چگونه از توییت های خود محافظت و آنرا بدون محافظت رها کنید

هنگام ثبت نام در توییتر، می توانید توییت های خود را در منظر عام نگه دارید یا از توییت های خود محافظت کنید. درباره تفاوت توییت های عامه و محافظت شده بیشتر بخوانید.

چگونه از توییت های خود محافظت کنید
برای iOS:
مرحله 1

در مینوی بالا، روی آیکن تپ بزنید بعداًتنظیمات و بخش محرمیت را تپ

بزنید.

مرحله 2

روی Privacy and safety تپ بزنید.

مرحله 3

در پائیینTweets, و در پهلوی Protect your Tweets, سلایدر را کش کنید تا روشن شود.

برای Android:
مرحله 1

در مینوی بالا، یا ایکن منوی رفتن را مشاهده خواهید کرد پروفایل شما. روی هر آیکن که دارید تپ بزنید، بعداً روی تنظیمات و محرمیت تپ بزنید.

مرحله 2

رویPrivacy and safetyتپ بزنید.

مرحله 3

در پائیینTweets, و در پهلوی Protect your Tweets, سلایدر را کش کنید تا روشن شود.

برای دسکتاپ
مرحله 1

روی آیکن  کلیک کنید.

مرحله 2

به Settings and privacyخود بروید.

مرحله 3

به حساب خود بروید و روی Account information سکرول کنید و رمز عبور خودرا وارد کنید.

مرحله 4

به قسمت Protected Tweets پائیین سکرول کنید و روی تیرک کلیک کنید و باکس را در پهلوی Protect my Tweets چک (انتخاب) کنید.

مرحله 5

از شما درخواست خواهد شد تا Cancel یا Protect,انتخاب کنید شما Protectانتخاب کنید.

مرحله 6

اگر برای محافظت نکردن از توییت های خود نظر خود را تغییر دادید، باکس را از انتخاب بکشید و در صورت درخواست Cancelرا انتخاب کنید. 


چگونه توییت های خودرا بدون محافظت بمانید 
 

  • برای محافظت نکردن از توییت های خود، رهنمایی های بالا را دنبال کنید: برای وب، باکس کنار Protect my posts (محافظت از توییت های من) را از انتخاب بکشید. برای اپلیکیشن های X برای iOS و X برای Android، سلایدر یا باکس کنار Protect your posts خود را از انتخاب بکشید.
  • قبل از عمومی شدن توییت های تان، حتماً درخواست های دنبال کننده در لیست انتظار خود را مرور کنید. هرگونه درخواست معلق به طور خودکار پذیرفته نمی شود. اگر معلق بماند، آن حساب ها باید دوباره شما را دنبال کنند.
  • لطفاً توجه داشته باشید که محافظت نکردن از توییت های شما باعث می شود که همه توییت های محافظت شده قبلی عمومی شوند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید