درباره برچسب‌های حساب کاربری رسانه‌ای وابسته به دولت در توییتر

دسترسی به توییتر برای کاربران عادی در چین مسدود شده است. به‌نظر ما مفید است که افراد هنگام تعامل با حساب‌های کاربری دولتی و وابسته به دولت چین اطلاعات زمینه‌ای بیشتری داشته باشند.

برچسب‌هایی که بر حساب‌های کاربری رسانه‌ای وابسته به دولت زده می‌شود، اطلاعات زمینه‌ای بیشتری درباره حساب‌های تحت کنترل برخی نمایندگان رسمی دولت‌ها، نهادهای رسانه‌ای وابسته به دولت‌ها، و افرادی که با آن نهادها رابطه تنگاتنگی دارند ارائه می‌دهد. 

این برچسب در صفحه نمایه حساب کاربری مربوطه در توییتر، و در توییت‌های فرستاده‌شده و هم‌رسانی‌شده از این حساب‌های کاربری نشان داده می‌شود. این برچسب‌ها اطلاعاتی درباره کشوری که حساب کاربری به آن وابسته است، و اداره آن توسط نمایندگان دولت یا نهادهای رسانه‌ای وابسته به دولت دربردارد. 

افزون‌برآن، این برچسب‌ها نماد پرچم کوچکی هم برای نشان دادن وضعیت دولتی حساب کاربری، و نماد تریبون کوچکی هم برای نشان دادن رسانه‌های وابسته به دولت دارد.  

 

تعریف حساب‌های کاربری دولتی

تمرکز ما بر نهادها و مقامات رسمی ارشدی است که صدای رسمی ملی هستند و خارج از کشورند، به‌ویژه حساب‌های مربوط به مقام‌های دولتی کلیدی که شامل وزرای خارجه، نهادهای سازمانی، سفیران، سخنگویان رسمی و رهبران کلیدی دیپلماتیک است. اگر حساب کاربری فقط برای استفاده شخصی باشد و نقش  کانال ارتباطی ژئوپلیتیک یا رسمی دولت را برعهده نداشته باشد، حساب کاربری را برچسب‌گذاری نمی‌کنیم.  

 

حساب‌های کاربری رسانه‌ای وابسته به دولت چطور تعریف می‌شود

رسانه‌های وابسته به دولت خروجی‌هایی هستند که مطالب تحریریه آن‌ها ازطریق منابع مالی یا فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم سیاسی توسط دولت کنترل می‌شود، و/یا دولت بر تولید و توزیع مطالب آن‌ها نظارت دارد. حساب‌های کاربری متعلق به نهادهای رسانه‌ای وابسته به دولت، سردبیران آن‌ها، و/یا کارکنان ارشد آن‌ها ممکن است برچسب‌گذاری شود.

سازمان‌های رسانه‌ای برخوردار از بودجه دولتی که تحریریه مستقلی دارند، مانند BBC در بریتانیا یا NPR در ایالات متحده، ازنظر اهداف این خط‌مشی رسانه وابسته به دولت محسوب نمی‌شوند.
 

 

 

فعلاً کدام حساب‌ها برچسب دارند؟


درحال‌حاضر، برچسب‌هایی که روی حساب‌های «توییتر» نمایش داده می‌شوند مربوط به کشورهای چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کوبا، اکوادور، مصر، هندوراس، اندونزی، ایران، عربستان سعودی، صربستان، اسپانیا، تایلند، ترکیه و امارات متحده عربی است و به‌صورت زیر است:

  • حساب‌های کاربری دولتی به‌شدت فعال در ژئوپلیتیک و دیپلماسی
  • نهادهای رسانه‌ای وابسته به دولت
  • افرادی مانند سردبیران یا روزنامه‌نگاران برجسته مرتبط با نهادهای رسانه‌ای وابسته به دولت 

کشورهای دیگری هم در آینده در شمول این خط‌مشی قرار خواهند گرفت. 

افزون‌براین، برچسب‌ها میان حساب‌های دولتی حقیقی و حقوقی تمایز قائل خواهد شد.
 

آیا این برچسب‌ها عملکرد را محدود می‌کند؟ 


در مورد نهادهای رسانه‌ای وابسته به دولت، توییتر حساب‌های کاربری دارای این برچسب‌ها یا توییت‌های آن‌ها را برای افراد توصیه یا ترویج نخواهد کرد. 
 

منابع

هم‌رسانی این مقاله