Beleid ten aanzien van ontwijking van verbod

Overzicht


Oktober 2020

Onze regels zijn bedoeld om de veiligheid te waarborgen van iedereen die X gebruikt en om ervoor te zorgen dat iedereen vrijelijk kan deelnemen aan het openbare gesprek. Daarom verbieden we pogingen om eerdere handhaving van de regels te omzeilen, bijvoorbeeld door een nieuw account aan te maken.

 

Wat is een schending van dit beleid?


Op grond van dit beleid verbieden we verschillende vormen van gedrag:

  • Je mag een permanente opschorting niet omzeilen. Als een account permanent is opgeschort vanwege ernstige schendingen van de X-regels, behoudt X zich het recht voor om ook elk ander account permanent op te schorten waarvan wij denken dat dezelfde accounthouder of entiteit in strijd met onze eerdere opschorting handelt, ongeacht wanneer het andere account is gemaakt.
  • Je mag een opschorting, strafmaatregel of anti-spamtest van X niet omzeilen. Dit heeft betrekking op elk gedrag dat is bedoeld om een maatregel van X te ontwijken, bijvoorbeeld door een nieuw account aan te maken of een bestaand account voor een ander doel te gebruiken.
  • Je mag een opschorting van X niet omzeilen door een account dat jouw identiteit, persona, merk of zakelijke persona vertegenwoordigt, voor een ander doel te gebruiken of een dergelijk account namens jou door iemand anders te laten gebruiken. 
  • Je mag iemand wiens account op X permanent is opgeschort, jouw account niet permanent laten overnemen of tijdelijk laten gebruiken.
  • Je mag een opgeschort account niet imiteren als dat duidelijk is bedoeld om het opgeschorte account te vervangen. Het beheren van een parodie-, nieuwsfeed-, commentaar- en fanaccount dat niet fungeert als een vervanging van het opgeschorte account, is geen schending van het bovenstaande, mits dat account in overeenstemming is met de toepasselijke vereisten die zijn beschreven in het beleid.

 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?


De gevolgen van het schenden van dit beleid zijn afhankelijk van het type en de ernst van de schending en eventuele eerdere schendingen door het account. 

Het omzeilen van een strafmaatregel van X (zoals een permanente opschorting) door het aanmaken van accounts of het herbestemmen van bestaande accounts om een opgeschort account te vervangen of na te bootsen, is een schending van het beleid ten aanzien van ontwijking van een verbod. Dit zal leiden tot een permanente opschorting bij de eerste detectie. 

We kunnen elk account opschorten dat wordt gebruikt om een strafmaatregel van X (zoals een tijdelijke vergrendeling van een account) te omzeilen. In sommige gevallen kan de eigenaar van het account opnieuw toegang krijgen tot X nadat een bezwaar gegrond is verklaard. Elk account dat is gebruikt om maatregelen van X te omzeilen, blijft echter opgeschort.

Meer hulpbronnen


Als je van mening bent dat een account waarvan jij eigenaar bent, ten onrechte is opgeschort of anderszins is beperkt, raden we je aan om in plaats van een nieuw account aan te maken, bezwaar te maken tegen de opschorting van je account door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam en/of te voldoen aan vereiste X-uitdagingen, indien van toepassing.

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen