door het overlijden, en om de impact van onopzettelijke blootstelling aan schokkende media te beperken, kunnen we je vragen afbeeldingen en video's te verwijderen waarin de dood van een herkenbare persoon te zien is. 

Als directe familieleden of personen die gemachtigd zijn om de nalatenschap af te handelen, een verzoek willen indienen om het account van een overleden persoon te deactiveren, kunnen zij dit doen via ons deactiveringsformulier.

 

Wat is een schending van dit beleid?

Onder dit beleid kunnen we je vragen om afbeeldingen of video's te verwijderen die zijn gemaakt op het moment van of direct voorafgaand aan iemands dood, als we hiertoe een verzoek ontvangen van de familie of een gemachtigde vertegenwoordiger. Het delen van buitensporig gruwelijke afbeeldingen of video's, of het delen van media waarop een overledene is afgebeeld voor sadistische doeleinden is ook niet toegestaan. 

Hier volgt een aantal voorbeelden van het type content waartegen we maatregelen kunnen ondernemen volgens dit beleid:

 • afbeeldingen of video's waarin een redelijk goed herkenbare persoon duidelijk overleden is; 
 • afbeeldingen of video's waarin de moord van een herkenbare persoon wordt getoond;
 • buitensporig gruwelijke media waarin de dood van een herkenbare persoon wordt getoond; en
 • afbeeldingen of video's van een herkenbare overleden persoon die om sadistische redenen worden gedeeld, inclusief media die vergezeld gaan van content waarin:
  • de overledene wordt uitgelachen of op een andere manier belachelijk wordt gemaakt; en
  • plezier wordt beleefd aan het lijden van de overledene.
    

Wat is geen schending van dit beleid?

Bij het beoordelen van meldingen over afbeeldingen en video's waarin overleden personen te zien zijn, houdt X rekening met het algemeen belang. In bepaalde beperkte gevallen kan het voorkomen dat we deze media niet verwijderen en of de zichtbaarheid ervan beperken, zelfs niet na een geldige melding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beelden van schietincidenten waarbij de politie betrokken is of andere gebeurtenissen met nieuwswaarde.

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?


Content die iedereen kan rapporteren 

We beseffen dat het voor betrokkenen lastig kan zijn om deze content ter beoordeling te rapporteren. Om de last op de betrokkenen te verlichten, kan iedereen de volgende soorten content rapporteren:

 • media waarin buitensporig gruwelijke content te zien is; en
 • media waarin overleden personen te zien zijn en die om sadistische redenen worden gedeeld. 
   

Content die familieleden (of een gemachtigde vertegenwoordiger) kunnen rapporteren

Voor andere soorten content waarin een herkenbare overleden persoon te zien is, moeten we rechtstreeks door een direct familielid of gemachtigde vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een advocaat) op de hoogte worden gesteld, zodat we beschikken over voldoende context voordat we strafmaatregelen nemen.
 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?


Je kan dergelijke content ter beoordeling rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van privégegevens, door 'Ik', 'Iemand die ik mag vertegenwoordigen' of 'Iemand anders' te selecteren en vervolgens in de lijst met opties 'ongeautoriseerde foto of video' te kiezen.
 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?


We kunnen je account permanent opschorten als het merendeel van je activiteiten op X bestaat uit het delen van dit soort media.

Als je dit soort media deelt in live-video's en profielafbeeldingen: de eerste keer dat je dit beleid schendt, vragen we je de content te verwijderen. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, kan je account permanent worden opgeschort.

Als je deze content deelt in een post, kunnen we je verplichten deze content te verwijderen, zelfs als deze onbedoeld is  gedeeld of om geschoktheid, ongeloof of gewelddadige gebeurtenissen te uiten.

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen


Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze benadering van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen