Tungkol sa X Spaces

Ang Spaces ay isang paraan para magkaroon ng mga live na audio na usapan sa X. Puwedeng sumali, makinig, at magsalita ang sinuman sa isang Space sa X para sa iOS at Android. Sa ngayon, puwede kang makinig sa isang Space sa web.

 

Paano gamitin ang Spaces

Paano ka magsisimula ng Space?
Step 1

Ang creator ng isang Space ay ang host. Bilang isang host sa iOS, puwede kang magsimula ng Space sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa Tweet Composer  sa iyong Home timeline at pagkatapos ay pagpili sa icon ng Spaces   .

Puwede ka ring magsimula ng Space sa pamamagitan ng pagpili sa tab na Spaces sa ibaba ng timeline mo.

Step 2

Pampubliko ang Spaces, kaya makakasali ang sinuman bilang tagapakinig, kabilang ang mga taong hindi sumusunod sa iyo. Puwedeng direktang maimbitahan ang mga tagapakinig sa isang Space sa pamamagitan ng pag-DM sa kanila ng link ng Space, pag-tweet ng link, o pagbabahagi ng link sa ibang paraan.

Step 3

Hanggang 13 tao (kasama ang host at 2 co-host) ang puwedeng magsalita sa isang Space sa anumang pagkakataon. Kapag gumagawa ng bagong Space, makakakita ka ng mga opsyon para Pangalanan ang iyong Space at Simulan ang iyong Space.

Step 4

Para mag-iskedyul ng Space, piliin ang Iiskedyul para sa ibang pagkakataon. Piliin ang petsa at oras kung kailan mo gustong maging live ang iyong Space.

Step 5

Kapag nagsimula na ang Space, makakapagpadala ang host ng mga kahilingan sa mga tagapakinig para maging mga co-host o tagapagsalita sila sa pamamagitan ng pagpili sa icon na mga tao  at pagdaragdag ng mga co-host o tagapagsalita, o pagpili sa larawan sa profile ng isang tao sa Space at pagdaragdag sa kanya bilang co-host o tagapagsalita. Puwedeng humiling ng pahintulot na magsalita ang mga tagapakinig sa host sa pamamagitan ng pagpili sa icon na Humiling sa ibaba ng mikropono.

Step 6

Kapag gumagawa ng Space, sasali ang host nang naka-off ang kanyang mic at siya lang ang tagapagsalita sa Space. Kapag handa na, piliin ang Simulan ang iyong Space.

Step 7

Payagan ang access sa mic (kakayahang magsalita) ng mga tagapagsalita sa pamamagitan ng pag-on sa Payagan ang access sa mic.

Step 8

Magsimulang mag-chat sa iyong Space.

Step 9

Bilang host, tiyaking I-tweet ang link ng Space mo para makasali ang ibang tao. Piliin ang icon na  para Ibahagi sa pamamagitan ng Tweet.

Step 1

Ang creator ng isang Space ay ang host. Bilang isang host sa Android, puwede kang magsimula ng Space sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa Tweet Composer  sa iyong Home timeline at pagpili sa icon ng Spaces  .

Puwede ka ring magsimula ng Space sa pamamagitan ng pagpili sa tab na Spaces sa ibaba ng timeline mo.

Step 2

Pampubliko ang Spaces, kaya makakasali ang sinuman bilang tagapakinig, kabilang ang mga taong hindi sumusunod sa iyo. Puwedeng direktang maimbitahan ang mga tagapakinig sa isang Space sa pamamagitan ng pag-DM sa kanila ng link ng Space, pag-tweet ng link, o pagbabahagi ng link sa ibang paraan.

Step 3

Hanggang 13 tao (kasama ang host at 2 co-host) ang puwedeng magsalita sa isang Space sa anumang pagkakataon. Kapag gumagawa ng bagong Space, makakakita ka ng mga opsyon para Pangalanan ang iyong Space at Simulan ang iyong Space.

Step 4

Para mag-iskedyul ng Space, piliin ang Iiskedyul para sa ibang pagkakataon. Piliin ang petsa at oras kung kailan mo gustong maging live ang iyong Space.

Step 5

Kapag nagsimula na ang Space, makakapagpadala ang host ng mga kahilingan sa mga tagapakinig para maging mga co-host o tagapagsalita sila sa pamamagitan ng pagpili sa icon na mga tao  at pagdaragdag ng mga co-host o tagapagsalita, o pagpili sa larawan sa profile ng isang tao sa Space at pagdaragdag sa kanya bilang co-host o tagapagsalita. Puwedeng humiling ng pahintulot na magsalita ang mga tagapakinig sa host sa pamamagitan ng pagpili sa icon na Humiling sa ibaba ng mikropono.

Step 6

Kapag gumagawa ng Space, sasali ang host nang naka-off ang kanyang mic at siya lang ang tagapagsalita sa Space. Kapag handa na, piliin ang Simulan ang iyong Space.

Step 7

Payagan ang access sa mic (kakayahang magsalita) ng mga tagapagsalita sa pamamagitan ng pag-on sa Payagan ang access sa mic.

Step 8

Magsimulang mag-chat sa iyong Space.

Step 9

Bilang host, tiyaking I-tweet ang link ng Space mo para makasali ang ibang tao. Piliin ang icon na  para Ibahagi sa pamamagitan ng Tweet.

 

FAQ ng Spaces

Puwedeng sumali, makinig, at magsalita ang sinuman sa isang Space sa X para sa iOS at Android. Sa ngayon, imposibleng magsimula ng Space sa web, pero puwedeng sumali at makinig ang sinuman sa isang Space.

Makakapagsimula ng Space ang mga taong nasa X para sa iOS at Android.

Sa ngayon, pampubliko ang lahat ng Space gaya ng mga post, ibig sabihin, puwedeng ma-access ng sinuman ang mga ito. Awtomatikong lalabas ang mga iyon sa itaas ng iyong Home timeline, at ang bawat Space ay may link na puwedeng ibahagi sa publiko. Dahil naa-access ng publiko ang Spaces, posibleng makinig ang mga tao sa isang Space nang hindi inililista bilang isang bisita sa Space.

Ginagawa naming available ang ilang partikular na impormasyon tungkol sa Spaces sa pamamagitan ng X Developer Platform, gaya ng pamagat ng isang Space, ang mga host at tagapagsalita, at kung ito ay nakaiskedyul, kasalukuyang nagaganap, o tapos na. Para sa mas detalyadong listahan ng impormasyon tungkol sa Spaces na ginagawa naming available sa pamamagitan ng X API, basahin ang aming dokumentasyon ng mga endpoint ng Spaces

Dahil pampubliko ang lahat ng Spaces, pampubliko rin ang iyong presence at aktibidad sa isang Space. Kung naka-log in ka sa iyong X account kapag nasa isang Space ka, makikita ka ng lahat ng nasa Space at pati ng iba, kasama ang mga taong sumusunod sa iyo at mga taong sumisilip sa Space nang hindi pumapasok, at mga developer na nag-a-access sa impormasyon tungkol sa Space gamit ang X API.

Kung nakikinig ka sa isang Space, lalabas ang icon ng iyong profile na may purple na pill sa itaas ng mga Home timeline ng iyong mga tagasunod. May opsyon kang baguhin ito sa iyong mga setting.

Pamahalaan kung sino ang puwedeng makakita sa iyong aktibidad sa pakikinig ng Spaces
Step 1

Piliin ang iyong larawan sa profile sa menu sa kaliwang bahagi sa itaas at mag-navigate papunta sa Mga setting at privacy.

Step 2

Sa ilalim ng Mga Setting, pumunta sa Privacy at kaligtasan at pagkatapos ay sa Spaces.

Step 3

Piliin kung gusto mong Payagan ang mga tagasunod na makita kung aling Spaces ang pinapakinggan mo sa pamamagitan ng pag-on o pag-off dito.

Step 1

Piliin ang iyong larawan sa profile sa menu sa kaliwang bahagi sa itaas at mag-navigate papunta sa Mga setting at privacy.

Step 2

Sa ilalim ng Mga Setting, pumunta sa Privacy at kaligtasan at pagkatapos ay sa Spaces.

Step 3

Piliin kung gusto mong Payagan ang mga tagasunod na makita kung aling Spaces ang pinapakinggan mo sa pamamagitan ng pag-on o pag-off dito.

Step 1

Sa kaliwang nav menu, piliin ang icon na higit pa  at pumunta sa Mga setting at privacy.

Step 2

Sa ilalim ng Mga Setting, mag-navigate papunta sa Privacy at kaligtasan.

Step 3

Sa ilalim ng Aktibidad mo sa Twitter, pumunta sa Spaces.

Step 4

Piliin kung gusto mong Payagan ang mga tagasunod na makita kung aling Spaces ang pinapakinggan mo sa pamamagitan ng pag-on o pag-off dito. 

Palaging makikita ng iyong mga tagasunod sa itaas ng kanilang mga Home timeline kung saang Spaces ka nagsasalita.

Makakapakinig ng Spaces ang sinumang nasa Internet. Bahagi ito ng mas malawak na feature ng Spaces na nagbibigay-daan sa sinuman na makapakinig sa Spaces, naka-log in man sila o hindi sa isang X account (o mayroon man silang X account o wala). Dahil dito, ang bilang ng mga tagapakinig ay puwedeng hindi tumugma sa aktuwal na dami ng tagapakinig, o kaya ay puwedeng hindi lumabas sa Space ang mga larawan sa profile ng lahat ng tagapakinig. 

Imbitahan ang mga tao na sumali sa isang Space sa pamamagitan ng pagpapadala ng imbitasyon sa pamamagitan ng DM, pag-post ng link sa iyong Home timeline, o pagkopya ng link ng imbitasyon para maipadala ito.

Sa ngayon, pampubliko ang lahat ng Space at makakasali ang sinuman bilang tagapakinig sa anumang Space. Kung may user account ang tagapakinig, puwede mong i-block ang kanyang account. Kung gagawa ka ng Space o kung isa kang tagapagsalita sa isang Space, makikita ito ng mga tagasunod mo sa itaas ng kanilang timeline.

Bilang default, palaging nakatakda ang iyong Space sa opsyong Mga tao lang na inimbitahan mong magsalita. Puwede mo ring baguhin ang Mga pahintulot sa tagapagsalita kapag nagawa na ang iyong Space. Piliin ang icon na , pagkatapos ay piliin ang Isaayos ang mga setting para makita ang mga opsyon para sa mga pahintulot sa tagapagsalita, na kinabibilangan ng LahatMga taong sinusundan mo, at ang default na opsyong Mga tao lang na inimbitahan mong magsalita. Sa partikular na Space lang na ito ise-save ang mga pahintulot na ito, kaya gagamitin ng anumang Space na gagawin mo sa susunod ang default na setting.

Kapag nagsimula na ang iyong Space, makakapagpadala ka ng mga kahilingan sa mga tagapakinig para maging mga tagapagsalita o co-host sa pamamagitan ng pagpili sa icon na  at pagdaragdag ng mga tagapagsalita, o pagpili sa larawan sa profile ng isang tao na nasa isang Space at pagdagdag sa kanya bilang co-host o tagapagsalita. Puwedeng hilingin ng mga Tagapakinig sa host na magsalita sila.

Puwede ring mag-imbita ang mga Host ng ibang tao sa labas ng Space para magsalita sa pamamagitan ng DM.

Hanggang 2 tao ang puwedeng maging co-host at magsalita sa isang Space bukod pa sa 11 tagapagsalita (kabilang ang pangunahing host) sa bawat pagkakataon. Puwedeng mawala ang status bilang co-host kung aalis ang co-host sa Space. Puwedeng alisin ng isang co-host ang kanyang sariling status bilang co-host para maging Tagapakinig ulit.

Puwedeng ilipat ng mga host ang mga karapatan ng pangunahing admin sa isa pang co-host. Kung aalis sa Space ang orihinal na host, ang unang idinagdag na co-host ang magiging pangunahing admin. Responsibilidad ng admin na magtaguyod at mangasiwa ng isang malusog na usapan sa Space alinsunod sa Mga Patakaran sa X.

Kapag may naidagdag na co-host sa isang Space, aalisin sa Space ang sinumang account na na-block niya sa X na nasa Space.

Puwedeng mag-iskedyul ng Space ang mga host nang hanggang 30 araw na mas maaga at hanggang 10 nakaiskedyul na Space. Puwede pa ring gumawa ng mga impromptu na Space ang mga host sa ngayon, at hindi isasama ang mga iyon sa maximum na 10 nakaiskedyul na Space.

Bago mo gawin ang iyong Space, piliin ang icon ng scheduler  at piliin ang petsa at oras kung kailan mo gustong iiskedyul na mag-live ang Space mo. Kapag malapit na ang nakaiskedyul mong oras ng simula, makakatanggap ka ng mga push notification at abiso sa app na magpapaalala sa iyong simulan ang Space mo sa tamang oras. Kung hindi naka-on ang mga abiso mo, sundin ang mga hakbang sa app sa Tungkol sa mga abiso sa mga mobile device para i-enable ang mga ito para sa Spaces. Pampubliko ang mga nakaiskedyul na Space at puwedeng magtakda ang mga tao ng mga paalala para maabisuhan sila kapag magsisimula na ang iyong nakaiskedyul na Space.

Sundin ang mga hakbang sa ibaba para i-edit ang alinman sa mga nakaiskedyul mong Space.

Pamahalaan ang mga nakaiskedyul mong Space
Step 1

Mula sa iyong timeline, mag-navigate papunta sa at pindutin ito nang matagal. O kaya ay mag-navigate papunta sa Tab na Spaces sa ibaba ng iyong timeline.

Step 2

Piliin ang icon ng Spaces .

Step 3

Para pamahalaan ang mga nakaiskedyul mong Space, piliin ang icon ng scheduler  sa itaas.

Step 4

Makikita mo ang Mga Space na naiskedyul mo.

Step 5

Mag-navigate papunta sa icon na higit pa  ng Space na gusto mong pamahalaan. Puwede mong i-edit, ibahagi, o kanselahin ang Space.

Kung ine-edit mo ang iyong Space, tiyaking piliin ang "I-save ang mga pagbabago" pagkatapos mag-edit. 

Step 1

Mula sa iyong timeline, mag-navigate papunta sa Tweet composer . O kaya ay mag-navigate papunta sa Tab na Spaces  sa ibaba ng iyong timeline.

Step 2

Piliin ang icon ng Spaces .

Step 3

Para pamahalaan ang mga nakaiskedyul mong Space, piliin ang icon ng scheduler  sa itaas.

Step 4

Makikita mo ang Mga Space na naiskedyul mo.

Step 5

Mag-navigate papunta sa icon na higit pa  ng Space na gusto mong pamahalaan. Puwede mong i-edit, ibahagi, o kanselahin ang Space.

Kung ine-edit mo ang iyong Space, tiyaking piliin ang "I-save ang mga pagbabago" pagkatapos mag-edit. 

Puwedeng mag-sign up ang mga bisita para sa mga paalalang abiso mula sa isang nakaiskedyul na card ng Space sa isang post. Kapag sinimulan na ng host ang nakaiskedyul na Space, maaabisuhan ang mga interesadong bisita sa pamamagitan ng mga push notification at abiso sa app.

Puwedeng i-record ng mga host ang mga ginagawa nilang Space para ma-replay ang mga ito. Kapag gumagawa ng Space, i-on ang I-record ang Space.

Habang nagre-record, may lalabas na simbolo ng recording sa itaas para isaad na nire-record ng host ang Space. Kapag natapos na ang Space, makikita mo kung ilan ang dumalo sa Space at may makikita ka ring link na puwede mong ibahagi sa pamamagitan ng post. Sa ilalim ng Mga Abiso, puwede mo ring Tingnan ang mga detalye para i-post ang recording. Sa ilalim ng mga setting ng host, may opsyon kang piliin kung saan sisimulan ang iyong recording gamit ang I-edit ang oras ng pagsisimula. Sa pamamagitan nito, puwede mong putulin ang anumang dead air time na puwedeng nasa simula ng Space.

Kung pipiliin mong i-record ang iyong Space, kapag natapos na ang live na Space, agad na magiging available at pampubliko ang iyong recording para sa sinumang gustong makinig kailanman nila gusto. Puwede mong tapusin ang isang recording anumang oras para hindi na ito maging available sa publiko sa X sa pamamagitan ng pag-delete sa iyong recording sa pamamagitan ng icon na higit pa sa mismong recording. Maliban na lang kung ide-delete mo ang iyong recording, mananatili itong available para ma-replay kapag natapos na ang live na Space.* Gaya ng mga live na Space, magtatabi ang X ng mga audio na kopya sa loob ng 30 araw pagkatapos magwakas ng mga ito para sa pagsusuri sa mga paglabag sa Mga Patakaran sa X. Kung may makikitang paglabag, puwedeng magtabi ng mga audio na kopya ang X sa loob ng hanggang 120 araw sa kabuuan. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pag-download ng Spaces, pakitingnan ang FAQ sa ibaba na "Ano ang nangyayari kapag natapos na ang isang Space at itatabi ba sa kung saan ang data?"

Makakakita ng simbolo ng recording na (REC) ang mga co-host at tagapagsalita na papasok sa isang inire-record na Space. Makikita rin ng mga tagapakinig ang simbolo ng recording, pero hindi sila makikita sa recording.

Ipapakita sa mga recording ang host, (mga) co-host, at mga tagapagsalita sa live na Space. 

*Paalala: Para sa mga host na nasa iOS 9.15+ at Android 9.46+, makakapag-record sila ng Spaces na tatagal habambuhay. Para sa mga host na nasa mga mas lumang bersyon ng app, hanggang 30 araw lang magiging available ang recording. Para sa Spaces na recorded habambuhay, magpapanatili ng kopya ang X hanggang sa nare-replay ang Space sa X, pero hindi bababa sa 30 araw kapag natapos na ang live na Space.

 

Ang clipping ay bagong feature na kasalukuyan naming sinusubukan at paunti-unti naming inilulunsad na nagbibigay-daan sa limitadong grupo ng mga host, tagapagsalita, at tagapakinig na mag-capture ng 30 segundo ng audio mula sa anumang live o naka-record na Space at ibahagi ito sa pamamagitan ng post kung hindi na-disable ng host ang function na clipping. Para magsimulang mag-clip ng Space, sundin ang mga tagubilin sa ibaba para ma-capture ang unang 30 segundo ng audio mula sa Space na iyon. Walang limitasyon sa bilang ng mga clip na magagawa ng mga kalahok sa isang Space. 

Kapag pumasok ka sa Space bilang co-host o tagapagsalita, ipapaalam sa iyo na puwedeng i-clip ang Space sa pamamagitan ng isang abiso ng tool tip sa itaas ng icon ng clipping .

Tandaan: Sa kasalukuyan, available lang ang paggawa ng clip sa iOS at Android, habang available naman ang pag-play ng clip sa lahat ng platform para sa lahat. 

Mga tagubilin sa host: Paano i-off ang clipping

 

Kapag sinimulan mo ang Space mo, makakatanggap ka ng abiso tungkol sa kung ano ang clip at kung paano ito i-off, dahil naka-on ang clipping bilang default. Puwede mong i-off ang clipping anumang oras. Para i-off ito, sundin ang mga tagubilin sa ibaba.

Step 1

 Mag-navigate papunta sa icon na higit pa .

Step 2

Piliin ang Isaayos ang mga setting .

Step 3

Sa ilalim ng Mga Clip, i-off ang Payagan ang mga clip

Mga tagubilin sa host at speaker: Paano gumawa ng clipping
Step 1

Sa isang naka-record o live na Space na nire-record, mag-navigate papunta sa icon na clipping . Pakitandaang para sa live na Spaces, maliban kung naka-disable ang function na clipping, magiging available ang mga clip sa publiko sa profile mo sa Twitter pagkatapos ng live na Space mo kahit hindi na available ang mismong Space.

Step 2

Sa pop-up na Gumawa ng clip, pumunta sa Susunod

Step 3

I-preview ang Tweet at magdagdag ng komento kung gusto mo, katulad ng isang Quote Tweet

Step 4

Piliin ang I-tweet para i-post ito sa timeline mo. 

Kasalukuyang hindi available sa Spaces ang mga caption.

Bilang host, kung io-off mo ang clipping para sa lahat ng Spaces sa simula pa lang, walang makakapag-clip sa Spaces mo. Kung pipiliin mong i-off ang clipping anumang oras pagkatapos mong magsimula, hindi na magiging available ang feature sa susunod. Para i-delete ang mga clip ng mga na-record na Space na ginawa bago i-off ang feature, kakailanganin mong i-delete ang buong Space mo.

Made-delete ng sinumang gagawa ng clip ang clip sa pamamagitan ng pag-delete sa nauugnay na post.

Para mag-delete ng post na may clip, mag-navigate papunta sa icon na higit pa  at piliin ang I-delete ang post. Para sa higit pang impormasyon, basahin ang Paano mag-delete ng post

Kung sa tingin mo ay nilalabag ng isang clip ang Mga Patakaran sa X, puwede mo itong iulat. Sa post na naglalaman ng clip, pumunta sa icon na higit pa  at piliin ang Iulat ang post na ito. Matuto pa tungkol sa pag-uulat ng post.

May opsyon ka ring i-block o i-mute ang account na nag-post ng clip. Mag-navigate papunta sa larawan sa profile ng account at mula sa icon na higit pa , piliin ang naaangkop na pagkilos.

Tingnan ang mga FAQ sa ibaba para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga kontrol na mayroon ka sa Space mo, pag-block, at pag-mute ng account, at pag-uulat ng account o Space. 

May kontrol ang host at (mga) co-host ng Space kung sino ang puwedeng magsalita. Puwede silang mag-mute ng sinumang Tagapagsalita, pero nasa indibidwal na kung ia-unmute niya ang kanyang sarili kung nakatanggap siya ng pribilehiyong magsalita. Puwede ring alisin,  iulat, at i-block ng mga host at co-host ang iba pang nasa Space.

Puwedeng mag-ulat at mag-block ng ibang tao sa Space ang mga tagapagsalita at tagapakinig, o puwede nilang iulat ang Space. Kung magba-block ka ng kalahok sa Space, iba-block mo rin ang account ng taong iyon sa X. Kung sasali ang taong na-block mo bilang tagapakinig, lalabas siya sa listahan ng mga kasali nang may label na Na-block sa ilalim ng pangalan ng kanyang account. Kung sasali ang taong na-block mo bilang tagapagsalita, lalabas din siya sa listahan ng mga kasali nang may label na Na-block sa ilalim ng pangalan ng kanyang account at makakakita ka ng abiso sa app na nagsasabing “Sumali bilang tagapagsalita ang isang account na na-block mo.” Kung papasok ka sa isang Space kung saan tagapagsalita na ang isang account na na-block mo, makakakita ka rin ng babala bago sumali sa Space na nagsasabing “Na-block mo ang 1 taong nagsasalita.”

Kapag isa kang host o co-host ng Space, hindi makakasali ang mga taong na-block mo, at kung idinagdag ka bilang co-host habang nasa isang Space, aalisin sa Space ang sinumang nasa Space na na-block mo. 

Bilang Host, responsibilidad mong magtaguyod at sumuporta ng malusog na usapan sa iyong Space at gamitin ang mga tool mo para matiyak na nasusunod ang Mga Patakaran sa X. Available ang mga sumusunod na tool para magamit mo kung nagiging mapanakit o mapang-abala ang isang kasali sa Space:

  • Bawiin ang mga pribilehiyo ng pagsasalita ng ibang user kung nagiging mapanakit o mapang-abala sila sa iyo o sa iba

  • I-block, alisin, o iulat ang user.

Narito ang ilang alituntuning dapat sundin bilang Host o Co-Host:

  • Palaging sundin ang Mga Patakaran sa X sa Space kung saan ikaw ang host o co-host. Nalalapat din ito sa pamagat ng iyong Space na wala dapat mapang-abusong insulto, banta, o anumang iba pang content na labag sa patakaran.

  • Huwag hikayatin ang gawi o content na labag sa Mga Patakaran sa X.

  • Huwag abusuhin o gamitin sa maling paraan ang mga tool mo sa pag-host, gaya ng pagbawi sa mga pribilehiyo ng pagsasalita o pag-aalis sa mga user nang walang dahilan, o paggamit sa Spaces para magsagawa ng mga aktibidad na labag sa aming mga patakaran gaya ng mga scheme para makakuha ng mga tagasunod.

Habang nasa isang Space, piliin ang larawan sa profile ng account para lumabas ang menu ng opsyon. Piliin ang I-block. Iba-block din ng aksyong ito ang account sa X. Kapag na-block ang isang tao sa Space, hindi siya awtomatikong maaalis sa Space maliban kung isa kang host o co-host ng Space. 

Para mag-mute ng tagapagsalita sa isang live na Space, piliin ang larawan sa profile ng account para lumabas ang menu ng opsyon.  Piliin ang I-mute ang kanyang mic at makakatanggap ka ng abiso sa app na magsasabi sa iyong na-mute na ang indibidwal. May opsyon ka ring i-mute ang lahat ng tagapagsalita sa Space mo nang sabay-sabay.

Puwedeng piliin ng mga host, tagapagsalita, at tagapakinig ang icon na  para makita ang mga tao sa isang Space. Dahil naa-access ng publiko ang Spaces, posible ring makinig ang hindi tukoy na dami ng naka-log out na tao sa audio ng isang Space nang hindi inililista bilang bisita sa Space.

Kung sa tingin mo ay lumalabag ang isang Space sa Mga Patakaran sa X, puwede mo itong iulat habang nasa Space sa pamamagitan ng pagpili sa icon na higit pa  at pagpili sa Iulat ang Space na ito. Puwede itong iulat ng sinumang nasa Space. Puwedeng mag-ulat ang mga tagapagsalita at tagapakinig ng Space at anumang account na nasa isang Space.

Para mag-ulat ng isang account sa isang Space, piliin ang larawan sa profile ng account at pagkatapos ay piliin ang Iulat. Pagkatapos, kailangan mong piliin ang dahilan ng pag-uulat sa account.

Inaasahan sa mga host na susuportahan nila ang isang malusog na usapan sa Space at gagamitin nila ang kanilang mga tool para matiyak na nasusunod ang Mga Patakaran sa X. Walang sususpindihing anumang aktibong Space ang X maliban kung lumalabag ito sa aming Mga Patakaran.

Sa ngayon, hanggang 13 tao (kasama ang host at hanggang 2 co-host) ang puwedeng magsalita nang sabay-sabay.

Walang limitasyon sa dami ng tagapakinig.

 

Puwedeng mag-record ng Space ang mga host bago ito simulan. Puwedeng mag-download ang mga host ng mga kopya ng mga na-record nilang Space hangga't nasa amin ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit sa tool ng pag-download na Iyong Data sa X.

Para sa mga hindi na-record na Space, nagtatabi ang X ng mga kopya ng audio mula sa mga na-record na Space sa loob ng 30 araw pagkatapos magwakas ng isang Space para tingnan kung may mga paglabag ito sa Mga Patakaran sa X. Kung malalamang may paglabag ang isang Space, papalawigin namin ang tagal ng panahong magtatabi kami ng kopya sa loob ng dagdag na 90 araw (120 araw sa kabuuan pagkatapos magwakas ng Space) para payagan ang mga taong umapela kung sa tingin nila ay may mali. Ginagamit din ng X ang content at data ng Spaces para sa analytics at pananaliksik para mapaganda ang serbisyo.

Naglalaman din ang mga link sa mga ibinahaging Space (hal., sa pamamagitan ng post o DM) ng ilang impormasyon tungkol sa Space, kasama na ang paglalarawan, pagkakakilanlan ng mga host at iba pang nasa Space, pati na rin ang kasalukuyang estado ng Space (hal., nakaiskedyul, live, o tapos na). Ginagawa namin itong available at ang iba pang impormasyon tungkol sa Spaces sa pamamagitan ng X Developer Platform. Para sa detalyadong listahan ng impormasyon tungkol sa Spaces na ginagawa naming available, basahin ang aming dokumentasyon ng mga endpoint ng Spaces

Para sa kumpletong detalye tungkol sa data na pinapanatili namin, bisitahin ang aming Patakaran sa Privacy.

May kakayahan ang host ng isang Space na tapusin ang isang Space. Puwede ring tapusin ang isang Space kung matutukoy na labag ito sa Mga Patakaran sa X.

Hindi makakagawa ng Spaces ang mga account na may mga protektadong post. Makakasali sila at makakapagsalita sa Spaces ng ibang tao, at makikita ng ibang kasali ang kanilang presence.

Dapat sundin ng mga host, co-host, at kasali ang Mga Patakaran sa X sa Spaces at dapat gamitin ng mga Host ang kanilang mga tool para matiyak na malusog ang Space.  Bagama't sa pangkalahatan ay hindi namin aaksyunan ang mga live na Space, kung iuulat ang isang Space, puwede kaming umaksyon laban sa (mga) Host o sa sinumang kasali, o puwede naming alisin nang tuluyan ang Space.

Ang mga host na hindi sumusunod sa Mga Patakaran sa X o mga nagsasagawa o nagtataguyod ng mga talakayang taliwas sa Mga Patakaran ay iba-ban mula sa lahat ng live na feature ng X, kabilang ang Spaces at live na video. Ibig sabihin, hindi ka na makakapag-host o makakapagsalita sa isang Space. Puwede ring lapatan ng mga limitasyon ang Space dahil sa mga paglabag ng mga Host sa mga patakaran. Halimbawa, puwedeng ipagbawal ang pag-replay sa Space. Pakitandaan na hindi ito suspensyon mula sa mismong platform, at puwedeng iapela ang mga ban.

 

Komunidad ng Feedback ng Spaces

Ginagawa naming bukas ang usapan at itinutuon namin ito sa mga kasali sa Spaces. Ang Komunidad na ito ay isang lugar para makakonekta kami sa iyo kaugnay ng lahat ng tungkol sa Spaces, feedback man ito tungkol sa mga feature, mga ideya sa pagpapahusay, o anumang pangkalahatang saloobin.

Sino ang puwedeng sumali?

Puwedeng sumali ang sinumang nasa Spaces, isa ka mang host, tagapagsalita, o tagapakinig. 

Paano ako sasali sa Komunidad?

Puwede mong hilinging sumali sa Komunidad ng Feedback ng X Spaces dito. Sa pamamagitan ng paghiling na sumali, sumasang-ayon ka sa aming mga patakaran sa Komunidad. 

Matuto pa tungkol sa Mga Komunidad sa X

 

Mga Space ng Komunidad

Bilang admin o moderator ng isang Komunidad, puwede kang gumawa at mag-host ng Space na sasalihan ng mga miyembro ng Komunidad mo.

Mga admin at moderator: Paano gumawa ng Space
Step 1

Mag-navigate papunta sa landing page ng Komunidad.

Step 2

Pindutin nang matagal ang Tweet Composer  at piliin ang icon ng Spaces  .

Step 3

Piliin ang Spaces at simulang gawin ang iyong Space sa pamamagitan ng paglalagay ng pamagat, pag-on sa i-record ang Space (opsyonal), at paglalagay ng mga nauugnay na paksa.

Step 4

Mag-imbita ng mga admin, moderator, at iba pang tao para sumali sa Space mo.

Step 1

Mag-navigate papunta sa landing page ng Komunidad.

Step 2

Piliin ang Tweet Composer  at piliin ang icon ng Spaces  .

Step 3

Piliin ang Spaces at simulang gawin ang iyong Space sa pamamagitan ng paglalagay ng pamagat, pag-on sa i-record ang Space (opsyonal), at paglalagay ng mga nauugnay na paksa.

Step 4

Mag-imbita ng mga admin, moderator, at iba pang tao para sumali sa Space mo.

Mga Miyembro: Paano maghanap ng Space ng Komunidad

Kung live ang isang Space ng Komunidad, makikita mong napo-populate ang Spacebar sa itaas ng Home timeline mo. Para pumasok sa Space at simulang makinig, piliin ang live na Space sa Spacebar.

FAQ ng Mga Space ng Komunidad

Sa Mga Space ng Komunidad, makakagawa ang mga creator ng Mga Space para panatilihing engaged ang kanilang mga miyembro at para tulungan ang mga bagong tao na matuklasan at salihan ang kanilang Komunidad. 

Ilang admin at moderator lang ang makakapag-host ng Space, gamit ang mga X para sa iOS at X para sa Android na app. Hindi puwedeng mag-host o magsimula ng Space ang mga miyembro ng Komunidad sa isang Komunidad, pero puwede nilang hilinging maging tagapagsalita sa Space.

Kapag may admin o moderator na nagsimula ng Space, aabisuhan ang mga miyembro ng komunidad at ang mga tagasunod nito sa pamamagitan ng kanilang tab ng mga abiso at pati na sa Spacebar. 

Makakatanggap ang mga miyembro ng abiso sa kanilang tab ng mga abiso at makikita rin nilang napo-populate ang Spacebar ng live na Space. Mamarkahan din ang mga miyembro bilang miyembro ng Komunidad habang live ang Space.

Tandaan: Dahil sa maliit na grupo pa lang namin ito sinusubukan sa ngayon, puwedeng hindi makakita ng abiso ang ilang miyembro sa kanilang tab ng mga abiso. 

Oo. Makikita mong napo-populate ang purple na Spacebar sa itaas ng iyong Home timeline kung may sinusundan kang nagho-host o kasali sa live na Space.

 

 

Social Narrative ng Spaces


Ang social narrative ay isang simpleng kuwento na naglalarawan sa mga social situation at behavior para sa accessibility.

Sa X Spaces, puwede akong sumali o mag-host ng mga live na audio lang na usapan kasama ng sinuman.

Pagsali sa isang Space

1. Kapag sumali ako sa isang X Space, magiging isa akong tagapakinig. Puwede akong sumali sa anumang Space sa X, kahit na sa hino-host ng mga taong hindi ko kilala o sinusundan.

2. Puwede akong sumali sa isang Space sa pamamagitan ng pagpili ng larawan sa profile na may purple na pumipintig na outline sa itaas ng aking timeline, pagpili ng link mula sa post ng iba, o link sa isang Direktang Mensahe (DM).

Ipinapakita ang dalawang paraan para Sumali sa Space: purple na outline sa itaas ng iyong Timeline, at imbitasyon sa isang Tweet.

3. Kapag nasa isa na akong Space, makikita ko ang mga larawan sa profile at pangalan ng ilang taong nasa Space, kabilang ang aking sarili.

Preview ng mga profile at pangalan ng mga taong nasa Space na. Ipinapakita ng huling profile ang dami ng karagdagang tao sa Space: +26

4. Makakarinig ako ng isa o maraming taong nagsasalita nang sabay-sabay. Kung masyado itong malakas o nakaka-overwhelm, puwede kong hinaan ang volume ko.

5. Bilang tagapakinig, hindi ako makakapagsalita. Kung may gusto akong sabihin, puwede akong magpadala ng kahilingan sa host. Gayunpaman, puwedeng hindi aprubahan ng host ang kahilingan ko.

Hina-highlight ang button na Humiling sa kaliwang bahagi sa ibaba ng screen.

6. Kung tatanggapin ng host ang kahilingan ko, magiging tagapagsalita ako. Puwedeng umabot nang ilang segundo bago maikonekta ang mikropono ko, kaya kailangan kong maghintay.

7. Ngayon, puwede ko nang i-unmute ang aking sarili para magsalita. Maririnig ako ng lahat ng nasa Space.

Naka-mute ang isang Tagapagsalita sa pagpasok niya sa Space. Nakalagay sa unmute button ang “Naka-off ang mic.”

8. Kung gusto kong magbigay ng reaksyon sa sinabi ng isang tao, puwede akong pumili ng emoji para ipakita sa lahat ang nararamdaman ko. Makikita ko rin kung magre-react ang ibang tao.

Pinili ng Tagapakinig ang “peace sign” na reaksyon nang sumali siya sa Space.

9. Puwede akong umalis ng Space anumang oras. Pagkaalis ko, o kapag tinapos na ng host ang Space, babalik ako sa aking timeline.

Makikita ang button na Umalis sa kanang bahagi sa itaas ng screen, sa tabi ng pangalan ng Space.

Pagho-host ng Space

1. Kapag nagsimula ako ng Space, ako ang magiging host. Makakasali sa aking Space ang sinuman, kahit na ang mga taong hindi ko kilala at hindi ko sinusundan.

2. Kapag sinimulan ko na ang aking Space, puwedeng tumagal nang ilang segundo bago ako makakonekta, kaya kailangan kong maghintay.

3. Ngayon, nasa loob na ako ng Space ko at makikita ko ang aking larawan sa profile. Kung may sasaling ibang tao na naka-log in, makikita ko rin ang mga larawan nila sa profile.

Sa simula, ang Host lang ang tao sa kanyang Space.

4. Magsisimula akong naka-mute, ito ang ibig sabihin ng mikroponong may slash. Puwede kong i-mute at i-unmute ang aking sarili, at sinuman sa aking Space, anumang oras.

May slash sa mikropono ang button na "Naka-off ang mic" at makikita ito sa kaliwang bahagi sa ibaba ng screen.

5. Puwede akong mag-imbita ng mga tao para sumali sa aking Space sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng Direktang Mensahe (DM), pagbabahagi ng link sa isang post, at pagkopya ng link at pagbabahagi nito sa ibang paraan gaya ng email.

6. Hanggang 10 iba pa ang puwedeng magsalita sa aking Space, at mapipili ko kung sino ang puwede at hindi puwedeng magsalita. Puwede ring humiling ang mga tao na magsalita, at mapipili ko kung aaprubahan ko ba ang kanilang kahilingan o hindi.

Puwedeng pagsalitain ng Host ang isang tao sa pamamagitan ng pagpili sa checkmark, o puwede ring hindi sa pamamagitan ng pagpili sa "x."

7. Kapag sumali ang mga tao sa aking Space, puwede akong makarinig ng isa o maraming tao na nagsasalita nang sabay-sabay. Kung sa tingin ko ay masyado silang maingay, puwede kong hinaan ang aking volume o puwede ko silang i-mute.

8. Puwede kong bawiin ang mga pribilehiyo ng pagsasalita, at puwede akong mag-block, mag-alis, o mag-ulat ng sinuman kung nakakapanakit o nakakaabala sila sa akin o sa iba.

Tinitingnan ng Host ang Mga Tagapagsalita at puwede niyang bawiin ang mga kakayahan nilang magsalita kung gusto niya.

9. Kung gusto kong magbigay ng reaksyon sa sinabi ng isang tao, puwede akong pumili ng emoji para ipakita sa lahat ang nararamdaman ko. Makikita ko rin kung magre-react ang ibang tao.

Pinili ang button na mga reaksyon at may lumabas na 5 emoji na opsyon: 100, nakataas na kamao, peace sign, kumakaway na kamay, mukha na may mga luha ng kagalakan.

10. Kapag tinapos ko ang aking Space, matatapos ito para sa lahat.

Makikita ang button na "Tapusin" sa kanang sulok sa itaas sa kanan ng "Iyong Space."

Ibahagi ang artikulong ito