Hukuki talep SSS

Hukuki bir talepte hesabımın adı geçiyor. Bu ne anlama geliyor?


X'dan aldığınız bildirim hakkında
 

Önümüzde yasal bir engel yoksa veya talep kullanıcı bildirimi politikamıza istisna oluşturuyorsa (ör. derhal karar gerektiren hayati tehditler, çocuk cinsel istismarı ve terörizm) X, hesabınızla ilgili hukuki bir talep olduğunda size bildirim gönderebilir. Bu tür bir bildirim almanın rahatsız edici bir deneyim olabileceğini biliyoruz. Yargı bölgenizde durumunuza özel haklarınızdan yararlanabilmeniz için sizi önceden haberdar ettik. Gerektiği takdirde çıkarlarınızı korumak için size talebi değerlendirip buna göre işlem yapma fırsatı vermek istiyoruz. Bu işlemler hukuk danışmanına başvurmak, talebe mahkemede itiraz etmek, içeriği kendi isteğinizle silmek (mümkünse) veya başka bir çözüm bulmayı kapsayabilir. Bu işlemlerle ilgili son tarihler veya zaman konusundaki hassasiyetlerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen aldığınız bildirime başvurun.

Ne yazık ki size herhangi bir hukuki tavsiyede bulunamayız ve bildirimde verdiğimiz bilgiden daha fazlasını veremeyiz. Bir hukuk danışmanına başvurmak isterseniz, yardımcı olabilecek birkaç kaynağı burada bulabilirsiniz.

 • ABD'deki hukuki talepler için Amerikan Sivil Haklar Birliği (http://www.aclu.org/affiliates, +1 212-549-2500) veya Electronic Frontier Foundation (https://www.eff.org/pages/legal-assistance, info@eff.org, +1 415-436-9333) ile iletişime geçebilirsiniz. 
 • ABD dışındaki hukuki talepler için size ifade özgürlüğü konusunda uzmanlaşmış hukuki danışmalık verebilecek kişiler veya bulunduğunuz bölgede düşük ücretli hukuki destek hizmetleri için iletişim bilgileri temin edebilecek yerel avukat birlikleriyle veya hukuk fakülteleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Aldığımız farklı hukuki talep türleriyle ilgili daha fazla genel bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

X hukuki bir talep aldığında ne olur?

X'a gönderilen tipik bir hukuki talebin yaşam döngüsünü açıklayan, aşamalı bir süreci aşağıda bulabilirsiniz.
 

Gönderim süreci

X hesabı hakkındaki hukuki talep öncelikle kolluk kuvvetleri, resmî daireler, bir sanığı temsil eden avukatlar veya sivil davacılar tarafından e-posta, posta, faks veya Hukuki Talep Gönderimleri Sitemiz (LRS; https://t.co/lr) aracılığıyla X'a gönderilir.
 

Ön inceleme

İlk olarak bir X temsilcisi hukuki talebi, ilgili yasal gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için incelemeye alır. Talep, ilgili tüm yasal gereklilikleri karşılıyorsa bir X temsilcisi bildirilen hesap veya postleri, talebin ifade özgürlüğünü kısıtlama veya caydırma amacı taşıyan unsurlar içerip içermediğini, X politikasıyla ilgili başka sorun teşkil edip etmediğini (ör. gazetecilere ait hesaplar, onaylı hesaplar veya politik söylem içeren hesaplar) veya uygulamayla ilgili ya da teknik sorunlar oluşturup oluşturmadığını belirlemek üzere inceler. Bu aşamada, X hesapla ilgili ayrıntılı herhangi bir açıklama veya işlem yapmadan önce ya da temel alınan suçun niteliği, çok geniş talep kapsamı, zorunlu imzanın bulunmaması, hatalı yasal işlemle yapılan içerik talebi gibi çeşitli durumlarda talebi tamamen geri çevirmeden önce talep sahibinden ek bilgi sunmasını isteyebilir.
 

Kullanıcı bildirimi

Önünde yasal bir engel yoksa X varsayılan olarak, bildirilen hesap sahiplerine hesaplarıyla ilgili hukuki bir talep bulunduğunu bildirmeye çalışır. Kullanıcı bildirimine istisna oluşturabilecek durumların arasında derhal karar gerektiren hayati tehditler, çocuk cinsel istismarı veya terörizm gibi zorlayıcı koşullar bulunabilir. X, mevcut olması halinde X uygulamasından bildirim yoluyla veya hesaplarla ilişkili e-posta adreslerine mesaj göndererek kullanıcıları hukuki talepten haberdar etmeye çalışır. Aşamanın bu adımında kullanıcılara bildirim göndermemize izin verilmiyorsa (ör. hukuki talebe eşlik eden bir gizlilik emri olduğu için), X bildirilen içeriği erişime engelledikten veya X'ın hesaplarıyla ilişkili bilgileri açıkladıktan sonra hukuki talep bulunduğunu kullanıcılara bildirebilir.
 

X'ın Yanıtı

Ardından X temsilcisi hukuki taleplerin ele alınmasıyla ilgili, talepte bulunan yargılama makamına bağlı olarak değişebilecek şirket politikalarımızı uygular. İçerik kaldırma talepleri söz konusu olduğunda bu, bildirilen içeriğin X'ın Hizmet Şartları'nı veya Kuralları'nı ihlal ettiği ve içeriğin X platformundan kaldırılacağı anlamına gelebilir. Veya içeriğin belirli bir yargı bölgesinde yasalara aykırı olduğu belirlenebilir ve X tanımlanmış içeriği yerel kanunları ihlal ettiği iddia edilen yerde erişime engelleyebilir. Bilgi talepleri söz konusu olduğunda X hukuki açıdan kusurlu, fazlasıyla geniş kapsamlı ve/veya ifade özgürlüğüne yasalara aykırı bir şekilde engel oluyormuş gibi görünen taleplere itiraz edebilir. X kullanıcıların uygun mahkemelere herhangi bir itirazda bulunup bulunmadığını da kontrol eder. X veya kullanıcıların başarılı bir itirazda bulunmadığı geçerli ve uygun kapsamlı bilgi talepleri söz konusu olduğunda, bir X temsilcisi gerekli hesap kayıtlarını bir araya getirip ürettikten sonra güvenli LRS sitemiz aracılığıyla elektronik olarak talep sahibine iletir. İlişkili bir gizlilik emrinin süresinin sona ermesinin ardından, etkilenen kullanıcılara gecikmeli bildirimde bulunamıyorsak, kayıtlar üretildikten sonra işlem tamamlanmış ve kapanmış sayılır. 

Hukuki talepler hakkında sık sorulan sorular
 

X'dan hukuki talebe ilişkin bir bildirim alırsam bundan nasıl haberim olacak?
 

X, aldığımız hukuki bir talep hakkında hesabınızla ilişkili e-posta adresiniz aracılığıyla sizi uyarmayı dener. X hesabınızla ilişkili güncel veya geçerli e-posta adresi bulunmayan kullanıcılara bildirim iletmede sıkıntı yaşayabiliyoruz.

 

X neden beni bu talepten haberdar etti?
 

Şeffaflık ve kullanıcı hakları, X'ın en öncelikli iki rehber ilkesidir. Bu tür bir bildirimden dolayı endişelenmiş olabilirsiniz, ancak sizi böyle bir talebin varlığından ve hesap bilgilerini sağlamak veya içeriği erişime engellemek gibi işlemler yapmak zorunda kalabileceğimizden haberdar etmek istiyoruz. Çıkarlarınızı korumak için harekete geçmeden önce size, hukuki talebi ve önlem alma seçeneklerini inceleme fırsatını vermek istiyoruz. Önceden bildirimde bulunmamız mümkün olmadığında, gecikmeli bildirim alabilirsiniz. Gecikmeli bildirim, X'ın içeriğinizi erişime engelledikten veya X hesabınızla ilişkili bilgileri ifşa etmek zorunda kaldıktan sonra hukuki bir talep bulunduğunu size bildirebileceğimiz anlamına gelir.

Kullanıcılarımızı hesaplarıyla ilişkili hukuki talepler hakkında bilgilendirmeye çalışsak da bunu yapmamızın hukuken yasak olduğu durumlar olabilir. Örneğin bir hakim tarafından mühürlenmiş bir hukuki talep alırsak gizlilik yükümlülüğünün süresi dolmadan sizinle talep hakkında iletişime geçmemize izin verilmez. Bildirim gönderme konusunda sınırlı sayıda ilke istisnaları da vardır; örneğin derhal karar gerektiren hayati tehditler, çocuk cinsel istismarı veya terörizm faaliyetleri içeren olaylar gibi acil durumlarda kullanıcı bildirimi göndermeyiz.

 

X'a ne tür hukuki taleplerde bulunuluyor?

Hukuki talepler, hukuk kurallarının icrasından sorumlu mercilerden, resmî dairelerden, bir sanığı temsil eden avukatlardan, sivil davacılardan veya Avrupa'daki resmî ayrımcılıkla mücadele örgütleri gibi yetkili mercilerden gelebilir.

 • Bilgi talepleri: Kolluk kuvvetleri çoğunlukla cezai soruşturmalarla bağlantılı hesap bilgisi taleplerinde bulunur. X kolluk kuvvetlerinden de acil durum ifşa talepleri alır. İyi niyetli olarak, bir kişinin ölümü veya ciddi olarak fiziksel yaralanması ile ilgili bir tehlikeyi içeren acil durumun var olduğuna inanmamızı sağlayan bilgi almamız durumunda, bu tehlikeyi önlemek için elimizdeki bilgilerin tümünü sunabiliriz. Hesap bilgileriyle ilgili sivil talepler, genellikle devam etmekte olan bir boşanma davası veya ticari ihtilaf gibi cezai olmayan / sivil hukuki işlemlerle bağlantılı olarak avukatlar tarafından gönderilir.
 • Kaldırma talepleri: Bazen X'a, X'da paylaşılan içeriğin dünya genelindeki bir veya daha fazla ülkede yasa dışı olduğu iddiasında bulunan hukuki talepler gönderilir. Örneğin bir içeriğin hakaretle, yasa dışı etkinliklerle veya milli güvenlikle bağlantılı yasaları ihlal ettiği iddia edilebilir. Talepler, ayrıca X'ın Hizmet Şartları'nı veya Kuralları'nı ihlal etme potansiyeli taşıyan içerikleri de bildiriyor olabilir.

 

X'a gönderilen hukuki talepler hakkında daha fazla bilgi edinebilir miyim?
 

X yılda iki kere, hükümet veya başka kişi ve kurumlarca gönderilen hukuki taleplerin ayrıntılarını içeren bir şeffaflık raporu yayınlar. Taleplere ne oranda uyduğumuz, en çok hangi ülkeden talep alındığı ve bildirilen zaman dilimi içerisinde fark ettiğimiz eğilimler hakkında bilgi veririz. Bu taleplerin etkileri hakkında güncel bilgilere sahip olmanız için hem bizim raporumuzu hem de hizmetlerinden faydalandığınız diğer sağlayıcıların raporlarını okumanızı öneririz.
 

Bilgi talepleri hakkında sorular:

Geçerli bir hukuki talebe karşılık olarak ne tür hesap bilgileri verilebilir?

Hesaba kaydolurken kullanılan e-posta adresi veya IP giriş bilgileri gibi herkese açık olmayan bilgilerin verilmesi için talebin düzenlendiği ülkeye bağlı olarak mahkeme celbi, mahkeme kararı gibi geçerli belgeler veya başka yerel hukuki belgeler gerekir.

İletişim içeriklerine (ör. Postler, Direkt Mesajlar, medya) ilişkin talepler, X'ın doğru kurumsal biriminde uygun bir şekilde işleme alınması için geçerli bir arama kararı veya eşdeğer bir belge gerektirir. Bir hakim söz konusu talebe izin vermeden önce kolluk kuvvetleri veya devlet kurumları daha üst düzey bir kanıt ortaya koymalıdır.

Belirli türden hesap bilgilerini edinmek için gereken hukuki belge türleri üzerine daha fazla bilgi edinmek için lütfen şeffaflık raporumuzdaki "Hukuki Belge Türleri" bölümüne ve X'a ait Kolluk Kuvvetlerine İlişkin Yönergeler başlıklı makaleye bakın.

Not: X, IP günlük kayıtlarınızı ve herkese açık olmayan diğer hesap bilgilerinizi, X hesabınızda oturum açmış haldeyken doğrudan sizin için kullanılabilir hale getirir. Daha fazla bilgi için lütfen X verilerinize erişme konulu bu makaleyi inceleyin.

X, geçerli hukuki taleplerle istenen bütün bilgileri her zaman verir mi?
 

Hayır. X, çok geniş kapsamlı olan taleplerin daraltılmasını isteyebilir, soruşturmanın amacı belirsiz ise ek bilgilendirme talep edebilir veya talebi başka sebeplerden dolayı reddedebilir. Örneğin X, ABD dışındaki ülkelerden Direkt Mesajlar ("DM") veya postler gibi iletişim içeriklerine ilişkin talepler alabilir. Genellikle talepte bulunan kişi ya da kurumu karşılıklı adli yardım anlaşması (MLAT) veya yetki verme yazısı kapsamında mümkün olan prosedürlere yönlendiririz ve yerel hukuki belge karşılığında iletişim içeriklerini vermeyiz.

Kaldırma talepleri hakkında sorular:
 

X, benim içeriklerimi kaldırıp kaldırmayacağına nasıl karar veriyor ve ben bundan nasıl haberdar olacağım?
 

Alınan karar, bildirilen içeriğin X'ın Hizmet Şartları'nı veya Kuralları'nı ihlal edip etmediğine ya da belirli bir yargı bölgesinde yasa dışı olduğu iddia edilse de X'ın Hizmet Şartları'nı veya Kuralları'nı başka şekilde ihlal edip etmediğine bağlı olarak değişiklik gösterir.

 • Bildirilen içerik X'ın Hizmet Şartlarını veya Kurallarını ihlal ediyorsa:
  • X platformundan kaldırılır. 
  • Giriş yaptığınızda, hesabınızın askıya alınmış veya kilitlenmiş olduğunu bildiren bir mesaj alırsınız. Mesajda, hesabınızı kullanmaya başlamadan önce belirli işlemler yapmanız gerektiği belirtilebilir.
   • Belirli ihlaller olması veya bunların tekrarlanması durumunda hesabınız kalıcı olarak askıya alınmış olabilir. Askıya alınmış veya kilitlenmiş hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu konuyla alakalı Yardım Merkezi sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
     
 • Bildirilen içerik hassas bir medya ile ilgiliyse:
  • İçerik hassas olarak etiketlenir, böylece diğer kullanıcılar bu içeriği görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirler.
    
 • Bildirilen içerik, X'ın Hizmet Şartları'nı veya Kuralları'nı ihlal etmiyor, ancak bir veya daha fazla yargı bölgesinde içeriğin yasa dışı olduğu iddia ediliyorsa:

  • X, hesabınızdaki içeriğin yasa dışı olma potansiyeli taşıdığı iddiasında bulunan bir hukuki bir talep aldığını size bildirmeye çalışır. 
   • Yasak olmadığı sürece hukuki talebin bir kopyasını da göndeririz.
    • Bunu yapmamızın sebebi, biz bildirilen içerik üzerinde bir işlem yapmadan önce, kullanıcıların söz konusu içeriği kaldırmak, talepte bulunan kişi ya da kurumla doğrudan iletişime geçmek veya talebe itiraz etmek üzere hukuki danışmanlık aramak gibi seçenekleri kullanabilmelerine olanak tanımaktır. 
   • Gönderdiğimiz bildirim, belirli içeriklerin kaldırılması gerektiği konusunda hukuki bir öneri sunmaz. Bildirimin tek amacı, X hesabınızdaki belirli içeriğin bir hukuki talebin konusu olduğunu size bildirerek cevap verip vermeyeceğinize ya da nasıl cevap vereceğinize karar verme fırsatı sağlamak ve hukuki talebi temel alarak bildirilen içerikle ilgili işlem yapmamız gerekebileceği konusunda sizi bilgilendirmektir.

  • Yerel kanunları ihlal ettiği iddia edilen yerde, tanımlanmış içeriği erişime engelleyebiliriz.
   • Bu, bildirildiği yargı bölgesinde içeriği görüntülemeye çalışan kullanıcıların karşısına şu mesajın çıkacağı anlamına gelir:
     

Bir post için:


Bir hesap için:

Not: Önemli olan bildirilen kullanıcının bulunduğu yer değil, görüntüleyen kişinin bulunduğu yerdir. Örneğin postleyen kişinin ABD'de veya başka bir ülkede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ABD'de bildirilen belirli bir içeriği ABD'de erişime engelleyebiliriz.

Daha fazla bilgi için lütfen ülke engelli içerik başlıklı makalemize bakın.

X'ın içeriğimi erişime engelleme kararına itiraz edebilir miyim?

İçeriğin hata sonucu erişime engellendiğini düşünüyorsanız doğrudan erişime engellemeyi bildirmek için size gönderilen e-postayı yanıtlayarak (yasal talebe dayanıyorsa) veya Yardım Merkezimiz (yerel yasalara dayanıyorsa) aracılığıyla bizimle iletişime geçerek itirazda bulunabilirsiniz.
 

postlerime izin verilirse ne olacak?

 

Geçmişte bir hukuki talep sonucunda erişime engellenen içeriğe sonradan izin verilirse mümkün olduğu durumlarda, içeriğe erişimi yeniden sağlarız ve böylece dünyadaki herkes bu içeriği görüntüleyebilir.

Geçmişte bir içeriğe yeniden erişim sağladığımız durumlara şunlar örnek verilebilir:

 • X tarafından belirli bir içeriğin yasa dışı olduğunu belirten bir mahkeme kararına karşı yapılan itirazın, daha yüksek bir mahkeme tarafından kabul edilmesi.
 • Bir kullanıcı tarafından belirli bir içeriğin yasa dışı olduğunu belirten bir mahkeme kararına karşı yapılan itirazın, daha yüksek bir mahkeme tarafından kabul edilmesi.
 • Belirli bir materyalin yayınlanmasını yasaklayan mahkeme kararının geçerlilik süresinin dolması.
 • Resmî bir yargı organının, idari bir makamdan gönderilen talebin geçersiz olduğu görüşünü beyan etmesi.

Bu makaleyi paylaş